Logo Farmavet
GALIFOS

GALIFOS

FORMA FARMACEUTICĂ: pulbere de uz extern

SPECII ȚINTĂ: Câini

INDICAȚII:

Pentru combaterea ectoparaziților (căpușe, păduchi, purici) la câini.

COMPOZIȚIE:

1 g produs conține :

Substanță activa :
Triclorfon (metrifonat)......................1,5 mg
Excipienți: talc.
 

CONTRAINDICAȚII:

Nu se tratează animalele slăbite sau cu semne de boală.
Nu se tratează animalele cu boli hepatice, cardiace, renale grave.
Nu se recomandă administrarea cu 14 zile înainte și după vaccinări.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la excipient.

REACȚII ADVERSE:

În unele cazuri pot apare: neliniște, sialoree, tremurături, care dispar după încetarea tratamentului.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Produsul se pulverizează direct pe corpul animalului.

Tratamentul se repeta la 5 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Numai pentru uz extern.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vederea si  îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatura mai mică de 25°C.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra ambalajul bine închis.

A se proteja de lumină.

A se păstra în loc uscat.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu este cazul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

A se evita contactul cu ochii, pielea și hainele.

A se evita ingestia și inhalarea.

În caz de ingestie, contact cu ochii și pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate la substanța activă trebuie sa evite contactul cu produsul.

La manipularea produsului trebuie purtat echipament de protecție.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se utilizează în perioada de gestație și lactație.

Studiile de laborator efectuate au demonstrat existența efectelor teratogene, feto – toxice, materno–toxice.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Animalele  tratate cu GALIFOS nu se tratează simultan cu alte produse medicinale veterinare similare care inhibă colinesteraza sau cu relaxante musculare, pesticide, insecticide organofosforice, insecticide carbamate.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

În cazul supradozării poate apare o intoleranță manifestată prin simptome  parasimpaticotonice (inapetență, slăbire, diaree, tremurături musculare, tulburări de mers).

În caz de accidente  se va utiliza ca antidot atropină soluție injectabilă1% sau Toxogonin.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane din HDPE x 100 g, pungi din polipropilenă multistrat x 1 kg și saci PE/hârtie x 5 kg, 10 kg, 20 kg

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.