SET AIE

 

Amoxicilina 250ml

DESCRIERE
Setul AIE este utilizat în diagnosticul anemiei infecţioase ecvine, evidenţiind anticorpii seroprecipitanţi specifici virusului AIE, prin tehnica
de imunodifuzie în gel de agar.


COMPOZIȚIE
Antigenul AIE: este o suspensie concentrată de componente virale obţinute prin cultivarea unei tulpini de virus AIE pe culturi celulare de
derm ecvin.
Serul pozitiv AIE: este un amestec de seruri provenite de la cai cu seroconversie specifică faţă de virusul AIE.
Diluantul: apa deionizată sterilă cu pH 6,5-7,5.
Setul pentru diagnosticul serologic al AIE prin tehnica de imunodifuzie se compune din:

tabelaie
MOD DE UTILIZARE
I. Testul de imunodifuzie se execută în gel de agar 1% preparat în tampon borat (NaOH 2 g;
H3BO3 9 g; apă distilată 1000 ml), pH= 8,6, repartizat câte 17 ml în plăci Petri cu diametrul de 100
mm. Înainte de folosire se verifică dacă nu este prea uscat sau dacă nu este acoperit de condens.
II. În agarul întărit suficient se practică godeuri (Fig.1), folosindu-se o matriţă cu 7 godeuri (1
central şi 6 periferice), diametrul godeului este de 5,3 mm și distanţa între godeuri de 2,4 mm
(OIE, Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, rev. 2011, cap. 2.5.6).
Înainte de umplerea godeului, dacă este cazul, se îndepărtează lichidul de condensare.
III. Distribuirea reactanţilor este următoarea (Fig.2):
- în godeul central: antigenul (fiecare flacon solubilizat în 2 ml diluant pentru
125/250 teste sau în 2,7 ml diluant pentru 185 / 370 teste);
- în godeurile 1, 3 şi 5 serul pozitiv (fiecare flacon solubilizat în 5,4 ml diluant);
- în godeurile 2, 4 şi 6 serurile de testat.
Godeurile sunt umplute complet şi uniform cu o cantitate de 43 µl/godeu pentru fiecare din
reactanţii utilizaţi.
Plăcile sunt lăsate câteva minute pe masa de lucru, după care sunt incubate la 23-25OC într-o
cameră închisă şi umedă.

fig1
fig2
INTERPRETAREA REACŢIEI
Citirea se face la 24, 48 şi 72 de ore de la punerea în contact a reactanţilor.
Intensitatea reacţiei variază în funcţie de concentraţia anticorpilor existentă în serurile de testat.
Reacţia se interpretează comparativ cu reacţia dintre serul martor pozitiv şi antigenul setului
de diagnostic.
Se pot întâlni următoarele situaţii:


A. REACŢII NEGATIVE (Fig.3)
Linia de precipitare de control atinge godeul probei de testat fără a se arcui.
Serurile de testat nu dau linii de precipitare cu antigenul AIE din set.

fig3


B. REACŢII POZITIVE (Fig. 4)
Linia de precipitare de control se uneşte cu linia dată de serul de testat şi antigenul din set
formând o linie continuă

fig4


C. REACŢII SLAB POZITIVE (Fig. 5)
Linia de precipitare de control este uşor arcuită formând o linie tangentă sau aproape tangentă
la godeul cu proba de testat.
Pentru confirmarea diagnosticului se impune repretarea reacţiei.

fig5


D. REACŢII INTENS POZITIVE (Fig. 6)
Linia de precipitare de control se continuă aproape de godeul central cu o linie de precipitare
groasă şi difuză dată de reacţia dintre antigen şi proba de testat.
Se recomandă testarea serului în diluţiile 1/2 - 1/4 situaţie în care se evidenţiază o linie de
precipitare clară şi distinctă.

fig6


MATERIALE NECESARE CARE NU SUNT FURNIZATE ÎN TRUSĂ
- pipete monocanal reglabile (pentru 43 µl);
- agar;
- plăci Petri cu diametrul 100 mm;
- tampon borat pH 8,6;
- matriţa pentru realizarea godeurilor în gelul de agar;
- sticlărie de laborator;
- incintă termostatată 23-25OC ,

 
 

CONSERVARE
Setul AIE se păstrează la 2-8OC.


PRECAUŢII
După rehidratare, componetele setului de diagnostic se păstrază la 2-8OC, timp de 7 zile.
Componentele setului se folosesc numai împreună.
Reactanţii se menţin la temperatura camerei pe parcursul executării reacţiei.

 
 

Alte produse

LIN-SPE-MIX 880

LIN-SPE-MIX 880

SPECII ŢINTĂ: Porcine, pui de găină (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Porcine
În tratamentul enteritelor provocate de/sau asociate cu Brachyspira

citeste mai mult

PESARII SPUMANTE SI EFERVESCENTE CU OXITETRACICLINA SI NEOMICINA 25 CP

PESARII SPUMANTE SI EFERVESCENTE CU OXITETRACICLINA SI NEOMICINA 25 CP

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine şi câini

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul se recomandă pentru cabaline, bovine, ovine, caprine, suine şi

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image