Logo Farmavet
ROMPERVAC 4+

ROMPERVAC 4+

TIPUL VACCINULUI: vaccin inactivat

SPECII ȚINTĂ: Bovine și Ovine, începând cu vârsta de 2 luni.

INDICAȚII:

ROMPERVAC 4+ este indicat pentru imunizarea activă a bovinelor și ovinelor contra enterotoxiemiilor cu Cl. perfringens: enterotoxiemia anaerobă a oilor, dizenteria anaerobă a mieilor, enterita anaerobă a vițeilor.
 
Se administrează la bovine și ovine, începând cu vârsta de 2 luni.
Vaccinarea preventivă, în focarele enzootice, se aplică primăvara, înainte de ieșirea la pășunat. Vaccinarea preventivă se aplică și la animalele care se transferă din zone indemne în zone în care boala evoluează enzootic.
Vaccinarea de necesitate, în focare noi, se aplică oricând e cazul, la animalele clinic sănătoase.
 
Instalarea imunităţii:14 zile după a doua administrare.
 

Durata imunității: 6 luni.

COMPOZIȚIE:

Pentru 1 ml:

Substanță activă:

- Anacultură și anatoxină de Clostridium perfringens - A, B, C și D

- tip A   ≥ 80 DLM/ml
- tip B    ≥ 400 DLM/ml
- tip C    ≥ 400 DLM/ml
- tip D    ≥ 80 DLM/ml
 
≥10 U.I. antitoxină beta/ml*
≥5 U.I. antitoxină epsilon/ml*
≥2 U.I. antitoxină alfa/ml*
* titru seric după inactivare indus de substanța activă conținută în doza vaccinală minimă (2 ml), inoculată repetat la iepure
Hidroxid de aluminiu - adjuvant

Excipienți: Formaldehidă, Tiomersal

CONTRAINDICAȚII:

Nu se vaccinează animalele bolnave sau cu stres de transport.

REACȚII ADVERSE:

Reacții sistemice: ușoară creștere a temperaturii corporale, cu pană la 0,5°C la animalele adulte și cu pană la 0,6°C la viței și miei, în ziua inoculării și în ziua următoare.

Frecvent o diminuare minoră și pasageră (2-3 zile) a producției de lapte la oi, ca efect cumulat al vaccinului și al manevrelor de vaccinare.

Reacții locale:

Frecvent se pot întâlni următoarele reacții locale :

- tumefacție la locul de inoculare, care se remite în 48 de ore la oile adulte și în 72 de ore la miei și viței;

- noduli vaccinali de cca 2 cm la 66,7% dintre viței și la 62% dintre miei, respectiv de cca 1,5 cm la 52%) dintre oile adulte. Aceștia involuează, de regulă fără complicații, fiind sesizabili la palpare, cu dimensiuni de până la 0,5 cm la 6 săptămâni după inoculare. Aproximativ 4% dintre noduli la oi și 4,9 % la miei abcedează, vindecându-se în 14 zile.

Astfel de reacții sunt comune vaccinurilor adjuvante cu hidroxid de aluminiu.

Poate să apară o diminuare minoră (3,8-4%) și pasageră (2-3 zile) a producției de lapte, ca efect cumulat al vaccinului și al manevrelor de vaccinare, diminuarea a fost observată la testarea vaccinului în condiții de teren, la ovine.

Deși n-au fost observate după vaccinarea cu ROMPERVAC 4+, sunt posibile reacții anafilactice, care pot apărea după administrarea produselor biologice. Ca urmare, se recomandă supravegherea animalelor 1 -2 ore după vaccinare și, dacă este necesar, se intervine cu un antihistaminic (de ex. epinefrină).

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

-  Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse )

- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)

- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)

- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)

- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate )

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Bovine și ovine, începând cu vârsta de 2 luni .

La bovine (viței în vârstă de peste 2 luni), vaccinul se administrează prin injecție subcutanată (s.c.), în doză de 5 ml, cu rapel după 21-28 de zile.

La ovine adulte vaccinul se administrează prin injecție subcutanată (s.c.), în doză de 2 ml, cu rapel după 21 -28 de zile.

La miei (peste 2 luni) vaccinul se administrează prin injecție subcutanată (s.c.), în doză de 2 ml,  cu rapel după 21-28 de zile.

Animalele vaccinate, se vor revaccina din 6 în 6 luni.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Vaccinul se inoculează pe cale subcutanată.

Înainte de inoculare, vaccinul trebuie adus la temperatura camerei și omogenizat prin agitare.

Administrarea vaccinului se va face cu seringi și ace sterile, iar locul inoculării se dezinfectează cu alcool.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Zero zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2-8 °C)

A se feri de îngheț.

A se proteja de lumină.

A nu se utiliza după data expirării menționată pe ambalaj

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 6 ore.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

În orice populație de animale pot exista indivizi care nu răspund bine la imunizare. Succesul vaccinării depinde de păstrarea și administrarea corectă a vaccinului și de capacitatea de răspuns a animalului. Eficiența vaccinului poate fi influențată de constituția genetică, vârstă, infecții și tratamente intercurente, prezența anticorpilor maternali, alimentație, igienă și stres.

Interferența cu anticorpi derivați maternal (MDA): nu a fost studiată .

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Înainte de inoculare vaccinul trebuie adus la temperatura camerei și omogenizat prin agitare energică.

Vaccinarea trebuie efectuată cu seringi și ace sterile, iar locul de inoculare dezinfectat.

Vaccinul nu se inoculează pe altă cale decât cea subcutanată.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

ROMPERVAC 4+ conține formaldehidă, care este toxică: poate produce iritația și sensibilizarea pielii, ochilor și mucoasei sistemului respirator.

Manipularea vaccinului trebuie să se facă cu atenție, evitând contactul direct al acestuia cu pielea, ochii si mucoasele.

Pentru utilizator:

În caz de auto-injectare accidentală, se lasă să sângereze și se spală cu apă. Dacă apare reacție locală, se cere intervenția medicului arătând prospectul sau eticheta produsului.

Pentru medic:

Acest produs medicinal veterinar conține hidroxid de aluminiu. Chiar dacă au fost injectate cantități mici de produs, injectarea accidentală cu acest produs poate provoca inflamație accentuată care poate conduce, de exemplu, la necroză ischemică și chiar pierderea unui deget. Este necesară intervenția chirurgicală imediată, calificată, care poate necesita o incizie imediată și spălarea zonei injectate, în special în cazul în care este implicată pulpa degetului sau tendonul.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se recomandă vaccinarea bovinelor și ovinelor în ultima lună de gestație și în primele 2 săptămâni după fătare.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Nu există informații disponibile referitoare la siguranța și eficacitatea acestui vaccin când este utilizat cu alt produs medicinal veterinar cu excepția produselor menționate mai sus. Decizia utilizări acestui vaccin înainte sau după oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilită de la caz la caz.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

La administrarea a 2 doze vaccinale nu s-au înregistrat alte reacții decât cele prezentate la pct. Reacții adverse.

În caz de reacție anafilactică se administrează imediat tratament cu antihistaminice în doză corespunzătoare.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane din sticlă de tip II /polipropilena  x 50 ml, 100 ml, 250 ml, închise cu dop de cauciuc siliconat și capsă de aluminiu.

Cutii din PVC x 12 flacoane

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.