Logo Farmavet
COCCISTOP

COCCISTOP

FORMA FARMACEUTICĂ: comprimate

SPECII ȚINTĂ: Pui de găină și curcă

INDICAȚII:

Produsul este recomandat în tratamentul coccidiozei la puii de găină și curcă. Este recomandat și în tratamentul holerei și salmonelozelor aviare.

COMPOZIȚIE:

1 comprimat conține:

Substanțe active:
Sulfaquinoxalină (sub formă sodică) ……………………………….....2   mg
Vitamina K3………………………………………………………………4   mg
Vitamina C………………………………………………………………..10 mg
Excipienți:
Metabisulfit de sodiu.........................................................................1 mg
 

Amidon de porumb, lactoză monohidrat, hidroxipropilceluloză, acid stearic, dioxid de siliciu coloidal anhidru, talc.

CONTRAINDICAȚII:

A nu se administra în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE:

În general, produsul este bine tolerat și nu determină reacții adverse, în condițiile în care se respectă dozajul.

Efecte adverse pot apărea în cazul administrării îndelungate.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate in acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Produsul se administrează oral.

Doza recomandată este de un comprimat/0.5Kg greutate corporală/zi, in două reprize de câte 2 zile consecutive, separate de un interval de 3 zile. În funcție de nivelul de infestare și de faza ciclului biologic tratamentul se repetă după aceeași schemă, la 14 zile de la prima administrare.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Pentru a asigura o doza corecta, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Carne și organe: 10 zile

Nu este autorizată utilizarea la păsările care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la îndemâna sau văzul copiilor.

A se păstra la temperaturi mai mici de  25OC.

A se proteja de lumină.

A se păstra în ambalajul original bine închis.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

La tineretul de reproducție produsul se administrează numai până la vârsta de 8-10 săptămâni.

Se recomandă ca tratamentul să fie suplimentat cu vitamina AD3E.

Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele izolate la animalele bolnave.

Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței și rezistenței la substanța activă și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorită potențialului de rezistență încrucișată.

La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

A se evita contactul produsului cu ochii și pielea.

Purtați echipament de protecție la administrarea produsului.

A se spăla mâinile imediat după utilizare.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componentele produsului,

 vor evita contactul cu produsul.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu este cazul.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Sulfamidele potențează acțiunea sulfanilureelor hipoglicemiante (clorpropamida,

glibenclamidul, tolbutamida) prin deplasarea de pe proteine.

Utilizarea concomitentă a sulfamidelor și  a izoniazidei poate cauza anemie hemolitică.

Acțiunea penicilinelor, care sunt active numai față de bacteriile care se multiplică poate fi antagonizată de sulfamide.

Oxifenbutazona și fenilbutazona măresc acțiunea sulfamidelor bacteriostatice prin deplasarea de pe proteine. Probenicidul mărește nivelul plasmatic al sulfamidelor, datorită influenței sale asupra vitezei de excreție.

Metenamina nu se asociază cu sulfamide deoarece se scindează în formaldehidă și poate da naștere la derivați de sulfamide insolubili in circuitul sangvin.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

În cazul supradozării apare sindrom hemoragic manifestat prin anorexie, epistaxis, hemoptizie, abatere, paloare a mucoaselor. Se vor respecta dozele recomandate.

Incompatibilități:

Sulfaquinoxalina este incompatibilă cu salinomicina și narazinul.

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată durata tratamentului iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor utiliza la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane din HDPE, albe, opace, prevăzute cu capace din LDPE, albe x 20, 30, 50, 100 comprimate.

Bax-uri din LDPE x 35 flacoane.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.