Logo Farmavet

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR FARMAVET S.A. DIN DATA DE 17 MAI 2021/18 MAI 2021

Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în România, Calea Giulești nr. 333, Sector 6, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea), prin directorat (Directoratul), în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților) și al actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 17.05.2021 (prima convocare) începând cu ora 10:00 (ora României) pentru AGOA si începând cu ora 10:30 (ora României) pentru AGEA.

AGOA si AGEA vor avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 07.05.2021 (Data de Referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la sediul Societății situat în Calea Giulești nr. 333, Sector 6, București și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență.

În situația în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, respectiv ședinței AGEA, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și/sau de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA, respectiv AGEA se va organiza în data de 18.05.2021, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi, Dată de Referință și ore de începere a ședințelor.

Documente referitoare la ordinea de zi a  AGOA:

Convocator AGA Farmavet 17_18 mai 2021 click aici

Buletin vot corespondenta_AGOA_17 mai 2021 click aici

Buletin vot corespondenta_AGOA_17 mai 2021_vot secret punctul 1 click aici

Buletin vot corespondenta_AGOA_17 mai 2021_vot secret punctul 2 click aici

Buletin vot corespondenta_AGEA_17 mai 2021 click aici

logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.