Logo Farmavet
AMOXICILINĂ FP 60%

AMOXICILINĂ FP 60%

DENUMIREA: AMOXICILINA FP 60%

FORMA FARMACEUTICĂ: pulbere orală

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, Vitei, Miei, Iezi, Suine, Pasari (găini - tineret înlocuire, broileri)

INDICAŢII:

Produsul se administrează la cabaline, vitei, miei, iezi, suine şi păsări (găini- tineret înlocuire, broileri) în tratamentul infecțiilor determinate de microorganisme sensibile la acţiunea substanţei active: infecţiile tractusului gastrointestinal, infecţiile tractului respirator, infecţii urinare.

COMPOZIŢIE:

100 grame de pulbere conţin:

Substanța activă:      

Amoxicilină trihidrat .................................  60 g

Excipienți: Lactoză monohidrat

REACŢII ADVERSE:

La animalele cu sensibilitate la penicilină, pot fi prezente reacții alergice sau anafilactice.

Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:

Medicamentul se administrează pe cale orală, în apă sau lapte, timp de 3-5 zile la viţei, miei, iezi, cabaline şi păsări (găini - tineret înlocuire, broileri), iar în cazul suinelor se administrează timp de 5-7 zile, astfel:

La cabaline, viţei, miei, iezi, suine:

Doza este de 10-12 mg s.a./kg greutate corporală, repetată la 12 ore.

1 g AMOXICILINA FP 60% / 50 kg greutate corporală, repetata la 12 ore, primele 2 zile și 1 g AMOXICILINA FP 60% / 75 kg greutate corporală, repetată la 12 ore, următoarele 2-3 zile.

La păsări (găini - tineret înlocuire, broileri):

20 g AMOXICILINA FP 60% /400 litri apă pentru puii cu vârsta până la 14 zile, timp de 3-5 zile.

20 g AMOXICILINA FP 60% /200 litri apă pentru puii cu vârsta peste 14 zile, timp de 3-5 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Produsul nu trebuie administrat ca atare.

TIMP DE ASTEPTARE:

Carne şi organe: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, păsări (găini- tineret înlocuire, broileri) – 5 zile

Nu se utilizează la păsările ouătoare care produc ouă pentru consumul uman.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE :  

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 250C.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra ambalajul bine închis.

A se proteja de lumină.

A se păstra în loc uscat.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni

Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicaţiilor: 24 ore.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:

Consumul de apă trebuie monitorizat pentru a putea fi garantat dozajul adecvat. În cazul în care consumul de apă nu corespunde cantităţilor pentru care au fost calculate concentraţiile recomandate, concentraţia de produs trebuie adaptată încât animalele să asimileze doza recomandată, în caz contrar trebuie să fie luată în considerare o altă medicaţie.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:

Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizarii produsului, se recomanda recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele  izolate de la animalele bolnave.

Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ţintă.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din  RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanța activă și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorită potențialului de rezistență încrucișată.

La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale si locale privind produsele antimicrobiene.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

La manipularea şi amestecarea produsului vor fi purtate mănuşi de cauciuc şi măşti antipraf. Orice picătură ajunsă accidental pe piele sau ochi va fi spălată imediat cu apă din abundenţă. Se va evita inhalarea prafului. Persoanele alergice la peniciline vor evita contactul direct cu produsul. Dacă apar simptome de alergie severă ca urmare a expunerii, cum ar fi înroşirea feţei, buzelor sau ochilor sau dificultăţi de respiraţie, este necesară intervenţie medicală de urgenţă.

Utilizarea în timpul gestaţiei, lactaţiei sau în perioada de ouat:

Administrarea în timpul gestației și lactației a amoxicilinei nu determină efecte teratogene și embriopate. Totuși administrarea în aceste perioade se va face cu prudenţă.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:

Nu se administrează concomitent cu cloramfenicol, antibiotice macrolide, sulfamide și tetracicline.

Supradozare:

Nu se va depăși doza recomandată.

Incompatibilităţi:

Nu se va administra împreuna cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:

Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Animalele tratate se vor menţine în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecţiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

MOD DE PREZENTARE:

Pungi din polipropilenă multistrat cu 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 1,5 kg şi saci PE/hârtie cu 10 kg, 15 kg, 20 kg produs.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.