Logo Farmavet
ENROFLOXACINĂ FP 5%,

ENROFLOXACINĂ FP 5%,

FORMA FARMACEUTICĂ: soluție injectabilă

SPECII ȚINTĂ: Bovine (vitei), Ovine, Caprine, Porci, Câini, Pisici

COMPOZIȚIE:

1 ml soluție injectabilă conține:

Substanța activă:

Enrofloxacină ……………………......…………………….. 50 mg

Excipienți: Alcool n-butilic, hidroxid de potasiu, apă pentru preparate injectabile.

INDICAȚII:

Bovine (Vitei):

Tratamentul infecțiilor tractului respirator determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica și Mycoplasma spp..

Tratamentul infecțiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul artritei asociate cu micoplasmoza acută determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Mycoplasma bovis.

Ovine:

Tratamentul infecțiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

Tratamentul mamitelor determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Staphylococcus aureus și Escherichia coli.

Caprine:

Tratamentul infecțiilor tractului respirator determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica și Mycoplasma spp.

Tratamentul infecțiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli. Tratamentul mamitelor determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Staphylococcus aureus și Escherichia coli.

Porci:

Tratamentul infecțiilor tractului respirator determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. și Actinobacillus pleuropneumoniae.

Tratamentul infecțiilor tractului digestiv determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

Tratamentul septicemiei determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Escherichia coli.

Câini:

Tratamentul infecțiilor tractului digestiv, respirator și urogenital (inclusiv prostatită, terapia adjuvantă cu antibiotice pentru piometru ), infecții ale pielii și plăgii, otită ( externă / medie ), determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. și Proteus spp..

Pisici:

Tratamentul infecțiilor tractului digestiv, respirator și urogenital (ca terapie adjuvantă cu antibiotice pentru piometru ), infecții ale pielii și plăgii, determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale, de exemplu: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. și Proteus spp..

REACȚII ADVERSE:

Ocazional, la unele animale se poate observa urticarie, tulburări gastrointestinale (voma, diaree). Foarte rar produsul poate provoca unele modificări comportamentale (neliniște) Animalele tinere tratate cu enrofloxacină pot suferi deteriorări ale cartilajelor auriculare. Pot apare edeme tranzitorii la locul de inoculare.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Administrare intravenoasa, subcutanată sau intramusculară.

Injecțiile repetate trebuie efectuate la diferite locuri de injectare.

Bovine (Vitei):

5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml/10 kg greutate corporală, o dată pe zi, timp de 3 - 5 zile.

Artrita asociată cu micoplasmoza acută determinate de tulpini sensibile la enrofloxacină ale Mycoplasma bovis: 5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml/10 kg greutate corporală, o dată pe zi, timp de 5 zile.

Produsul poate fi administrat prin injecție intravenoasa lenta sau subcutanat.

Nu ar trebui să fie administrat mai mult de 10 ml la un singur loc de injectare subcutanată.

Ovine și caprine:

5 mg enrofloxacină / kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml/10 kg greutate corporală, o dată pe zi prin injectare subcutanată, timp de 3 zile.

Nu ar trebui să fie administrat mai mult de 6 ml la un singur loc de injectare subcutanată.

Porci:

2,5 mg enrofloxacină / kg greutate corporală, care corespunde la 0,5 ml/10 kg greutate corporală, o dată pe zi prin injectare intramusculară, timp de 3 zile.

Infecții ale tractului digestiv sau septicemie determinate de Escherichia coli : 5 mg enrofloxacină / kg de greutate corporală, care corespunde la 1 ml/10 kg greutate corporală, o dată pe zi prin injectare intramusculară, timp de 3 zile.

La porci, injectarea trebuie efectuată în gât la baza urechii.

Nu ar trebui să fie administrat mai mult de 3 ml la un singur loc de injectare intramusculară.

Câini si pisici:

5 mg enrofloxacină / kg greutate corporală, care corespunde la 1 ml / 10 kg greutate corporală, zilnic, prin injectare subcutanată, până la 5 zile.

Tratamentul poate fi început cu produs injectabil și întreținut cu enrofloxacină comprimate. Durata tratamentului trebuie să se bazeze pe durata tratamentului aprobat pentru indicația corespunzătoare în informațiile despre produs a produsului comprimat.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Pentru a asigura un dozaj corect, greutatea corporală ( g.c. ) ar trebui să fie determinată cât mai precis posibil pentru a se evita subdozarea.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Bovine (Viței):

După injecție intravenoasă: carne și organe: 5 zile.

După injecție subcutanată: carne și organe: 12 zile.

Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.

Ovine:

Carne și organe: 4 zile.

Lapte: 3 zile.

Caprine:

Carne și organe: 6 zile.

Lapte: 4 zile.

Porci:

Carne și organe: 13 zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la o temperatură sub 25OC.

A se proteja de lumină directă și îngheț.

A se păstra în loc uscat.

A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Modificări degenerative ale cartilajului articular au fost observate la vițeii tratați oral cu 30 mg enrofloxacină / kg greutate corporală timp de 14 zile.

Utilizarea enrofloxacinei la miei în creștere la doza recomandată timp de 15 zile a provocat modificări histologice ale cartilajului articular, care nu sunt asociate la semne clinice.

La utilizarea produsului trebuie să se țină cont de politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.

Fluoroquinolonele trebuie rezervate tratamentului afecțiunilor clinice cu răspuns insuficient sau care se preconizează ca vor avea un răspuns insuficient la alte clase de antimicrobiene.

Ori de cate ori este posibil fluoroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării analizelor de susceptibilitate.

Utilizarea produsului care se abate de la instrucțiunile furnizate in RCP poate sporii prevalența bacteriilor rezistente la fluoroquinolone și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte quinolone datorită potențialului de rezistență încrucișată.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

A se evita autoinjectarea accidentală. În cazul autoinjectării accidentale obțineți imediat asistență medicală și arătați eticheta produsului.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

Persoanele cunoscute ca fiind sensibile la enrofloxacină sau la excipienți vor evita contactul cu produsul.

A nu se manca, bea sau fuma in timpul manipulării produsului.

După utilizare se spală bine mâinile.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se administrează la cățelele și pisicile gestante și/sau în perioada de lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Administrarea de antacide împiedică absorbția enrofloxacinei.

Are acțiune antagonistă cu cloramfenicolul, antibioticele macrolide, tetraciclinele și antiinflamatoarele nesteroide.

Trebuie avut grijă în timpul utilizării concomitente de flunixin și enrofloxacină la câini, pentru a se evita reacțiile adverse. Scăderea clearance-ului acestor substanțe ca urmare a administrării concomitente a flunixinului și enrofloxacinei indică faptul că aceste substanțe interacționează în timpul fazei de eliminare. Astfel, la câini, administrarea concomitentă de enrofloxacină și flunixin a crescut ASC și timpul de înjumătățire plasmatică a flunixinului și a crescut timpul de înjumătățire și a redus Cmax al enrofloxacinei.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Datorită toxicității scăzute a enrofloxacinei pericolul supradozării este minim. Totuși, uneori pot să apară simptome de anorexie și vomă.

Nu există un antidot specific. Tratamentul este simptomatic.

Incompatibilități:

În lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinal veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Animalele tratate se vor menține in adăposturi pe toată perioada tratamentului iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane din sticlă brună, de tip I, prevăzute cu dop de cauciuc și sigilate cu capsă de aluminiu, care conțin 10 ml, 20 ml, 50 ml și 100 ml soluție injectabilă.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.