Logo Farmavet

Hotarare AGOA 30 iulie 2020

Hotarare AGOA_30 iulie 2020 click aici

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR FARMAVET S.A. DIN DATA DE 30 IULIE 2020/31 IULIE 2020

Directoratul Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrata in sistem dualist și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea), potrivit prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) la sediul social al Societății situat în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333 și prin mijloace electronice de transmisie a datelor, în data de 30 iulie 2020, începând cu ora 10:00. În cazul în care, la data menţionată mai sus, ca fiind data primei convocări a şedinţei AGOA nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de lege şi/sau Actul Constitutiv, se convoacă şi se fixează cea de-a doua şedinţă AGOA pentru data de 31 iulie 2020 începând cu ora 10:00, având aceeaşi ordine de zi.

Documente referitoare la ordinea de zi a  AGOA:

Convocator AGOA 30_31 iulie 2020 click aici
Situatii financiare individuale 2019 click aici
Propunere repartizare profit 2019 click aici
Raportul Auditorului Independent privind situatiile financiare 2019 click aici
Raportul Consiliului de Supraveghere privind situatiile financiare 2019 click aici
Raportul Directoratului privind situatiile financiare 2019 click aici
Buletin vot_corespondenta_AGOA_30 iulie 2020 click aici
Buletin vot_corespondenta_AGOA_30 iulie 2020_vot secret punctul 3 click aici
logo-footer
news ico

Publish modules to the "offcanvas" position.