Logo Farmavet
DEXOGEN

DEXOGEN

FORMA FARMACEUTICĂ: suspensie otică

SPECII ȚINTĂ: Câini, Pisici

INDICAȚII:

DEXOGEN este recomandat la câini și pisici în tratamentul afecțiunilor auriculare de tip inflamator sau alergic, cu evoluție acută sau cronică.

COMPOZIȚIE:

1 g suspensie otică conține:

Substanțe active:
Gentamicină sulfat ………………………….……...…...…..... 5 mg
Dexametazonă …………………………..……………...……...... 1 mg
Albendazol ……………..……………………….................…... 40 mg
Excipienți:
Metil parahidroxibenzoat.................................................. 1,8 mg
Propil parahidroxibenzoat................................................  0,2 mg

Ulei de parafină, lanolină.

CONTRAINDICAȚII:

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE:

Nu s-au semnalat.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Produsul se administrează prin instilații auriculare, 4–6 picături de 2 ori pe zi, timp de 5–6 zile, după o prealabilă curățire auriculară cu soluție cerumenolitică.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

A se agita flaconul înainte de utilizare.

După instilarea produsului se procedează la masarea ușoară a bazei urechii.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lasă la vederea și îndemâna copiilor

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C.

A se proteja de lumina directă.

A se feri de îngheț.

A se păstra în flaconul bine închis.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie ţintă:

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

A se spăla mâinile după folosirea produsului.

A se evita contactul cu ochii. În caz de contact accidental se va spăla imediat zona afectată cu multă apă.

Persoanele cu hipersensibilitate la substanțele active, trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata lactației. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Utilizarea simultană de alte substanțe ototoxice și/sau nefrotoxice potențează ototoxicitatea și/sau nefrotoxicitatea gentamicinei. Administrarea simultană de blocanți neuromusculari potențează blocajele neuromusculare preexistente.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Rareori pot apărea reacții alergice.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane din polietilenă, de înaltă densitate, opace, prevăzute cu picurător, cu 20 ml suspensie otică.

Cutie de carton colectivă cu 12 flacoane x 20 ml suspensie otică.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.