Logo Farmavet
COCCISTOP S

COCCISTOP S

FORMA FARMACEUTICĂ: soluție orală

SPECII ȚINTĂ: Găini, Curci, Iepuri

INDICAȚII:

Produsul  este recomandat pentru eimeriozei la:

Pui de găină: produse de coccidii din familia Eimeridae (Eimeria acervulina, E. necatrix, E. mitis, E. tenella, E. brunetti);

Puii de curcă: produse de coccidii E. meleagridis, E. adenoides;

Iepuri: produse de coccidii E. perforans, E. intestinalis și E. magna;

Produsul se recomandă în tratamentul holerei și tifozei la găini și curci.

COMPOZIȚIE:

1 ml  conține:

Substanță activă:
Sulfaquinoxalină (sub formă sodică) ..............................200 mg
Excipienți: Propilenglicol, hidroxid de sodiu, apă distilată.

CONTRAINDICAȚII:

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE:

În general, produsul este bine tolerat, totuși, poate să apară sindrom hemoragic manifestat prin anorexie, epistaxis, hemoptizie, abatere, paloare a mucoaselor.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Puii de găină și iepuri: se administrează 45 ml de COCCISTOP S în 22 litri apă de băut timp de 2-3 zile, după care se face o pauza de 3 zile. Apoi se administrează timp de 2 zile câte 15 ml COCCISTOP S în 11 litri apă de băut, urmată de o pauză de 2 zile și de un ultim tratament cu aceeași diluție (15 ml COCCISTOP S  în 11 litri apă de băut).

Puii de curcă: se administrează 15 ml COCCISTOP S în 11 litri apă de băut în 3 serii de 2 zile consecutiv, cu 3 zile pauză.

Găini și curci: se administrează 45 ml COCCISTOP S  în 22 litri apă de băut timp de 3 zile. După o pauză de 3 zile se reia tratamentul, administrându-se 15 ml COCCISTOP S în 11 litri apă de băut, timp de 2 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Apa de băut medicamentată trebuie înlocuită o dată la 24 ore. Ingerarea apei medicamentate depinde de starea clinică a animalelor. Pe timp călduros, soluția se va administra dimineața în apa de băut, iar în restul zilei consumul de apă va fi cel obișnuit, fără adaos de produs medicinal veterinar.

Pentru a obține o doza corectă, concentrația produsului în apa de băut trebuie ajustată corespunzător.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Carne și organe: 5 zile

Nu este permisă utilizarea la păsările ouătoare care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25OC.

A se  proteja de lumina directă.

A se feri de îngheț.

A se păstra în ambalajul original, bine închis.

A nu se folosi după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

Perioada de valabilitate după diluare conform indicațiilor: 24 ore

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale ( pentru fiecare specie țintă):

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Tratamentul se va asocia obligatoriu cu vitamina K3.

Pentru evitarea intoxicațiilor nu se vor depăși concentrațiile indicate.

Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave.

Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanța activă și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorită potențialului de rezistență încrucișată.

La utilizarea produsului vor fi luate in considerare politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

A se evita contactul produsului cu ochii și pielea. În caz de contact accidental cu ochii sau pielea spălați imediat cu apă.

Persoanele cu sensibilitate cunoscută la substanța activă sau excipienții produsului trebuie să evite contactul cu produsul.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Poate fi utilizat în perioada de gestație și de lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Sulfonamidele potențează acțiunea sulfanilureelor hipoglicemiante (clorpropamida, glibenclamidul, tolbutamida) prin deplasarea de pe proteine.

Utilizarea concomitentă a sulfonamidelor și izoniazidei poate cauza anemie hemolitică.

Acțiunea penicilinelor, care sunt active numai față de bacteriile care se multiplică, poate fi antagonizată de sulfonamide.

Oxifenbutazona și fenilbutazona măresc acțiunea sulfonamidelor bacteriostatice prin deplasarea de pe proteine. Probenecidul mărește nivelul plasmatic al sulfonamidelor, datorită influenței sale asupra vitezei de excreție.

Metenamina nu se asociază cu sulfonamide, deoarece se scindează in formaldehidă și poate da naștere la derivați insolubili în circuitul sanguin.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

La păsări, supradozarea poate cauza efecte toxice, cum ar fi: anemie, întârzierea perioadei de clocire, hemoragii la nivelul musculaturii pectorale și a picioarelor. Se vor respecta dozele recomandate.

Incompatibilități:

Sulfaquinoxalina este incompatibilă cu salinomicina și narazinul.

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere.

 Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor utiliza la fertilizarea solului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane PET x 50 ml, 100 ml, flacoane HDPE  x  250 ml, 500 ml, 1000 ml și canistră HDPE x 5000 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.