Logo Farmavet
CYPER-KILLER

CYPER-KILLER

CATEGORIA DE UTILIZATORI: Profesionali și populație.

DOMENIUL DE UTILIZARE: Profilaxie sanitar-umană

Aria de aplicare: Combaterea insectelor zburătoare (muște – Musca domestica; țânțari – Culex quinquefasciatus) și târâtoare (gândaci – Blattella germanica, furnici negre – Lasius niger).

COMPOZIȚIE:

Alfa cipermetrin (Nr. CAS 67375-30-8, Nr. EC 257-842-9)–6,0% v/v

INDICAȚII DE UTILIZARE:

CYPER-KILLER se recomandă a fi utilizat pentru tratamente pe suprafețe împotriva insectelor târâtoare și zburătoare (gândaci, furnici, muște, țânțari), cu aplicare prin pulverizare. Se diluează 25 ml de produs în 5 litri apă. Se utilizează 1 litru de soluție diluată pentru 20 mp suprafață de tratat.

DESCRIERE:

Mod de acțiune:

CYPER-KILLER este un produs de contact și ingestie, cu acțiune rapidă de șoc, în combaterea insectelor zburătoare și târâtoare. Penetrează relativ ușor stratul de chitină al insectelor. Are caracter remanent.

Insecte țintă:

- insecte zburătoare (muște, țânțari);
- insecte târâtoare (gândaci de bucătărie, furnici).

 

Locurile de utilizare: CYPER-KILLER se recomandă a fi utilizat în spații exterioare și interioare, locuințe, clădiri industriale, spații comerciale, instituții publice, spitale, depozite, ferme, etc.

In cazul când insectele vin din exterior, se pulverizează în benzi de 10 cm, pe sub uși și ferestre.

Instrucțiuni de utilizare: CYPER-KILLER se aplică prin pulverizare pe suprafețe.

Tip tratament și insecte țintă

 

Doza de utilizare

Tratamente pe suprafețe împotriva insectelor târâtoare și zburătoare: gândaci de bucătărie (Blattella germanica), furnici (Lassius niger), muște (Musca domestica), țânțari (Culex quinquefasciatus)

 

Se diluează 25 ml de produs în 5 litri apă. Se utilizează 1 litru de soluție pentru 20 mp suprafață de tratat

Soluția de lucru se prepară doar în cantitatea necesară pentru aplicarea imediată și se pulverizează cu echipament adecvat. În cotețele de păsări se aplică de maximum două ori pe sezon, cu presiune de pulverizare scazută.

În spațiile permanent locuite tratamentul se aplică numai din loc în loc, în benzi sau în crăpături.

Măsuri de precauție și avertizare:

Purtați echipament de protecție personal. Evitați contactul cu pielea și ochii, inhalarea de vapori și ceață.
Nu permiteți să intre în sol / subsol. Nu permiteți scurgerile în apele de suprafață sau canalizare.
Nu contaminați produse alimentare, tacâmurile, suprafețele în contact cu alimentele.
Rezervoarele de stocare a apei se acoperă înainte de aplicare.
Nu se aplică direct pe animale. Periculos pentru albine.
Persoanele neprotejate și animalele trebuie sa fie ținute departe de zonele tratate, pâna la uscarea suprafețelor respective.
Manipularea produsului se va face de către persoane echipate adecvat: mască de protecție a feței, mănuși de cauciuc și salopeta.
După încetarea lucrului sau înainte de a mânca, bea, fuma, se spală mâinile.

 

Măsuri de prim-ajutor:

Contactul cu pielea: spălați imediat cu multă apă și săpun.

Contactul cu ochii: clatiți imediat cu multă apă pe sub pleoape, ținând ochii deschiși. Solicitați asistență medicală, dacă iritația se amplifică și persistă.
În caz de ingestie: clătiți gura și beți apă cu înghițituri mici. Nu induceți vomă. Nu consumați nici un fel de aliment sau băutură. Solicitați imediat asistență medicală și arătați medicului eticheta sau containerul produsului.
În caz de inhalare: scoateți persoana la aer curat. Mentineți calmul pacientului și temperatura corpului. Dacă simptomele persistă, solicitați asistență medicală.
Antidot: nu există antidot, se recomandă tratament simptomatic.

 

Măsuri de protecție a mediului înconjurător:

Periculos pentru fauna acvatică; nu contaminați heleșteele, cursurile de apă sau canalele de scurgere cu insecticidul sau recipientul utilizat. Nu pulverizați în prezența curenților puternici de aer.

Recomandări privind reziduurile:

Este indicat a se depozita deșeul de produs în locuri special amenajate sau distrus în instalații de incinerare. Containerele care conțin urme de produs trebuie eliminate ca deșeuri periculoase. Nu reutilizați containerele golite. Trebuie aplicate reglementările naționale privind reciclarea sau eliminarea

ambalajelor.

Condiții de depozitare:

Produsul trebuie depozitat în ambalaje originale, închise etanș, într-un loc rece, uscat, bine aerisit. A se evita temperaturile ridicate și acțiunea directă a soarelui. A se feri de umezeală și îngheț. Se ține la distanță de alimente, băuturi  și furaje.

Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile cauzate de depozitare sau utilizare neconforme cu recomandările de mai sus.

Cuvânt de avertizare: Atenție

INFORMAȚII:

Fraze de pericol

H302 – Nociv în caz de înghițire.

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efect pe termen lung.

Fraze de precauție:

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lasa la îndemâna copiilor.
P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizarii produsului.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P501 Aruncați conținutul/recipientul la o instituție autorizată pentru colectarea deșeurilor.


Citiți întotdeauna și respectați întocmai informațiile de pe etichetă/ prospect.

Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare

 

MOD DE PREZENTARE

Flacoane de 50 ml, 100 ml, 1000 ml.

 

PERIOADA DE VALABILITATE ÎN CONDIŢII NORMALE DE DEPOZITARE:

A se vedea pe ambalaj.

AVIZ: Nr. 3258BIO/18/12.23   

MOD DE PREZENTARE

Flacoane de 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml si canistre de 5L, 10L, 20L produs.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

PERIOADA DE VALABILITATE ÎN CONDIŢII NORMALE DE DEPOZITARE:

3 ani de la data fabricației.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.