Logo Farmavet
AMPROLIUM FP 25%

AMPROLIUM FP 25%

FORMA FARMACEUTICĂ: soluție orală

SPECII ȚINTĂ: Păsări (pui de găină, pui de curcă, porumbei), Câini

INDICAȚII:

Se recomandă în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul eimeriozei (coccidiozei) la:

Puii de găină, puii de curcă și porumbei: produsă de Eimeria spp. (Eimeria tenella, Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria mivati, Eimeria necatrix, Eimeria brunetti, Eimeria columbae) sensibile la acțiunea substanței active;

Câini: produsă de Eimeria canis sensibilă la acțiunea substanței active.

COMPOZIȚIE:

1 ml produs conține:

Substanță activă:
Amprolium clorhidrat……………………......……….250 mg
Excipienți:
Acid benzoic...............................................................1 mg
Apă distilată.                                 

CONTRAINDICAȚII:

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

Nu se utilizează la porumbeii care sunt destinați consumului uman.

Nu se administrează la cățeii cu vârsta mai mică de 12 zile.

REACȚII ADVERSE:

Nu s-au semnalat.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Se administrează pe cale orală, în apa de băut, dozele recomandate fiind următoarele:

Pui de găină și curcă:

– preventiv: 0,5 ml produs/litru apă de băut, administrat timp de 5 – 7 zile consecutive;

– curativ: 1 ml produs/litru apă de băut, administrat timp de 7 zile consecutive. Tratamentul se va continua încă 7 – 14 zile cu doza de 0,3 ml produs/litru apă de băut.

Porumbei:

– preventiv: 0,5 ml produs/litru apă de băut, timp de 3 zile consecutive;

– curativ: 1 ml produs/litru apă de băut, timp de 5 zile consecutive.

Câini:

– preventiv: 10 ml produs/ 4 litri apă de băut;

– curativ: 0,5 – 0,7 ml produs/kg greutate corporală, timp de 7 – 10 zile consecutive.

Pentru prepararea apei medicamentate greutatea corporală a animalelor și consumul lor real de apă vor trebui sa fie luate în considerare. Consumul poate varia în funcție de factori precum vârsta, starea de sănătate, sistem de creștere, rasă. Accesul la sistemul de apă trebuie sa fie permanent pentru a fi asigurat un consum de apă adecvat. Nicio altă sursă de apă de băut nu trebuie să fie disponibilă pe toata perioada tratamentului.

Apa medicamentată trebuie împrospătată la fiecare 24 ore.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Pentru prevenirea apariției coccidiozei este necesară asigurarea condițiilor de microclimat, de furajare echilibrată și de decontaminare corespunzătoare.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Carne și organe: pui de găină, pui de curcă – 0 zile.

Nu este autorizată utilizarea la porumbeii destinați consumului uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la o temperatură mai mică de 25OC.

A se feri de îngheț și de lumină directă.

A se păstra în ambalajul original bine închis.

A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: 24 ore.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale (pentru fiecare specie țintă):

Trebuie evitate următoarele practici ce determină creșterea riscului dezvoltării rezistenței și pot determina în final ineficiența tratamentului:

- administrarea prea frecventă și pe o perioadă îndelungată a antiprotozoarelor din aceeași clasă;

- subdozarea, ca urmare a aprecierii greșite a greutății animalelor.

Cazurile clinice, suspecte de rezistență la antiprotozoare, trebuie investigate utilizând teste corespunzătoare (de ex. Testul de reducere a numărului de ouă din fecale). Acolo unde rezultatele testelor sugerează o rezistență la un anumit antiprotozoar se va utiliza un produs aparținând unei alte clase farmacologice și care are un alt mecanism de acțiune.

Este recomandabil ca tratamentele să se inițieze după efectuarea examenelor coproparazitologice, coroborate cu examenele clinice.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu este cazul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă vor evita contactul cu produsul.

Acesta este un produs iritant și coroziv.

Acesta ar putea cauza iritarea căilor respiratorii, ochilor și pielii.

Purtați mânuși impermeabile în timpul administrării produsului și ochelari de protecție.

Evitați inhalarea de vapori.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

În caz de contact accidental spălați imediat zona afectată cu multă apă și îndepărtați hainele contaminate.

Dacă iritația persistă solicitați sfatul medicului căruia îi arătați prospectul produsului.

Acest produs este nociv atunci când este ingerat. În caz de ingestie accidentală clătiți gura cu apă proaspătă, solicitați imediat sfatul medicului căruia îi arătați prospectul produsului.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Produsul poate fi utilizat la câini în perioada de gestație și lactație.

Nu este autorizată utilizarea la păsările care produc ouă pentru consum uman.

Utilizați numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de către medicul veterinar responsabil.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Administrarea în exces a tiaminei (vitamina B1) reduce eficacitatea amproliumului.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Supradozarea amproliumului la câini produce simptome neurologice. Tratamentul constă în stoparea terapiei cu amprolium și administrarea parentală a vitaminei B1 (tiamina).

Incompatibilități:

În lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu se va amesteca cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Produsul este ambalat în flacoane din sticlă de culoare brună sau din HDPE prevăzute cu capac din HDPE x 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2 litri  și  5 litri.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.