VETASED 10%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: VETASED se recomandă în anestezia de scurtă durată, pentru efectuarea de examene clinice la animalele retive şi pentru diagnosticul roentgen. Pentru potenţarea analgeziei şi narcozei în anestezia combinată se utilizează în intervenţii chirurgicale (ovariectomii, castrări, cezariene, operaţii pe ochi, ureche, extracţii dentare), prevenirea stresului de contenţie şi transport.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Substanţă activă:
Ketamină (sub formă clorhidrat)…............................................100 mg
Excipienţi:
Clorură de benzalconiu................................................................0,11 mg
Apă pentru preparate injectabile.
 

CONTRAINDICAŢII
Se va evita administrarea produsului la animalele cu glaucom, cardiopatii decompensate, insuficienţă renală gravă sau hepatică şi hipertensiune arterială.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE
Rar pot apărea tulburări respiratorii, hipertensiune, convulsii, tremurături musculare, vomă, în special după injectarea rapidă a produsului pe cale intravenoasă.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
VETASED se administrează intramuscular sau intravenos în funcţie de specie şi greutatea corporală.
După injectare efectul se instalează rapid în 30–60 secunde (administrare i.v.) sau în 3–5 minute (după administrare i.m.). Durata anesteziei este de aproximativ 15–30 minute, trezirea completă având loc în 30–60 minute. Prelungirea anesteziei se face prin repetarea dozei.
Pentru prevenirea hipersalivaţiei se recomandă premedicaţie cu atropină. Pentru cabaline, câini şi pisici premedicaţia este obligatorie.
De asemenea la cabaline, câini şi pisici se face premedicaţie cu xilazină deoarece reduce efectele adverse ale ketaminei care constau în apariţia unor stări de excitaţie. După 10 minute de la administrarea xilazinei se poate injecta ketamina. Premedicaţia se poate face şi cu SEDAM (acepromazină) în doze corespunzătoare.

Dozele recomandate pentru ketamină sunt următoarele:

tb3

Dozele recomandate pentru anestezia combinată sunt următoarele:
Cabaline: 0,5 mg xilazină/kg greutate corporală intramuscular
0,004 – 0,01 mg atropină/kg greutate corporală intramuscular
Câini: 1 – 2 mg xilazină/kg greutate corporală intramuscular sau subcutanat
0,05 – 0,1 mg atropină/kg greutate corporală intramuscular
Pisici: 0,5 mg xilazină/kg greutate corporală subcutanat
0,1 mg atropină/kg greutate corporală intramuscular

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Administrarea intravenoasă trebuie efectuată lent. Animalele vor fi protejate de zgomote şi lumină puternică până la trezirea completă. Pentru a evita uscarea excesivă a corneei se recomandă ca după administrarea produsului aceasta să fie umectată cu ser fiziologic.

TIMP DE AŞTEPTARE
Zero zile.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatura camerei (15 – 25OC). A se proteja de lumină directă. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon. Perioada de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Administrarea ketaminei poate cauza inconştienţă fără dispariţia reflexelor. Intensifică uşor ritmul cardiac şi are efect neglijabil asupra respiraţiei. Reflexele laringelui şi ale traheei rămân în general neafectate. În caz de supradozare sau administrare rapidă a ketaminei poate să apară o depresie respiratorie, situaţie în care se va recurge la ventilaţie mecanică. Ketamina este chimic incompatibilă cu barbituricele, de aceea ele nu se vor amesteca în aceeaşi seringă. În caz de autoinjectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

ALTE INFORMAŢII
Acţiune farmacoterapeutică
Ketamina este un anestezic şi analgezic general cu acţiune rapidă şi de scurtă durată care provoacă analgezie profundă şi somn superficial (anestezie disociată). Nu se produce miorelaxare, creşte tensiunea arterială şi frecvenţa cardiacă. În timpul narcozei se păstrează reflexul palpebral, cornean şi fotomotor, dispar reflexele cutanat şi plantar. Ketamina este metabolizată la nivelul ficatului, se elimină prin rinichi şi nu se acumulează în organism. Ketamina este bine tolerată de toate speciile de animale.

 
Flacoane de sticlă/polipropilenă brună a 10 ml sau 20 ml soluţie injectabilă, prevăzute cu dop de cauciuc şi capsulă de metal.
Bax-uri de PE x 20 flacoane x 20 ml, x 36 flacoane x 10 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

OXITETRACICLINA FP 10%

OXITETRACICLINA FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, caprine, suine, câini şi pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor aparatului respirator, digestiv, urogenital

citeste mai mult

TIASOL

TIASOL

SPECII ŢINTĂ: Porci, iepuri, găini, curcani, porumbei care nu sunt destinați consumului uman.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la porci, iepuri

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image