Logo Farmavet

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE DIN DATA DE 29/30 MAI 2023

Directoratul Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în România, Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea),  în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților) și al actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 29.05.2023 (prima convocare) începând cu ora 11:00 (ora României).

AGOA va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 15.05.2023 (Data de Referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la punctul de lucru al Societății situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență.

În situația în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA se va organiza în data de 30.05.2023, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi, Dată de Referință și oră de începere a ședinței.

Documente referitoare la ordinea de zi a  AGOA:

Farmavet Convocator 29.05.2023 click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 29.05.2023 click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA_29.05.2023 punct 4 vot secret click aici

FMV Situatii financiare OMF 2022 RO  click aici

FMV Propunere de acoperire a pierderii RO/EN click aici

FMV Raportul auditorului RO click aici

FMV Raportul Consiliului de Supraveghere EN/RO click aici

FMV Raportul Directoratului RO click aici

FMV Bugetul anual 2023 EN/RO click aici

FMV_Hotărâre AGOA 29.05.2023 RO/EN click aici

logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.