Logo Farmavet
BENZILPENICILINĂ POTASICĂ PASTEUR 25%

BENZILPENICILINĂ POTASICĂ PASTEUR 25%

FORMA FARMACEUTICĂ: Pulbere pentru utilizare in apa de băut.

SPECII ŢINTĂ: Porci (purcei în primele 1-4 zile de viață), Pui de găină (tineret înlocuire, broileri), Curcani.

INDICAŢII:

Pentru tratamentul următoarelor infecții ale tractului digestiv cauzate de clostridii:
Porci (purcei în primele 1-4 zile de viață): Metafilaxia enteritei hemoragice și cu necrozare.
Pui de găină (tineret înlocuire, broileri): Tratamentul enteritelor ulcerative și necrotice.

Curcani: Tratamentul enteritelor ulcerative și necrotice.

COMPOZITIE:

1 g produs conține:

Substanță activă:
Benzilpenicilină potasică ............................................ 250 mg                    
(echivalent cu benzilpenicilină potasică  400.000 U.I.)

Excipienți: Lactoză monohidrat

REACŢII ADVERSE:

Pot apare reacții alergice cutanate și/sau șoc anafilactic.

În caz de șoc anafilactic: se administrează epinefrina (adrenalină) și glucocorticoizi intravenos.

În caz de reacții alergice cutanate se administrează antihistaminice și/sau glucocorticoizi.

În cazul apariției unei reacții alergice se întrerupe imediat administrarea produsului.

 Dacă se observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:

Produsul se administrează oral, prin diluare în apa de băut, astfel:

Purcei:

Se administrează doza de 40.000   UI benzilpenicilină   potasică pe kg greutate corporală, de două ori pe zi la intervale de 10-12 ore, timp de aproximativ 3-4 zile consecutive, echivalent cu 1ml soluție de utilizare / kg greutate corporală.

Pentru prepararea soluției de utilizare: se va dizolva Benzilpenicilină potasică Pasteur, în apa de băut în raport de 1: 10 (de ex. 1 g produs în 10 ml de apă). Soluția de utilizare se va administra la temperatura   corpului, cu o seringă de aplicare potrivită.

Tratamentul se va realiza în perioada imediat după fătare până la cel târziu a 4-a ora de viață. În cazul animalelor   cu o stare generală modificată   și/sau în cazul animalelor cu inapetență trebuie să se realizeze o terapie parenterală. Se va avea grija ca doza administrată să fie consumată complet.

Pui de găină (tineret de înlocuire, broileri) și curcani:

Se administrează doza de 16.000 U.I. benzilpenicilină potasică pe kg greutate corporală timp de 3-4 zile consecutiv, o administrare la 8 ore. Pentru a asigura administrarea dozei corecte, greutatea corporală și consumul de apă trebuie determinate cât mai precis posibil.

Apa de băut medicamentată trebuie să fie preparată proaspăt. Pe parcursul perioadei de tratament, animalele nu trebuie să aibă acces la alte surse de apă în afara apei medicamentate. Totuși, trebuie să vă asigurați că animalele au suficientă apă disponibilă.

După încheierea perioadei de tratament, sistemul de furnizare de apă trebuie curățat corespunzător, pentru a evita consumul unor cantități sub-terapeutice de substanță activă. Asimilarea apei medicamentate depinde de starea clinică a animalelor.

Pentru a furniza cantitatea necesară de produs medicinal veterinar, trebuie făcut următorul calcul:

40 mg produs/ kg greutate corporală/ interval de tratament    (8 ore)

x greutate corporală medie (kg) a păsărilor tratate

= ... mg produs/ l Consumul mediu de apă potabilă (L) în intervalul de tratament (8 ore), de către o pasăre

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

La animalele cu stare generală modificată și / sau la animalele cu inapetență, trebuie efectuată o terapie parenterală.

Dacă nu s-a înregistrat o îmbunătățire semnificativă a stării de boală după 3 zile de tratament, ar trebui efectuată o revizuire a diagnosticului și, dacă este necesar, se recomandă o altă terapie. 

După dispariția simptomele clinice, tratamentul trebuie continuat timp de încă două zile.

TIMP DE ASTEPTARE:

Carne și organe:

Purcei: 28 de zile

Pui de găină (tineret înlocuire, broileri), curcani – 1 zi.

Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE :  

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra la loc uscat.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe eticheta  produsului.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: se va utiliza imediat.

Perioada de valabilitate după diluarea în apa de băut: 3 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

În unitățile afectate de enterite necrotice, hemoragice și ulcerative se vor îmbunătăți condițiile de igienă. Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave.

Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la benzilpenicilină și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorită potențialului de rezistență încrucișată.

La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Penicilinele pot provoca hipersensibilitate (alergie) după inhalare, ingestie sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline poate duce la reacții încrucișate cu alte antibiotice. Ocazional, reacțiile alergice la aceste substanțe pot fi grave.

Nu manipulați acest produs dacă știți că sunteți sensibil la peniciline.

Dacă în urma expunerii manifestați simptome cum ar fi erupția cutanată, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.

Acest produs poate provoca iritație cutanată și respiratorie și afectarea ochilor. În timpul manevrării produsului, trebuie purtate mănuși impermeabile, de ex. din cauciuc sau latex și ochelari de protecție.

A se evita inhalarea. Spălați mâinile imediat după manipularea produsului.

În cazul contactului cu ochii, clătiți ochii cu o cantitate mare de apă curată și, dacă apare iritație, solicitați sfatul medicului.

În caz de ingestie accidentală, solicitați sfatul medicului.

Utilizarea în timpul gestației, lactației sau în perioada de ouat:

Nu se utilizează la păsări care produc ouă pentru consumul uman.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Există un antagonism potențial cu antibiotice și chimioterapice cu efect bacteriostatic rapid (tetracicline, macrolide, lincomicină).

Efectul aminoglicozidelor este mărit de peniciline.

Supradozare:

Pot să apară tulburări ale sistemului nervos central și convulsii. Tratamentul trebuie întrerupt și trebuie tratament simptomatic (administrarea de barbiturice ca antidot).

Incompatibilități:

Benzilpenicilină este incompatibilă cu sulfonamide, ioni de metale grele, aminoacizi, complex de vitamina B, heparină si agenți de oxidare.

În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Pungi din polipropilena multistrat x 100g, x 500g, x 1kg si saci din LDPE/hârtie x 5kg, x 10kg, x 20kg.

Cutie din carton cu 2 saci x 5kg.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.