Logo Farmavet
BIAVAC

BIAVAC

TIPUL VACCINULUI: vaccin viu liofilizat

SPECII ȚINTĂ: Găini (Pui de Găină)

INDICAȚII:

Se utilizează pentru imunizarea activă a puilor de găină cu nivel scăzut de anticorpi specifici  împotriva bursitei infecțioase aviare (boala de Gumboro).
Se vaccinează puii de 8-14 zile, vârsta de vaccinare exactă se stabilește în funcție de nivelul anticorpilor maternali.
Se vaccinează în scopul reducerii mortalității, semnelor clinice și leziunilor de bursită infecțioasă aviară (boala de Gumboro).

Imunizarea se instalează la 14 zile după vaccinare și durează minim 55 zile.

COMPOZIȚIE:

Compoziție per doză:

Substanță activă:
Virusul bursitei infecțioase aviare, viu, atenuat tulpina BIA Cj. min. 103.0 DIE50  - max103.5 DIE50
DIE50* - doze infecțioase embrionare
Excipienți:
Stabilizator PDZ (ST3): hidrolizat de cazeină, glutamat monosodic, lactoză, fosfat dipotasic, fosfat monopotasic.

CONTRAINDICAȚII:

Nu este indicată vaccinarea puilor din efectivele unde evoluează alte boli infecto-contagioase (inclusiv bursita infecțioasă aviară) și parazitare.

REACȚII ADVERSE:

Administrarea unei singure doze de vaccin cauzează frecvent o depleție a limfocitelor în bursa lui Fabricius (50-75% în foliculi). Repopularea cu limfocite se desfășoară la 14 zile după vaccinare iar la 28 zile, rar depleția este prezentă doar la 5-10% din foliculi.

Depleția nu are un efect imunodepresiv semnificativ dacă este bine ales momentul vaccinării și există un nivel minim de anticorpi serici maternali.

Frecventa reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)

- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)

- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)

- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)

- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate)

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Căi de administrare:

Vaccinul Biavac se administrează pe cale orală în apa de băut sau individual pe cale oculo-conjunctivală.

Pentru fiecare pasăre trebuie administrată o doza de vaccin.

Indiferent de calea de administrare vaccinarea se realizează cu vaccin reconstituit în apă, care se prezintă sub forma unei soluții limpezi ușor opalescente.

Pentru prepararea suspensiei de vaccin în vederea administrării se îndepărtează capsa de aluminiu și dopul de cauciuc de la flaconul cu produs liofilizat apoi se adaugă o cantitate din diluant după care se reaplică dopul de cauciuc și se agită bine.

Vârsta de vaccinare a puilor depinde de nivelul anticorpilor maternali (consecutiv determinării statusului imunologic). De aceea, vaccinarea se efectuează în funcție de categoria puilor și schema de vaccinare a efectivelor de reproducție.

În general, dacă părinții au fost vaccinați cu vaccinuri vii contra BIA, puii broiler și tineretul de înlocuire se vor vaccina la vârsta de 8-14 zile, în funcție de nivelul anticorpilor maternali.

Timpul optim de vaccinare depinde atât de statusul imunologic al puilor și al părinților din care provin, cât și de situația epidemiologică a efectivelor de păsări. În funcție de aceste considerente se pot face una, două, sau mai multe vaccinări de rapel.

Reconstituirea  vaccinului pentru administrare pe cale orală în apa de băut:

Pentru reconstituire se folosește apă rece, curată și fără dezinfectanți, în care să nu se simtă la gust și miros prezența clorului. Este știut că prezența clorului chiar sub 1 ppm are efecte negative asupra stabilității virusului. Pentru a preveni aceste efecte negative se utilizează lapte degresat (500 ml / 10 litri apă) sau lapte praf degresat în procent de 0,2-0,5%. Se amestecă în apa pentru vaccinare și după 15-30 minute se poate adăuga și vaccinul.  Atenție ! nu se utilizează lapte gras, care ar putea bloca sistemul de distribuție automată al apei.

Volumul de apă pentru reconstituire este dependent de vârsta păsărilor ce se vaccinează și de practica folosită în fermă.

În raport cu numărul de păsări care se vaccinează se măsoară corect volumul de apă necesar și se utilizează atâtea flacoane cu vaccin în funcție de numărul de doze înscris pe eticheta flaconului.

În funcție de vârsta puilor fiecare doză de vaccin se reconstituie în 10 – 40 ml apă.

Cantitatea de apă per pui poate fi mărită la rasele grele sau în zilele foarte calde.

În general se calculează 2 litri de apă pentru 1000 pui pentru fiecare zi de vârstă.

