Logo Farmavet

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE

CONVOCATOR AL ADUNĂRILOR GENERALE DIN DATA DE 05/06 SEPTEMEBRIE 2022

Directoratul Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în România, Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea),  în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților) și al actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 05.09.2022 (prima convocare) începând cu ora 11:00 (ora României) pentru AGOA și începând cu ora 11:30 (ora României) pentru AGEA.

AGOA si AGEA vor avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 22.08.2022 (Data de Referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la punctul de lucru al Societății situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență.

În situația în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, respectiv ședinței AGEA, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA, respectiv AGEA se va organiza în data de 06.09.2022, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi, Dată de Referință și ore de începere a ședințelor.

Din motive de confidențialitate a informațiilor, informații suplimentare privind punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA și privind punctele 4, 5, 6 și 8 de pe ordinea de zi a AGEA pot fi obținute de către acționarii interesați, în orice zi lucrătoare, în intervalul orar 9-16, de la data publicării prezentului Convocator și până la data AGOA, respectiv AGEA la sediul Societății și la punctul de lucru al Societății situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România sau pot fi solicitate prin intermediul e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Documente referitoare la ordinea de zi a AGOA și AGEA:

Documente referitoare la ordinea de zi a AGOA și AGEA:

NOU Farmavet_Convocator AGOA si AGEA 05.09.2022 completare click aici

Farmavet_Convocator AGOA si AGEA 05.09.2022 click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 05.09.2022 completare click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA pct 1 vot secret 05.09.2022 click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA pct 2 vot secret 05.09.2022 click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA pct 4 vot secret 05.09.2022 click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA pct 5 vot secret 05.09.2022 click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGEA 05.09.2022 click aici

Farmavet Hotărâre AGOA bilingv 05.09.2022 click aici

Farmavet Hotărâre AGEA bilingv 05.09.2022 click aici

logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.