Logo Farmavet
ENROFLOXACINĂ FP 10%

ENROFLOXACINĂ FP 10%

FORMA FARMACEUTICĂ: soluție orală

SPECII ȚINTĂ: Viței, Miei, Iezi, Purcei, Câini, Pisici, Pui și Curcani

COMPOZIȚIE:

1 ml soluție orală conține:

Substanța activă:

Enrofloxacină ……………………......…………………… 100 mg

Excipienți: Propilenglicol, hidroxid de sodiu, apă distilată.

INDICAȚII:

Produsul este recomandat la viței, miei, iezi, purcei în tratamentul infecţiilor tractusului digestiv și respirator cauzate de germeni sensibili la substanța activă (enterite, septicemii, salmoneloză, stafilococie, micoplasmoză) și în tratamentul infecţiilor bacteriene secundare în bolile virale.

La câini și pisici produsul este recomandat în tratamentul infecţiilor respiratorii, digestive, urogenitale, dermatite cauzate de germeni sensibili la substanța activă.

La pui și curcani produsul este recomandat tratamentul infecţiilor cauzate de următoarele bacterii sensibile la enrofloxacină:

Pui

Mycoplasma gallisepticum,

Mycoplasma synoviae,

Avibacterium paragallinarum,

Pasteurella multocida

Curcani

Mycoplasma gallisepticum,

Mycoplasma synoviae,

Pasteurella multocida

REACȚII ADVERSE:

Cu excepția potențialelor tulburări articulare la nivelul cartilajelor de creștere la animale imature, reacțiile adverse sunt relativ rare. Totuși, uneori pot să apară erupții cutanate (urticarie), iritație gastrică (anorexie, vomă), febră sau chiar leucopenie, trombopenie și anemie hemolitică.

Dacă observați orice reacție adversa, chiar și cele care nu sunt menționate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Selecția dozei din intervalul dat se face în baza severității bolii și a sensibilității microorganismului.

Soluția orală de ENROFLOXACINĂ FP 10% se administrează astfel:

Viței, miei, iezi, purcei

–          Se administrează în apa de băut, lapte sau înlocuitori de lapte: 2,5 – 5 mg substanță activă/kg greutate corporală/zi.

–          Pentru tratarea mioplasmelor și a infecţiilor moderate doza este de 1 ml ENROFLOXACINĂ FP 10% /40 kg greutate corporală (2,5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală) timp de 3 zile.

–          Pentru infecții severe și infecții cu Salmonella spp. doza este de 1 ml ENROFLOXACINĂ FP 10% /20 kg greutate corporală (5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală) timp de 5 zile.

Pui și curcani

–          10 mg enrofloxacină/kg greutate corporală per zi timp de 3-5 zile consecutive.

–          Tratamentul timp de 3-5 zile consecutive; timp de 5 zile consecutive în infecțiile mixte și formele cu progresie cronică. Dacă în 2-3 zile nu se observa o ameliorare clinica, trebuie utilizată o terapie antimicrobiană alternativă având la bază testele de sensibilitate.

Căini

–          se administrează în apa de băut: 5 – 20 mg substanță activă/kg greutate corporală/zi timp de 3 – 5 zile în funcție de severitatea bolii.

Pisici

–          se administrează în apa de băut: 5 mg substanță activă/kg greutate corporală/zi timp de 3 – 5 zile în funcție de severitatea bolii.

Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporala a animalelor, ori de cate ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Se vor  respecta dozele recomandate.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Carne și organe:

Viței: 12 zile

Purcei: 7 zile

Miei, iezi: 4 zile

Pui :  7 zile

Curcani :  3 zile

Nu este autorizat pentru utilizarea la păsări care produc ouă pentru consumul uman.

Nu se administrează la păsările de înlocuire cu 14 zile înainte de începerea perioadei de ouat.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la o temperatură sub 25°c.

A se proteja de lumină directă și îngheț.

A se păstra în loc uscat.

A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

Perioada de valabilitate după încorporarea în apa de băut: 1 zi.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Administrarea dozelor mari în timpul gestației poate provoca pierderea embrionului și stare toxică.

Este posibil ca tratamentul infecțiilor produse de Mycoplasma spp. să nu eradicheze microorganismul.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

La utilizarea produsului trebuie să se țină cont de politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.

Fluorochinolonele trebuie rezervate tratamentului afecțiunilor clinice cu răspuns insuficient sau care se preconizează poate că vor avea un răspuns insuficient la alte clase de antimicrobiene.

Ori de cate ori este posibil fluoroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării analizelor de susceptibilitate.

Utilizarea produsului care se abate de la instrucțiunile furnizate în RCP poate spori prevalența bacteriilor rezistente la fluoroquinolone și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte quinolone datorită potențialului de rezistență încrucișată.

Produsul nu trebuie administrat ca atare. La administrare, pentru o bună dozare a substanței active, se va face un preamestec ce se va încorpora în apa de băut.

Întrucât enrofloxacina a fost autorizata inițial pentru utilizarea la pasările de curte, a fost răspândită pe scara larga o reducere a sensibilității E.Coli la fluorochinolone și o creștere a microorganismelor rezistente.

In UE a fost raportată și rezistența Mycoplasma synoviae.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

A se purta mănuși de protecție.

A se evita contactul cu ochii, pielea și hainele.

A se spăla mâinile imediat după utilizare.

A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, clătiți cu multă apă, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se utilizează la cățele în perioada de gestație sau lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Administrarea de antacide împiedică absorbția enrofloxacinei.

Are acțiune antagonistă cu cloramfenicolul, antibioticele macrolide, tetraciclinele și antiinflamatoarele nesteroide.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Datorită toxicității scăzute a enrofloxacinei pericolul supradozării este minim. Pot să apară reacții adverse, pasagere, de reducere a mobilității și crampe.

Nu există un antidot specific pentru tratamentul supradozării. Tratamentul este simptomatic.

Incompatibilități:

Nu se recomandă  administrarea concomitentă a fluoroquinolonelor cu nitrofurantoin.

Fluoroquinolonele măresc efectele neurotoxice ale ciclosporinelor.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Produsul este ambalat în flacoane din PVC care conțin 50 ml și flacoane din polietilenă care conțin 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml și canistre din polietilenă care conțin 5 l soluție orală. Flacoanele sunt închise cu capace din HDPE.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.