Logo Farmavet

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR FARMAVET S.A. DIN DATA DE 25 OCTOMBRIE 2021/26 OCTOMBRIE 2021

Directoratul Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în România, Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea),  în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților) și al actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 25.10.2021 (prima convocare) începând cu ora 10:00 (ora României). AGOA va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 30.09.2021 (Data de Referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la sediul Societății situat în Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență.

În situația în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și/sau de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA se va organiza în data de 26.10.2021, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi, Dată de Referință și ore de începere a ședințelor.

Documente referitoare la ordinea de zi a AGOA și AGEA:

Farmavet_Convocator AGOA_25.10.2021 click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 25.10.2021_punct 1_vot secret click aici

Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 25.10.2021 click aici

Farmavet_Lista propuneri candidati_AGOA 25 October 2021 click aici

logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.