Logo Farmavet
LEVASOL

LEVASOL

FORMA FARMACEUTICĂ: soluție orală

SPECII ȚINTĂ: Bovine, Ovine, Porcine, Pui de găină (Broileri), Curcani, Rațe și Porumbei care nu sunt destinați consumului uman.

INDICAȚII:

La bovine, ovine, porcine: este indicat în tratamentul și controlul infestațiilor parazitare produse de:
- paraziți pulmonari: Dictyocaulus spp, Metastrongylus spp si Protostrongylus spp.
- nematode gastrointestinale: Haemonchus spp., Cooperia spp, Bunostromum spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Strongyloides spp. și Ascaris spp.
La pui de găină (broileri), curcani, rațe și porumbei care nu sunt destinate consumului uman: este indicat în tratamentul infestațiilor cauzate de stadiile larvare și adulte ale următorilor paraziți: Ascaridia spp., Heterakis gallinarum, Capillaria spp. și Syngamus trachea.
 

COMPOZIȚIE:

1 ml produs conține :

Substanță activă:
Levamisol clorhidrat …………………………………100 mg
Excipienți:
Metil parahidroxibenzoat ……………………………...2 mg
Propil parahidroxibenzoat……………………….…..0,2 mg
 

Propilen glicol, edetat disodic, fosfat monosodic dihidrat, apă distilată.

CONTRAINDICAȚII:

Nu se utilizează pentru animalele cu afecțiuni hepatice sau renale severe.

Nu se utilizează pentru animalele cu afecțiuni sanguine preexistente.

Nu se utilizează pentru animalele deshidratate, stresate sau foarte slăbite.

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE:

Efectele secundare ale levamisolului sunt rare dacă acesta se administrează în dozele recomandate.

Pot să apară spumozități bucale sau salivație. Aceasta reacție este observată ocazional și va dispărea după câteva ore de la administrare.

Animalele care prezintă afecțiuni serioase pulmonare determinate de infestații parazitare intense, pot reacționa prin tuse și vomă. Aceste simptome sunt determinate de migrarea paraziților din pulmon și durează mai multe ore.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Se administrează oral, prin diluare în apa de băut, cu administrare unică.

Bovine, ovine, : 7,5 mg substanță activă/ kg greutate corporală

Administrare individuală: 0,75 ml produs/ 10 kg greutate corporală

Porcine: 10 mg substanță activă/ kg greutate corporală

Administrare masală: 1L produs/ 1000 L apă de băut

Pui de găină (broileri), curcani, rate: 20-30 mg substanță activă/ kg greutate corporală

- 10-15 ml/ 10 litri apă de băut

- 1-1,5 litri/ 1000 litri apă de băut

Porumbei care nu sunt destinați consumului uman: 1,6 ml/ 2 litri apă de băut (cantitate pentru 20 porumbei)

În situații de infestații masive tratamentul se repetă după 7-10 zile.

Ingerarea apei medicamentoase depinde de condițiile clinice ale animalelor.

Pe perioada tratamentului la animale se va administra numai apă de băut medicamentată.

Pentru a asigura o dozare corectă, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.

Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagnosticului.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Nu utilizați produsul dacă observați semne vizibile de deteriorare a ambalajului primar.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Carne si organe:

Bovine, ovine: 11 zile

Porcine: 10 zile

Pui de găină (broileri), curcani, rațe: 4 zile         

Nu este autorizată utilizarea la animalele în lactație care produc lapte pentru consum uman.

Nu este autorizată utilizarea la păsările ouătoare care produc ouă pentru consum uman.

Nu se utilizează la porumbeii a căror carne este destinată consumului uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 250C.

A se păstra în ambalajul original.

A se feri de îngheț.

A se proteja de lumină .

A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni

Perioada de valabilitate după diluare conform indicațiilor: 24 ore

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Trebuie evitate următoarele practici, deoarece acestea cresc riscul dezvoltării rezistenței și în cele din urmă conduc la ineficiența tratamentului:

- utilizarea frecventă și repetată a antiparazitarelor din aceeași clasă pe o perioadă îndelungată de timp

- subdozarea, care poate rezulta din subestimarea greutății corporale a animalelor

Cazurile clinice suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie investigate prin metode adecvate (ovocoproscopie, etc.). Dacă rezultatele testelor indică clar instalarea rezistenței față de un anumit antihelmintic, se va utiliza un alt antihelmintic din altă clasă farmacologică și care are un mod diferit de acțiune.

Este recomandabil ca dehelmintizările să se inițieze după efectuarea examenelor coproparazitologice, coroborate cu examenele clinice.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Pentru a-și păstra calitățile terapeutice, apa medicamentată trebuie preparată chiar înainte de administrare.

Nu se efectuează tratamentul în timpul năpârlirii atât la păsările ouătoare cât și la porumbeii care au pui în cuib.

La porumbei nu se recomandă aplicarea tratamentului în timpul sezonului de împerechere sau al celui de curse.

Pentru reușita acțiunii de deparazitare și prevenirea reinfestărilor, animalele se vor trata simultan și se mențin în adăposturi minim 48 ore după tratament, timp în care se vor aplica măsuri de sanitizare prin curățenie mecanică a adăposturilor, dezinfecție și dezinsecție, iar materiile fecale se vor denatura.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu produsul.

În caz de ingestie accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta produsului.

La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal.

A nu se mânca, bea sau fuma când se utilizează acest produs.

După administrarea produsului se recomandă spălarea mâinilor.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

A se evita administrarea simultană a levamisolului cu cloramfenicol.

A se evita asocierea levamisolului cu antihelmintice de tip nicotinic (pyrantel, morantel, dietilcarbamazină) sau cu inhibitori ai colinesterazei, cum ar fi compușii organofosfatici și neostigmina.

Levamisolul poate fi administrat concomitent cu vaccinuri sau cu agenți antimicrobieni, acesta poate crește reacția de imunizare la vaccinurile antibrucelozice, mărind eficacitatea acestora.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

În cazul supradozării semnele clinice sunt asemănătoare intoxicației cu organofosfaţi: hipersalivaţie, hiperestezie, iritabilitate, depresia sistemului nervos central, dispnee, defecare și urinare necontrolată, colaps.

Intoxicația la păsări se manifestă prin depresie, ataxie, paralizia aripilor sau a picioarelor, midriaza sau regurgitarea care nu este considerată periculoasă. Supradozarea poate apărea în timpul verii, dacă nu se ajustează doza administrată, deoarece cantitatea de apă îngurgitată este mai mare.

Dacă se observă simptomele descrise, se întrerupe tratamentul și se consultă medicul veterinar.

Antidotul în cazul intoxicațiilor cu levamisol este ATROPINA.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane din PET x 50 ml, PET/HDPE x 100 ml, PET x 200 ml, PET x 250 ml, HDPE x 500 ml, HDPE x 1l și canistre din HDPE x 1l, HDPE x 5l, HDPE x 10l.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.