Logo Farmavet
ANTRAVAC

ANTRAVAC

FORMA FARMACEUTICĂ: vaccin viu

SPECII ȚINTĂ:        

- Bovine , începând cu vârsta de 2 luni

- Ovine, începând cu vârsta de 2 luni

- Caprine, începând cu vârsta de 2 luni

- Porci, începând cu vârsta de 2 luni

- Cai, începând cu vârsta de 6 luni

INDICAȚII:

Vaccinul este indicat în prevenirea antraxului la bovine, ovine, caprine, porci si cai. 

Vaccinarea preventivă se realizează de obicei primăvara cu 14 zile înaintea ieșirii la pășune; la animalele introduse la îngrășat se recomandă vaccinarea cu  21 de zile înainte de introducere la îngrășat.

Vaccinul trebuie administrat numai animalelor clinic sănătoase în cazul în care acestea provin dintr-un efectiv la care s-au înregistrat cazuri de antrax sau existenta altor boli.

Imunitatea se instalează la 21 de zile după vaccinare și durează 12 luni.

COMPOZIȚIE:

1 ml / 1 doza convențională (0,2 ml) conține:

Substanță activă:

Spori de Bacillus anthracis (tulpina 1190 R-Stamatin): 

2,5-5,5 x 107UFC/ml sau 0,5-1,1x107 UFC/doza convențională     

Adjuvanți:

Saponina  0.0006 g / ml  sau 0,00013 g/doza convențională            

Excipienți:

Glicerina  0.63 g / ml sau 0,13 g/ doza convențională

Apa pura  ad 1.0 ml  sau ad 0,2 ml/doza convențională

CONTRAINDICAȚII:

Nu se vaccinează animalele:        

- sub vârsta recomandată pentru fiecare specie;

- slăbite, epuizate, febrile;

- în ultima lună de gestație datorită avorturilor mecanice ce pot să apară;

- în primele 3 săptămâni post parturiție;

- Oile cu  5 zile înainte și după tundere și îmbaieri antiparazitare;

Vaccinarea nu trebuie realizată simultan cu cele pentru alte boli, aceste vaccinuri vor fi administrate cu 21 de zile înaintea vaccinării contra antraxului.  

În zonele în care există pasteureloza, cărbune emfizematos sau alte anaerobioze, vaccinarea pentru acestea se realizează cu 21 zile înaintea vaccinării contra antraxului.

REACȚII ADVERSE:

Pot să apară ușoare edeme la locul de inoculare și de asemenea, o scădere nesemnificativă  a producției de lapte, care își va reveni în decurs de 2 – 3 zile.

Foarte rar apar cazuri cu reacții post-vaccinale accentuate exprimate prin febra și edeme de mai mare întindere, care persistă câteva zile; aceste animale trebuie ținute la adăpost și li se aplică comprese reci. Dacă febra persistă iar edemul devine decliv, animalele trebuie tratate cu  antibiotic și ser hiperimun anti-antrax.

În condițiile practicii curente, inocularea unor vaccinuri, indiferent de producător, poate determina reacții anafilactice la maxim 2-3% din animalele vaccinate. Se recomandă observarea acestor animale timp de 1 – 2 ore post-vaccinare și dacă este necesar, administrarea unui medicament antihistaminic.

Frecvența reacțiilor adverse este definită folosind următoarea convenție:

- foarte frecvente ( mai mult de 1 din 10 animale tratate prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)

- frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)

- mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1 000 animale tratate)

- rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)

- foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 tratate, inclusiv raportările izolate)

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect vă rugăm să informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

ANTRAVAC se inoculează pe cale subcutanată, într-o doză unică, după cum urmează:

  • Bovine – 0.5 ml
  • Ovine – 0.2 ml
  • Caprine – 0.1 ml
  • Porci – 0.2 ml
  • Cai – 0.2 ml

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Vaccinul se aduce la temperatura camerei și se agită pentru omogenizare înaintea utilizării.

Se utilizează instrumentar steril pentru administrare.   

TIMP DE AŞTEPTARE:

Carne: zero zile

Lapte: zero zile

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

Se păstrează la frigider (2-8°C), ferit de lumină și îngheț.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 8 ore

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Vaccinul se inoculează strict subcutanat.

Nu au fost înregistrate cazuri de transmitere a tulpinii vaccinale de la un animal la altul.

A nu se utiliza substanțe chimice pentru dezinfecția pielii.

Nu există informații legate de eficacitatea acestui vaccin la animalele cu anticorpi maternali

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Administrarea accidentală pe alte căi sau locuri de elecţie este urmată de supraveghere și de administrare locală de produse antiinflamatorii.

Se vaccinează doar animalele sănătoase.

În primele 2-4 ore post vaccinare, animalele trebuie ținute în adăpost și să nu fie supuse unor eforturi excesive.

La ovine nu se administrează cu 5 zile înainte și după tundere și îmbăieri antiparazitare.

Se utilizează instrumentar steril pentru administrare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

În caz de autoadministrare, autoinjectare, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se vaccinează femelele în ultima lună de gestație și la 3 săptămâni post parturiție.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Vaccinarea nu trebuie realizată împreună cu alte produse destinate împotriva altor boli, aceste vaccinuri vor fi administrate cu 21 de zile înaintea vaccinării contra antraxului.  

În zonele în care există pasteureloză, cărbune emfizematos sau alte anaerobioze, vaccinarea pentru acestea se realizează cu 21 zile înaintea vaccinării contra antraxului.

Timp de 14 zile post-vaccinare nu trebuie utilizat nici un medicament cu efect bacteriostatic sau bactericid (antibiotice, sulfamide).

Animale care au făcut accidente post-vaccinale sunt tratate cu medicamente cu efect bactericid sau bacteriostatic și sunt revaccinate când starea clinică este corespunzătoare.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

În caz de supradozare nu s-au observat alte reacții adverse (generale, locale) altele decât cele descrise la reacții adverse.

Incompatibilități:

Nu trebuie utilizat niciun preparat cu efect bacteriostatic sau bactericid cu 14 zile înainte sau timp de 14 zile după vaccinarea contra antraxului.

Nu amestecați cu nici un alt vaccin.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Suspensie injectabilă în flacoane de sticlă tip II sau PP, conținând 1, 2, 10 și 20 ml, respectiv 5, 10, 50 și 100 doze convenționale.

          Cutii cu 50 flacoane x 20 ml

          Cutii cu 84 flacoane x 10ml

          Cutii cu 50 flacoane x 2 ml

          Cutii cu 50 flacoane x 1 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaje  pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.