Logo Farmavet
FUROGAL T

FUROGAL T

FORMA FARMACEUTICĂ: comprimate

SPECII ȚINTĂ: Păsări (Găini, Curci, Pui de Găină, Pui de Curci și Fazani)

INDICAȚII:

Produsul FUROGAL T se recomandă pentru prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul infecţiilor bacteriene primare și secundare, respiratorii și digestive, produse de germeni sensibili la acțiunea tilozinei și sulfadimetoxinei la găini, curci, pui de găină, pui de curci și fazani și în tratamentul coccidiozei la speciile țintă.

COMPOZIȚIE:

1 comprimat conține:

Substanțe active:
Tilozină tartrat………………........................………………………… 12 mg
Sulfadimetoxină ……………………………..…………………….....…16 mg

Excipienți: Lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, acid stearic, talc, stearat de magneziu, aerosil

REACȚII ADVERSE:

În general, sulfamidele sunt puțin toxice.

Dacă se observă reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în prospectul produsului, se va informa medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

FUROGAL T  se administrează oral, fie individual, fie prin încorporarea în furajul concentrat a comprimatelor mojarate, astfel:

-           Pui de găină și curcă: 1 comprimat/pui/zi, timp de 3-5 zile

-           Găini, curci: 2 comprimate/pasăre/zi, timp de 3-5 zile

-           Fazani: 1 comprimat/fazan/zi, timp de 3 zile

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

A se respecta cu strictețe dozele recomandate.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Carne și organe – 5 zile.

Nu se administrează la păsările care produc ouă pentru consumul uman.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lasă la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la o temperatură sub 25°C.

A se feri de îngheț.

A se păstra în ambalajul original.

A se  proteja de lumina directă.

A se păstra în ambalajul bine închis.

A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă.

A se păstra în loc uscat.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru comercializare:  2 ani.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea susceptibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă aceasta nu este posibilă, tratamentul trebuie să se bazeze pe informațiile epidemiologice (la nivel regional, de fermă) referitoare la susceptibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în RCP poate crește prevalența bacteriilor rezistente la substanțele active și poate reduce eficacitatea tratamentului cu alte antimicrobiene, datorită potențialului de apariție a rezistenței încrucișate. La utilizarea produsului trebuie respectate politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În caz de ingerare accidentală, consultați sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta.

Spălați mâinile după utilizare.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se administrează la păsările care produc ouă pentru consumul uman.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Sulfamidele sunt antagoniste cu substanțele care prin hidroliză eliberează acid paraaminobenzoic (derivații anilinei, anestezină, procaină), cu acidul folic, vitamina PP, drojdia de bere (factori ai creșterii bacteriene), metionina, peptona, acidul boric.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

În general, sulfamidele sunt puțin toxice. Dozele mortale minimale ajung la 0,2 – 0,4% din greutatea corporală. Dar pot apărea și cazuri de intoxicații atunci când se depășesc dozele terapeutice și tratamentul este îndelungat.

Incompatibilități:

Sulfamidele sunt antagoniste cu substanțele care prin hidroliză eliberează acid paraaminobenzoic (derivații anilinei, anestezină, procaină), cu acidul folic, vitamina PP, drojdia de bere (factori ai creșterii bacteriene), metionina, peptona, acidul boric.

În absenta studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și NU se vor utiliza la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane HDPE care conțin 30, 50, 100 de comprimate.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.