Logo Farmavet
CAFEINĂ NATRIUM BENZOICĂ 25%

CAFEINĂ NATRIUM BENZOICĂ 25%

FORMA FARMACEUTICĂ: soluție injectabilă

SPECII ȚINTĂ: Cabaline, Bovine, Ovine, Caprine, Suine, Câine, Pisică

INDICAȚII:

Produsul este recomandat pentru cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câine și pisică în intoxicații alimentare și medicamentoase, stări de șoc, colaps vascular periferic, stări sapremice, septicemii, piemii, după fătări laborioase, distocii, pneumonii, peritonite, bronhopneumonii, boli infecțioase și parazitare.

COMPOZIȚIE:

1 ml produs conține :

Substanță activă:
Cafeină……………....…...…..….... 125 mg
Excipienți:
Benzoat de sodiu...........................125 mg

Apă pentru injectabile.

CONTRAINDICAȚII:

Produsul nu se va utiliza în stări de agitație, boli cardiace (tahicardie, miocardite) și în intoxicații cu stricnină.
Nu se utilizează pentru trezirea din narcoză.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

REACȚII ADVERSE:

Administrat subcutanat uneori poate cauza reacții locale.

Rareori administrarea produsului determină ușoară stare de agitație și diureză crescută.

Dacă observații reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Cabaline, bovine adulte: 8-20 ml produs/zi fracționat în mai multe reprize (o repriză de max. 1-3 ml)

Viței, ovine, caprine, suine: 1-5 ml produs/zi fracționat în mai multe reprize (o repriză de max. 1-3 ml)

Câini, pisici: 1-2 ml produs/zi fracționat în mai multe reprize (o repriză de max. 0,5-1 ml)

În colaps și intoxicații și la cabaline și bovine adulte, produsul se administrează intravenos, în doză de 10-25 ml, diluat în 10-25 ml soluție de ser fiziologic sau glucoză.

În cazul administrării i.v. a produsului, injectarea se va face foarte lent.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

În cazul administrării i.v. a produsului, injectarea se va face foarte lent.

TIMP DE AŞTEPTARE:

Carne și organe: zero zile

Lapte: zero zile

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C.

A se feri de îngheț.

A se păstra în ambalajul original.

A se proteja de lumină directă.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

A se evita contactul cu ochii și  pielea de către persoana care administrează produsul. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, clătiți cu multă apă, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Trebuie evitată administrarea concomitentă cu chinolone, estrogeni, isoxuprină, methoxalen, maxiletin, procarbazină.

Se administrează cu prudență la animale tratate cu: fenitoină, nicotină, betablocanți, teofilină.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

Supradozarea poate produce neliniște (stări de agitație), tahicardie, vertij, tremor al extremităților, tulburări de vedere și de auz și în extremis, stop cardiac.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

MOD DE PREZENTARE:

Ambalaj primar:

Flacoane de sticlă brună tip II x 10 ml, x 20 ml, x 50 ml, x 100 ml cu dop de cauciuc halogenobutilic și sigilate cu capsă de aluminiu.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.