Logo Farmavet

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR FARMAVET S.A. DIN DATA DE 28 DECEMBRIE 2020/29 DECEMBRIE 2020

Directoratul Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrata in sistem dualist și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea), potrivit prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA)  la sediul social al Societății situat în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333 și prin mijloace electronice de transmisie a datelor, în data de 28 decembrie 2020 începând cu ora 10:00 pentru AGOA și respectiv 10:30 pentru AGEA. În cazul în care, la data menţionată mai sus, ca fiind data primei convocări a şedinţei AGOA și respectiv AGEA nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de lege şi/sau Actul Constitutiv, se convoacă şi se fixează cea de-a doua şedinţă AGOA și respectiv AGEA pentru data de 29 decembrie 2020 începând cu ora 10:00 pentru AGOA și respectiv 10:30 pentru AGEA, având aceeaşi ordine de zi.

Documente referitoare la ordinea de zi a  AGOA:

Convocator AGA Farmavet 28 _29 decembrie 2020 click aici

Buletin vot corespondenta_AGOA_28 decembrie 2020 click aici

Buletin vot corespondenta_AGOA_28 decembrie 2020_vot secret punctul 1 click aici

Buletin vot corespondenta_AGOA_28 decembrie 2020_vot secret punctul 2 click aici

Buletin vot corespondenta_AGEA_28 decembrie 2020 click aici

logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.