Logo Farmavet

SANI - TEST

 

Amoxicilina 250ml

SCOPUL UTILIZĂRII
Trusa SANI-TEST este utilizată pentru detectarea prezenţei
proteinelor pe suprafeţele de lucru, controlând curăţenia acestora.


INFORMAŢII GENERALE
Trusa SANI-TEST utilizează reacţia biuretului pentru a detecta
prezenţa proteinelor pe suprafeţele de lucru. Pentru a fi considerate
igienice, suprafeţele trebuie să nu conţină bacterii, fungi sau
reziduri alimentare, bogate în proteine. Întrucât proteinele sunt
invizibile, este foarte important să se verifice curăţenia suprafeţelor
de lucru prin utilizarea unui test corespunzător. Trusa SANI-TEST
detectează nivele foarte mici de proteine.


PRINCIPIUL METODEI
Trusa SANI-TEST se bazează pe reacţia biuretului. Proteinele și
peptidele formează cu ionul Cu²⁺, în mediu alcalin, un complex
de culoare albastru-violet. Suprafaţa de lucru care trebuie
analizată este ştearsă cu un tampon steril de prelevare a probelor
şi pusă în contact cu reactivii A şi B. Ionii de cupru din reactivul
B sunt reduşi de către proteine în condiţii alcaline şi formează un
complex albastru-violet cu reactivul A, determinând schimbarea
culorii acestuia. Intensitatea culorii formate măsoară cantitatea
de proteină preluată pe tampon. O culoare violet închis indică o
concentraţie mare de proteină şi astfel, o suprafaţă “murdară”, în
timp ce o culoare deschisă (verde deschis) indică o concentraţie
foarte mică de proteină şi astfel, o suprafaţă “curată”.

PROBE DE EXAMINAT
Probe prelevate de pe suprafeţele de lucru cu ajutorul tampoanelor
sterile.


MODUL DE LUCRU
Materiale necesare în dotarea laboratorului:
Nu este cazul.
Executarea testului:
Agitaţi uşor, pentru omogenizare, reactivii înainte de a începe
executarea testului:
- introduceţi tamponul de prelevare probă pentru umezire, într-un
flacon ce conţine reactivul A și apoi scoateţi-l;
- adăugaţi 1 picătură reactiv B peste tubul cu reactiv A și
omogenizaţi agitându-l uşor;
- ştergeţi suprafaţa de analizat cu tamponul umezit anterior astfel
încât să acoperiţi o arie de 10 cm x 10 cm;
- introduceţi tamponul cu probă în tubul ce conţine amestecul de
reactivi A si B;
- amestecaţi de câteva ori și lasaţi tamponul în tub pentru incubare;
- incubaţi la temperatura camerei timp de 10 minute;
- citiţi și interpretaţi rezultatele utilizând diagrama de culori inclusă
în trusă.
Numai citirile efectuate în intervalul de 10 minute de la începerea
reacţiei pot fi interpretate cu diagrama de culori inclusă în trusa
SANI-TEST.


CRITERII DE VALIDARE
Se recomandă să se prepare un martor de reactivi prin adăugarea
a 1-2 picături reactiv B într-un tub conţinând reactivul A. După
10 minute de reacţie, martorul de reactivi trebuie să-şi pastreze
culoarea verde-deschis.


INTERPRETAREA REZULTATELOR
Interpretarea rezultatelor se realizează utilizând diagrama de culori
inclusă în trusa SANI-TEST.

Sanitestrez

NORME DE PROTECŢIA MUNCII
Componentele trusei și probele de examinat se manipulează cu
atenţie, evitându-se contactul cu pielea și mucoasele.

 
 

PRECAUŢII
Toate componentele utilizate în testul SANI-TEST trebuie păstrate
la temperatura camerei (20 -25OC), ferite de lumină. Odată început,
lucrul trebuie continuat fără întreruperi. Trusa SANI-TEST este
utilizată numai pentru analize in vitro.
Nu folosiţi trusa sau componentele sale după data expirării indicată
pe cutie. Nu amestecaţi reactivii proveniţi de la diferite serii de
produs.
Sensibilitatea şi specificitatea acestui test sunt garantate
numai dacă se respectă cu stricteţe metoda de lucru indicată în
instrucţiunile de folosire. Nu atingeţi zonele de eşantionare ale
tampoanelor de prelevare a probelor sau interiorul tuburilor cu
degetele pentru a evita obţinerea de rezultate fals pozitive. Mânuiţi
cu atenţie reactivii.


CONDIŢII DE PĂSTRARE
Trusa SANI-TEST se păstrează la temperatura camerei (20 – 25OC),
la loc uscat și ferit de lumină, în ambalajul original.

 
COMPONENTELE TRUSEI
Trusa SANI-TEST cuprinde următoarele componente, ambalate
individual, în cantităţi corespunzătoare necesarului de lucru:
Sanitesttabel
 Fiecare component al trusei este ambalat individual şi etichetat / inscripţionat individual.
 
 

Alte produse

ENROFLOXACINA FP  5 g/100 g PREMIX

ENROFLOXACINA FP 5 g/100 g PREMIX

SPECII ŢINTĂ: Porcine, pui de găină și curci.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor primare sau secundare produse de germeni Gram–pozitivi

citeste mai mult

FUROGAL T

FUROGAL T

SPECII ŢINTĂ: Păsări (găini, curci, pui de găină, pui de curca, fazani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul FUROGAL T se recomandă pentru prevenirea (în

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image

logo-footer
lg f
loupe | news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.