Logo Farmavet
CLOROSTATIC

CLOROSTATIC

FORMA FARMACEUTICĂ: soluție otică

SPECII ȚINTĂ: Câini, Pisici

INDICAȚII:

CLOROSTATIC soluție otică este indicat la câini și pisici în tratamentul otitei externe și otitei medii supurate, produse de germeni sensibili la acțiunea cloramfenicolului.

COMPOZIȚIE:

1ml produs conține :

Substanțe active:
Cloramfenicol..…………………….…...……..5 mg
Dexametazona fosfat disodic ……………….1 mg
Excipienți:
Clorura de benzalconiu............................. 0,1 mg

Propilenglicol, apă distilată.

CONTRAINDICAȚII:

Nu se va administra la animalele cu hipersensibilitate cunoscută față de substanțele active sau oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE:

În general produsul este bine tolerat. Rareori pot apărea reacții adverse care să necesite întreruperea tratamentului și măsuri terapeutice speciale.

Reacțiile adverse care pot să apară, mai ales după tratament îndelungat, sunt arsuri, prurit, iritații, uscăciune, foliculită, hipertricoză, erupții acneice, hipopigmentare, dermatite alergice de contact, macerarea pielii, infecții secundare și atrofierea pielii.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Produsul se administrează la câini și pisici prin instilare locală în canalul auricular extern.

Se curăță conductul auditiv extern cu o soluție cerumenolitică.

Se instilează produsul în conductul auditiv extern și se masează ușor baza urechii, în scopul unei bune difuziuni a produsului în conductul auditiv.

Se administrează următoarele doze:

- la câine: 4-6 picături de 2-3 ori/zi, timp de 5-6 zile.

- la pisică: 2-4 picături de 2-3 ori/zi, timp de 5-6 zile.

Pentru asigurarea unei dozări corecte trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Se recomandă să se inspecteze și să se curețe canalul auditiv înaintea aplicării produsului. Părul și obiectele care pot obstrua sau irita urechea trebuie eliminate.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C.

A se proteja de lumină.

A se feri de îngheț.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Produsul trebuie administrat cu prudență pisicilor și cățeilor tineri, precum și femelelor în perioada de gestație.

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriene izolate de la animale. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale atunci când se utilizează produsul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută substanțele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

În caz de ingestie sau contact accidental cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta produsului. Persoana care manipulează produsul medicinal veterinar trebuie să poarte echipament de protecție.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestației și lactației. De aceea, produsul se utilizează în această perioadă numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Cloramfenicolul acționează antagonist cu penicilina și ampicilina influențându-le mecanismul de antibioză. A se evita administrarea concomitentă cu produse pe baza de penicilină și ampicilină.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Pisicile sunt mai sensibile decât câinii în cazul supradozării produsului datorită faptului că, la pisici timpul de înjumătățire al cloramfenicolului este mai mare.

Reacțiile adverse care pot să apară în urma supradozării sunt: arsuri, prurit, iritații, uscăciune, foliculită, hipertricoză, erupții acneice, hipopigmentare, dermatite alergice de contact, macerarea pielii, infecții secundare și atrofierea pielii.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Ambalaj primar:

Flacoane din HDPE, opace, prevăzute cu picurător x 7,5 ml, 10 ml, 30 ml soluție otică.

Ambalaj secundar:

Cutie de carton colectivă x 12 flacoane x 7,5 ml produs.

Cutie de carton colectivă x 12 flacoane x 10 ml produs.

Cutie de carton colectivă x 12 flacoane x 30 ml produs.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.