Ex.: Pui 11 zile vârstă – 22 litri de apă pentru 1000 pui.

Se omogenizează vaccinul în apă, asigurându-se că toate flacoanele de vaccin sunt golite și clătite. Soluția astfel pregătită se administrează imediat la păsări.

Pentru a consuma rapid și total apa cu vaccin se recomandă o privare de apă înainte de vaccinare cu 20-30 minute. Pe durata vaccinării furajele să fie disponibile în hrănitori (păsările în general nu consumă apă dacă nu consumă furaje). Cantitatea de apă cu vaccin trebuie să se consume în 1-2 ore de la administrare. După consumarea apei cu vaccin se poate deschide alimentarea automată cu apă. Pentru administrarea individuală pe cale orală fiecare doză de vaccin se reconstituie în 10-40 ml apă de băut, în funcție de vârsta puilor și de rasă.

Reconstituirea vaccinului pentru administrare pe cale oculo -conjunctivală/intranazală:

Pentru puii de găină la vârsta de 8-14 zile. Reconstituiți vaccinul in 50 ml pentru 1000 doze.

Administrați prin picurător la o rată de o picătură pe pui într-un singur ochi. Țineți puiul așa fel încât un ochi să fie orientat în sus și permiteți unei picături de vaccin să cada în ochi. Puii trebuie să înghită în timpul vaccinării.

Pentru o administrare corectă, la aplicarea individuală oculo-conjunctivală se instilează câte o picătură în fiecare ochi și se verifică obținerea a 20 de picături pentru 1 ml.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Timpul optim de vaccinare depinde atât de statusul imunologic al puilor și al părinților din care provin, cât și de situația epidemiologică a efectivelor de păsări. În funcție de aceste considerente se pot face una, două, sau mai multe vaccinări de rapel.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Carne: 0 zile

Ouă: 0 zile

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2-8°C).

Se protejează de lumina solară directă.

Nu se lasă la vederea și îndemâna copiilor.

Vaccinul se utilizează în max. 2 ore de la reconstituirea în diluant.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu se vor vaccina puii cu nivel foarte ridicat de anticorpi specifici anti IBDV. Momentul optim de vaccinare se va stabili în funcție de nivelul de anticorpi serici maternali.

Precauții speciale pentru utilizare:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Se vaccinează numai păsările sănătoase.

Vasele în care se prepară soluția de vaccin în apa de băut vor fi curate și fără urme de dezinfectanți sau detergenți ce pot distruge virusul (atenție la clorul din apă!);

Vaccinul reconstituit care are aspectul unei soluții ușor opalescente se va folosi în maxim 2 ore;

Întreruperea oricărui tratament sau utilizarea unui dezinfectant în apa de băut cu 24 - 48 ore înainte de vaccinare;

Verificarea alimentării cu apă de băut, astfel încât să existe certitudinea că toate păsările au acces la apă în același timp;

Apa de băut trebuie să aibă temperatura de 4-10oC;

Dieta hidrică a puilor timp de 1-2 ore înaintea administrării vaccinului;

Să nu se suplimenteze apa de băut decât după consumarea integrală a vaccinului.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Acesta este un vaccin cu virus viu. Se vor respecta normele generale de conduită privind manipularea produselor biologice veterinare în scopul evitării oricărei contaminări prin stropire sau vărsare. După utilizare spălați și dezinfectați mâinile. În cazul inoculării accidentale, solicitați imediat medicului veterinar și prezentați prospectul produsului.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se vaccinează păsările în perioada de ouat.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Nu sunt informații suficiente privind siguranța și eficacitatea acestui produs atunci când este administrat împreună cu alt produs medicinal veterinar, excepție făcând vaccinul Newcastle La Sota, care poate fi administrat cu trei zile înainte de vaccinare și cu 8 zile după vaccinare. O decizie privind utilizarea acestui vaccin înainte sau după oricare alt produs medicinal veterinar necesită o analiză de la caz la caz.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Consecutiv administrării unei supradoze (de zece ori doza maximă), nu s-au înregistrat reacții adverse, altele decât cele menționate la reacții adverse (după administrarea unei singure doze).

Incompatibilități:

A nu se amesteca cu nici un alt produs medicinal veterinar, cu excepția diluantului recomandat pentru utilizarea cu acest produs.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Cutii din PVC cu 50 flacoane din sticlă de tip I (Ph. Eur.) x 6 ml și 10 ml cu 100, 200, 1000, 2000, 2500 și 5000 doze, închise cu dop de cauciuc siliconat și capsă de aluminiu.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.