Logo Farmavet

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE DIN DATA DE 27/28 MAI 2024

Directoratul Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în România, Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea),  în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților) și al actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 27.05.2024 (prima convocare) începând cu ora 15:00 (ora României).

AGOA va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 13.05.2023 (Data de Referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la punctul de lucru al Societății situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență.

În situația în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA se va organiza în data de 28.05.2024, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi, Dată de Referință și oră de începere a ședinței.

Documente referitoare la ordinea de zi a  AGOA:

Convocator 27.05.2024 click aici

Buletin de vot corespondenta AGOA 27.05.2024 click aici

Buletin de vot corespondenta AGOA 7.05.2024 punct 4 vot secret click aici

Buletin de vot corespondenta AGOA 27.05.2024 punct 5 vot secret click aici

Buletin de vot corespondenta AGOA 27.05.2024 punct 6 vot secret click aici

Buletin de vot corespondenta AGOA 27.05.2024 punct 7 vot secret click aici

Buletin de vot corespondenta AGOA 27.05.2024 punct 8 vot secret click aici

Buletin de vot corespondenta AGOA 27.05.2024 punct 9 vot secret click aici

Situații financiare individuale 2023 click aici

Raportul auditorului independent 2023 click aici

Raportul Consiliului de Supraveghere  click aici

Raportul Directoratului 2023 click aici

Buget anual 2024 click aici

Propunere de acoperire a pierderii 2023 click aici

Farmavet Raportul Consiliului de Supraveghere click aici

logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.