Logo Farmavet
LEPTOVAC

LEPTOVAC

TIPUL VACCINULUI: vaccin inactivat

SPECII ȚINTĂ: Bovine (femele gestante, masculi de reproducție tineret), Cabaline, (femele gestante, masculi de reproducție tineret) Ovine (femele gestante, masculi de reproducție tineret), Suine (femele gestante, masculi de reproducție tineret)

INDICAȚII:

Vaccinul se utilizează în profilaxia infecțiilor cu Leptospira spp. la: cabaline, bovine, suine, ovine.

La suine:

- Vierii de reproducție: imunitatea se instalează după 14-21 zile, de la vaccinarea de rapel și durează 6 luni.
- Scroafele gestante: Imunitatea se instalează după 14-21 zile, de la vaccinarea de rapel și durează 6 luni. Imunitatea pasivă se transmite noilor născuți prin colostru și durează 2 luni.

- La tineret: Imunitatea se instalează după 14-21 zile, de la vaccinarea de rapel și durează 6 luni.

La bovine și  cabaline:

- La animalele gestante: Imunitatea pasivă se transmite noilor născuți prin colostru și durează 30 de zile.

La ovine:

- La animalele gestante: Imunitatea pasivă se transmite noilor născuți prin colostru si durează 2 ½ luni.

COMPOZIȚIE:

Bacterii din genul Leptospira inactivate și adsorbite pe gel de hidroxid de aluminiu. Serogrupele /serovarurile incluse în formula de vaccin sunt următoarele: Leptospira pomona, Leptospira canicola, Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira hardjo, Leptospira grippotyphosa, Leptospira tarassovi, Leptospira wolffi.

- Compoziția cantitativă/ doză vaccinală:

Ingrediente active:

Culturi inactivate de Leptospira după cum urmează:

Leptospira pomona: 2x 106 — 2x106,5 /doză ; titru în anticorpi >1:200 testul MALT);
Leptospira canicola: 2x 106 — 2x106,5 /doză ; titru în anticorpi > 1:200 testul MALT);
Leptospira icterohaemorrhagiae: 2x 106 — 2x106,5 /doză; titru în anticorpi >1:1200 testul MALT) ;
Leptospira hardjo: 2x 106 — 2x106,5 /doză: titru în anticorpi > 1:200 testul MALT);
Leptospira grippotyphosa: 2x 106  — 2x106,5  /doză ; titru în anticorpi >1:200 testul MALT) ;
Leptospira tarassovi: 2x 106  — 2x106,5  /doză ; titru în anticorpi > 1:200 testul MALT),
Leptospira wolffi: 2x 106  — 2x106,5 /doză ; titru în anticorpi > 1:200 testul MALT,
Adjuvant: Hidroxid de aluminiu: 5,6-6,8 mg

Excipienți: Mertiolat de sodiu, Apă pentru soluții injectabile

CONTRAINDICAȚII:

Vaccinarea nu se aplică la:

- femelele în prima lună de gestație;

- animale stresate;

- animale cu boli infecțioase ori parazitare;

- animale în stare de întreținere necorespunzătoare.

REACȚII ADVERSE:

După vaccinare poate să apară un nodul la locul de injectare care se resoarbe în 14 zile fără tratament. Se înregistrează o hipertermie pasageră de 0,5oC, care se remite în primele 24 ore, la animalele lactante producția de lapte scade cu 4 până la 10% și revine la normal în 2-3 zile. Rar există risc de reacții anafilactice la 1-2‰ din animalele vaccinate. De aceea se recomandă supravegherea clinică a animalelor vaccinate și, dacă este cazul, se vor administra antihistaminice.

Frecventa reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)

- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)

- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)

- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)

- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate).

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Doza vaccinală pentru toate speciile țintă este de 2 ml inoculați pe cale subcutanată.

La suine:

- Vierușii și vierii nou introduși în unitate: vor fii vaccinați de doua ori la interval de 14-21 zile, după care vor fi vaccinați semestrial.

- Scroafele gestante: prima vaccinare se face la 55 zile de gestație, iar a doua la 70 zile de gestație.

- La tineret: peste vârsta de 2 luni, de două ori la interval de 14-21 zile.

La bovine și  cabaline:

- La animalele gestante: de două ori în interval de 14-21 zile în prima jumătate a gestației.

- La tauri și armăsari: de două ori la interval de 14-21 zile și apoi semestrială.

- La tineret: peste vârsta de o lună, de două ori la interval de 14-21 zile.

La ovine:

- La animalele gestante: de două ori la interval de 14-21 zile în prima jumătate a gestației.

- La tineret peste vârsta de 2 ½ luni: de două ori la interval de 14-21 zile. Vaccinările de întreținere se efectuează din 6 în 6 luni.

- Berbecii vor fi vaccinați semestrial. Berbecuții și berbecii nou introduși în unitate vor fi vaccinați de două ori la interval de 14-21 zile, după care vor fi vaccinați semestrial.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Flaconul cu vaccin se va agita foarte bine înainte și în timpul vaccinării.

Se vor respecta toate indicațiile privind posologia, calea de administrare, recomandările privind speciile țintă, contraindicațiile, reacțiile adverse, precauțiile și atenționările speciale.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Zero zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

Produsul se conservă refrigerat la 2-8°C și protejat de lumină și îngheț.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Vaccinul se administrează cu atenție pentru a evita efecte nefavorabile la femelele gestante datorate eventualelor avorturi mecanice ce pot apărea.

Pentru fluidizare, flacoanele cu vaccin trebuie aduse la temperatura camerei (18-22°C).

Nu a fost studiat posibilul impact al anticorpilor derivați maternal (MDA – Maternal Derived Antibodies) asupra eficacității vaccinului la animalele tinere.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Vaccinul administrat la animalele lactante poate determina o reducere pasageră a cantității de lapte în primele 24-48 ore.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protective personal constând din mănuși chirurgicale, costum tip salopetă, cizme de cauciuc,  evitând contactul direct al acestuia cu pielea, ochii și mucoasele.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar sau după trebuie să administreze cu atenție acest produs.

În caz de auto-injectare accidentală, se lasă să sângereze și se spală cu apă. Dacă apare reacție locală, se cere intervenția medicului arătând prospectul sau eticheta produsului.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se recomandă utilizarea vaccinului în prima lună de gestație.

Vaccinul se poate utiliza în perioada de lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Vaccinul nu se va administra concomitent cu alte produse biologice sau medicamente imunosupresoare și nu se va aplica timp de 14 zile de la alte vaccinări și decât după minimum 12 zile după tratamentele antiparazitare.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Nu s-a semnalat modificarea stării clinice a animalelor în caz de administrare a două doze vaccinale.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinal veterinare.

Vaccinul nu se va aplica timp de minimum 14 zile de la alte vaccinări și timp de 12 zile după tratamentele antiparazitare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste masuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Flacoane din polipropilenă închise cu dopuri din cauciuc și capsule din aluminiu.

Flacoane cu 10, 20, 50, 125 doze corespunzător cu 20, 50, 100, 250 ml, se ambalează în cutii colective de carton.

Nu toate dimensiunile pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.