Logo Farmavet
NEDEVAC

NEDEVAC

TIPUL VACCINULUI: vaccin inactivat uleios

SPECII ȚINTĂ: Găini (tineret  începând cu vârsta de 16 săptămâni rase ușoare și 20 săptămâni rase grele).

INDICAȚII:

Se utilizează pentru imunizarea activă a găinilor în vederea prevenirii mortalităților, semnelor clinice și/sau leziunilor specifice bolii de Newcastle.
Instalarea și durata imunității:

Imunitatea se instalează după vaccinare  la 21 zile și durează 6 luni.

COMPOZIȚIE:

O doza de 0,5 ml conține:

Substanță activă:
Virusul bolii de Newcastle, tulpina lentogenă La Sota ≥ 1/64 UIHA*
* Unități inhibo-hemaglutinante (Test serologic pe puii de găină)
Adjuvant: Drakeol 5LT............................... 0,315 ml
Excipienți:
Formaldehidă............... 0,03 ml
Tiomersal.....................0,00005 g
Polisorbat 80, Sorbitan oleat, Gentamicină, Apă pentru preparate injectabile.
 

CONTRAINDICAȚII:

Vaccinarea cu Nedevac nu se efectuează la păsări cu boli infectocontagioase, parazitare sau cu deficiențe nutriționale și metabolice și nici la păsări după transport, lotizări, transfer.

REACȚII ADVERSE:

Foarte frecvent după aplicare la 40-60% din păsări se înregistrează abatere, stare de prostrație, simptome ce se remit în 24-48 ore.

Foarte frecvent la locul inoculării poate apărea un mic nodul care se remite în 2-3 zile fără tratament; la 16% dintre păsările inoculate acest nodul poate persistă până la  60 de zile.

Frecvența reacțiilor adverse este definita utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezinta reacții adverse în timpul unui tratament)

- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)

- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)

- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)

- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate

Dacă se observă reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Se administrează pe cale subcutanată (treimea superioară a gâtului, fața dorsală) sau intramusculara (mușchii coapsei sau pieptului) în doza de 0,5 ml/găină.

Sistem intensiv (exploatații comerciale):

Rase ușoare: vaccinarea  se face la 16-18 săptămâni cu rapel după 6 luni (conform tehnologiei de exploatare)

Rase grele: vaccinarea I-a se face la 20-22 săptămâni cu rapel după 6 luni (conform tehnologiei de exploatare)

Sistem gospodăresc (exploatații necomerciale):

Vaccinarea se face la vârsta de 16-18 săptămâni, după vaccinare cu vaccin viu și cu rapel după 6 luni

Se recomandă ca vaccinarea cu NEDEVAC să se facă după imunizarea cu vaccin viu contra bolii de Newcastle cu cel puțin 2 săptămâni înainte de începerea ouatului. Studiile de siguranță/eficacitate ale vaccinului NEDEVAC au fost efectuate după vaccinarea cu vaccin viu contra bolii de Newcastle la 9, 24 și 42 de săptămâni.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Flacoanele cu vaccin vor fi scoase din spațiul de depozitare (2-8oC) și aduse la temperatura de 18-22oC pentru fluidizare. În vederea asigurării omogenizării emulsiei, flacoanele cu vaccin se vor agita înainte de vaccinare și în timpul vaccinării.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Zero zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la frigider, la temperatura de 2- 8oC.

A se proteja de lumină.

A se feri de îngheț.

A nu se utiliza după data expirării menționată pe etichetă.

Perioadă de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 6 ore.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Se vor vaccina numai pasările clinic sănătoase.

În vederea utilizării eficiente a vaccinului Nedevac, este recomandabil ca păsările să fie vaccinate anterior cu vaccin viu La Sota.

Respectați condițiile de igienă și utilizați numai echipament de injectare steril.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Acest produs conține ulei mineral. Inocularea accidentală cu acest produs a personalului operator necesită examen medical de specialitate. În cazul unei injectări accidentale cu acest produs solicitați imediat sfatul medicului si prezentați prospectul produsului.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Vaccinul nu se administrează în perioada de ouat și cu 2 săptămâni înainte de intrarea în ouat.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Nu există informații disponibile referitoare la siguranța și eficacitatea acestui vaccin când este utilizat cu alt produs medicinal veterinar. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilita de la caz la caz de către medicul veterinar responsabil.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

După administrarea unei supradoze (doză dublă) nu se înregistrează alte reacții adverse decât cele menționate anterior.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane din sticla de tip II/PVC cu dop de cauciuc cu 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml respectiv 100, 200, 400, 500, 1000 doze.

Cutie de carton x 24 flacoane (50 ml sau 100 ml)

Cutie de carton x 18 flacoane (200 ml)

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.