Logo Farmavet
RATISTOP FARM FORTE

RATISTOP FARM FORTE

Tip produs: Momeală raticidă sub formă de cereale (grâu), gata de utilizare, impregnate cu 0,0029 % brodifacum, pentru combaterea infestărilor cu șoareci de casă și a șobolanilor.

CATEGORIA DE UTILIZATORI: Publicul larg (non-profesional), profesional și profesional instruit.

Aria de aplicare: Produsul se utilizează în interiorul și în jurul clădirilor.

COMPOZIȚIE:

Brodifacum (Nr. C.A.S.56073-10-0, Nr. C.E. 259-980-5) 0,0029%.

SPECII ŢINTĂ: Șoareci de casă (Mus musculus) și șobolan maro sau de canal (Rattus norvegicus)

DOZA ȘI FRECVENȚA APLICĂRII:

În interior:

- Șoareci de casă: 60 gr momeală/suport de momeală la fiecare 5-10 m (5 m în cazul unei invazii puternice și 10 m în cazul unei invazii slabe).

- Șobolani: 100 gr momeală/suport de momeală la fiecare 5-10 m (5 m în cazul unei invazii puternice și 10 m în cazul unei invazii slabe).

În jurul clădirilor:

- Șobolani: 100 gr momeală/suport de momeală la fiecare 5-10 m (5 m în cazul unei invazii puternice și 10 m în cazul unei invazii slabe).

MOD DE UTILIZARE:

Protejați momelile de condițiile atmosferice. Plasați suporturile de momeală în zone care nu sunt supuse inundațiilor. Suporturile de momeală trebuie să fie verificate cel puțin o dată la fiecare 2-3 zile (în cazul șoarecilor), respectiv la 5-7 zile (în cazul șobolanilor)  la începerea tratamentului și apoi, cel puțin o dată pe săptămână, pentru a verifica acceptarea momelii, dacă suporturile de momeală sunt intacte și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Reumpleți suporturile de momeală atunci când este necesar. Se recomandă utilizarea de mănuși.

Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice alte informații care însoțesc produsul înainte de utilizare. Înainte de utilizarea produselor rodenticide se recomandă folosirea metodelor care nu sunt chimice (ex.: capcane). Îndepărtați mâncarea la care rozătoarele pot ajunge cu ușurință (ex.: cereale vrac sau reziduuri alimentare). În afară de acest lucru, nu curățați zona care urmează să fie tratată chiar înainte de tratament, acest lucru doar va deranja rozătoarele și acceptarea momelii va fi mai greu de atins.

Suporturile de momeală trebuie să fie amplasate în vecinătatea locurilor unde a fost observată activitatea rozătoarelor (zone de trecere, locuri de cuibărit, hambare, găuri, orificii...). Atunci când este posibil, suporturile de momeală trebuie să fie fixate pe pământ sau pe alte structuri. Nu deschideți plicul care conține momeala. Nu amplasați suporturile de momeală la îndemâna copiilor, a păsărilor, a animalelor domestice, a animalelor de fermă și a altor animale cărora nu le este destinat produsul.

Nu trebuie aplicat în zone în care alimentele/furajele, băuturile, ustensilele de bucătărie sau suprafețele de procesare a alimentelor pot intra în contact cu produsul sau pot fi contaminate de acesta. Nu amplasați suporturile de momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei unde momeala ar putea intra în contact cu apa. În timpul utilizării produsului nu mâncați, nu beți și nu fumați. Spălați mâinile și zonele expuse ale pielii după utilizarea produsului. Îndepărtați momeala în exces și suporturile de momeală la sfârșitul tratamentului.

MĂSURI DE REDUCERE A RISCURILOR:

Aplicați măsuri de combatere preventive (ex: astupați găurile, strângeți mâncarea și băutura în măsura în care este posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și pentru a reduce probabilitatea de a fi invadat din nou. Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea invaziei de rozătoare sau pentru a detecta activitatea rozătoarelor. Utilizați numai suporturi de momeală rezistente la manipulare. Căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului, cel puțin de fiecare dată când verificați suporturile de momeală. Eliminați rozătoarele moarte ca deșeuri periculoase, în conformitate cu cele prevăzute de reglementările locale.

Suporturile de momeală trebuie etichetate cu următoarele informații: “nu mutați sau deschideți”, conține rodenticid.

EFECTE ADVERSE:

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. În caz de ingerare, simptomele pot fi evidente în termen de 72 ore. Manifestările clinice pot include sângerări nazale și ale gingiilor. În cazuri severe, pot apărea vânătăi și prezența sângelui în fecale sau urină. Contactul repetat sau prelungit cu produsul poate duce la eliminarea uleiului din piele, ducând la dermatită de contact non-alergică și la absorbția produsului prin piele. Stropirea ochilor poate provoca iritații și leziuni vizibile.

ANTIDOT:

VITAMINA K1 administrată numai de personal medical/veterinar.

INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR:

În cazul în care simptomele de rău persistă: îndepărtați persoana afectată din zona contaminată și cereți sfatul medicului. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane aflate în stare de inconștiență.

În caz de inhalare: se va transporta persoana la aer curat și se va solicita asistență medicală. Expunerea ochilor: spălați ochii cu multă apă timp de 10 minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă este cazul. Solicitați asistență medicală. Expunere cutanată: Îndepărtați îmbrăcămintea. Spălați zonele afectate cu multă apă și săpun sau cu un produs de curățare adecvat pentru piele. NICIODATĂ nu utilizați solvenți sau diluanți. În caz de ingerare: Cereți imediat îngrijire medicală. Se va arăta medicului eticheta produsului sau ambalajul, dacă este posibil. Spălați gura cu apă. În caz de ingerare nu induceți voma.

Produsul poate fi periculos dacă este ingerat de animale domestice sau alte animale nevizate. Contactați un medic veterinar în cazul în care este ingerat de către animal.

Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului:

Eliminarea resturilor de produs și a ambalajelor acestora se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor de către operatori autorizați. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă 35 zile/ stație de momeală). Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid.

Condiții de depozitare: Produsul se va păstra în ambalajul original,  bine închis, ferit de lumină într-un loc răcoros, bine ventilat, protejate de îngheț, în locuri sigure, la distanță de alimente, băuturi și furaje, inaccesibile animalelor de companie și a altor animale care  nu sunt specii țintă, pentru a minimiza riscul de atingere sau ingerare. Durata de conservare a produselor biocide în condiții normale de depozitare: 2 ani de la data fabricației de pe ambalaj.

H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 – Citiți eticheta înainte de utilizare.

P260 – Nu inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/ spray-ul.

P280 – Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor.

P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

P501 – Aruncați conținutul/ recipientul în conformitate cu reglementările în vigoare.

Certificat autorizare:

RO/2018/0190/MRA/ES/APP(NA)-2018-14-00250

Înainte de utilizare, citiți cu  atenție eticheta și respectați  instrucțiunile!

De verificat dimensiunile cantității nete.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.