Logo Farmavet

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE

 CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE DIN DATA DE 16/17 FEBRUARIE 2024

Directoratul Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în România, Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea),  în temeiul art. 113, 117, 15324 și urm. din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților) și al art. 18.16 și urm. din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 16.02.2024 (prima convocare) începând cu ora 11:00 (ora României).

AGEA va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 22.01.2024 (Data de Referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la punctul de lucru al Societății situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență.

În situația în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGEA, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGEA se va organiza în data de 17.02.2024, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi, Dată de Referință și oră de începere a ședinței.

Din motive de confidențialitate a informațiilor, informații suplimentare privind punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA pot fi obținute de către acționarii interesați, în orice zi lucrătoare, în intervalul orar 9-16, de la data publicării prezentului Convocator și până la data AGEA la sediul Societății și la punctul de lucru al Societății situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România sau pot fi solicitate prin intermediul e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documente referitoare la ordinea de zi a  AGOA:

Farmavet Convocator 16.02.2024 click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGEA 16.02.2024 click aici

Farmavet_Hotarare AGEA 16.02.2024 click aici

logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.