Logo Farmavet
RUVAC

RUVAC

TIPUL VACCINULUI: vaccin viu, atenuat, liofilizat, monovalent

SPECII ȚINTĂ: Porcine (tineret porcin, scroafe, scrofițe, vieri)

INDICAȚII:

Se utilizează pentru imunizarea activă a porcilor (tineret porcin, scroafe, scrofițe, vieri) în vederea prevenirii mortalităților, semnelor clinice și/sau leziunilor specifice rujetului, și pentru imunizarea pasivă a progenilor scroafelor și scrofițelor vaccinate, în vederea reducerii mortalității și a semnelor clinice datorate infecției cu Erysipelothrix rhusiopathiae pentru primele săptămâni de viață.
 
Imunitatea se instalează la 21 zile și durează 6 luni.
 

COMPOZIȚIE:

1 doză conține:

Substanță activă:
Suspensie Erysipelothrix rhusiopathiae, tulpina VR2, atenuată, serotip 2a,  minim 107.0 – maxim 107.5 UFC / doză
Excipienți:
Coloid protector (stabilizator) PDZ 14T în raport ..... 3 : 1

Peptonă, Dextran, Sucroză, Apă pentru preparate injectabile

CONTRAINDICAȚII:

Vaccinarea cu Ruvac nu se va face la:

- animale cu boli infectocontagioase, parazitare sau cu deficiențe nutriționale și metabolice
- scroafele / scrofițele care au peste 100 de zile vârstă a gestației
- tineretul cu vârsta sub 90 zile
- animalele cărora li s-au administrat antibiotice cu 7 zile înainte de vaccinare
Administrarea de antibiotice timp de cel puțin 7 zile după vaccinare.

De asemenea nu se vor vaccina animalele după transport, lotizări, transfer.

REACȚII ADVERSE:

Ocazional, la maximum 10% dintre animale, la locul de inoculare poate să apară un edem (cu diametru sub 5 cm), care se remite în 3-4 zile, iar la unele animale se poate înregistra o febră ușoară (creșterea temperaturii cu 1-1,5oC), tranzitorie, timp de 1-2 zile.

Dacă se observă reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezinta reacții adverse în timpul unui tratament)

- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)

- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)

- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)

- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Vaccinul se administrează pe cale intramusculară, în doză de 1 ml, în regiunea gâtului, în spatele urechii, indiferent de categoria de porcine, preventiv sau de necesitate.

Resuspendarea conținutului liofilizat al unui flacon în diluantul livrat, 1ml diluant/doză vaccinală, în funcție de numărul de doze înscris pe flacon.

Tineretul se vaccinează la vârsta de 90 de zile, cu rapel la vârsta de 120 de zile

Vierii, vierușii, scrofițele, scroafele din exploatațiile industriale se vaccinează de două ori pe an, în trimestrele I și III.

La porcii grași vaccinările de întreținere se fac din 6 în 6 luni.

Animalele din gospodăriile populației vor fi vaccinate de doua ori pe an, la interval de 6 luni, cu vaccinări de completare lunare la tineretul care atinge vârsta de 90 zile.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Flacoanele cu vaccin vor fi scoase din spațiul de depozitare (2 - 8oC) și aduse la temperatura de 18 - 22oC pentru reconstituire / suspendare și omogenizare.

În vederea asigurării omogenității suspensiei, flacoanele cu vaccin se vor agita înainte de vaccinare și în timpul vaccinării.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Zero zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A se păstra la temperatura de 2-8ºC, ferit de lumină și îngheț.

A nu se utiliza după data expirării menționată pe ambalaj.

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Nu s-au consemnat date privind răspândirea VR2 de la animalele țintă vaccinate la cele nevaccinate în timpul utilizării vaccinului pe specia țintă. De asemenea nu s-au consemnat date privind răspândirea tulpinii la alte specii.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Vaccinul Ruvac nu se administrează simultan cu alte produse medicinale. Progenii proveniți din scroafele vaccinate trebui sa ingereze o cantitate suficienta de colostru și lapte.

Se recomandă vaccinarea animalelor clinic sănătoase.

Tineretul porcin, scroafele /scrofițele /vierii de reproducție cu boli infectocontagioase, parazitare sau cu deficiențe nutriționale și metabolice vor înregistra un răspuns imunologic necorespunzător.

Tineretul porcin, scroafele /scrofițele /vierii de reproducție după acțiuni de transport, lotizări, transfer vor înregistra de asemenea un răspuns imunologic necorespunzător.

La toate grupele și vârstele de suine la care vaccinul va fi administrat nu se vor aplica tratamente cu produse antibiotice, cu 3 zile anterior vaccinării și timp de 7 zile după vaccinare.

Nu se recomanda vaccinarea la purcei proveniți din mame vaccinate in primele 21 de zile.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Inocularea accidentala cu acest produs a personalului operator necesită examen medical specializat. În caz de autoinjectare solicitați de urgență sfatul medicului prezentând prospectul produsului sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Vaccinul se poate administra în perioada de gestație la vârsta de 75 sau 95 de zile de gestației, dar nu se administrează la scroafele / scrofițele care au peste 100 zile vârstă a gestație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Nu sunt cunoscute.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

După administrarea unei supradoze nu s-au semnalat reacții locale sau generale la animalele vaccinate decât cele menționate la reacții adverse.

Incompatibilități:

A nu se amesteca cu nici un alt produs medicinal veterinar cu excepția diluantului.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane din sticla tip II/ PVC închise cu dop de cauciuc, x 6 ml, 10 ml, cu un conținut de 5, 10, 25, 50, 100 și 200 doze.

Cutii de carton cu 10 flacoane x 6 ml / 10 ml x 5, 10, 25, 50, 100 și 200 doze.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.