SEDAM BLISTERE

SPECII ŢINTĂ: Câini, pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Se recomandă la câini şi pisici în:
- tulburări de comportament;
- prevenirea stresului de îmbarcare (transport auto, avion);
- intervenţii de mică chirurgie, ca preanestezic;
- controlul stărilor de nervozitate;
- pregătirea animalelor retive în vederea examinării clinice.

COMPOZIŢIE:
1 comprimat conţine:
Substanţa activă:
Acepromazină maleat…….…………...….……..............10 mg
Excipienţi:
Metabisulfit de sodiu.....................................................1 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
Nu se administrează la animalele cu disfuncţii hepatice, cardiace şi renale.
Nu se administrează la câinii din rasa Boxer care prezintă sensibilitate la efectele hipotensive şi bradicardice ale acepromazinei maleat.

REACŢII ADVERSE
Efectele secundare cele mai frecvente ale acepromazinei sunt cele cardiace (hipotensiune, bradicardie), manifestate îndeosebi la câini. Ocazional, după administrarea produsului, animalele pot prezenta simptome contradictorii de agresivitate sau stimulare a sistemului nervos central.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Administrarea se face pe cale orală, în următoarele doze:
- Câini: 1 – 2 comprimate/10 kg greutate corporală;
- Pisici: 1 – 2 comprimate/5 kg greutate corporală.
Pentru prevenirea răului de transport doza se administrează cu 15 – 30 minute înainte de îmbarcare.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagnosticului.
Pentru a se asigura administrarea unei doze corecte greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură mai mică de 25OC.
A se proteja de lumină directă și umiditate.
A se păstra în ambalajul original, bine închis.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Câinii din rasa Terrier pot prezenta rezistenţă.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
În cazul intervenţiilor chirurgicale, animalele tratate în prealabil cu acepromazină vor primi doze mai scăzute de anestezice generale.
A se administra cu prudenţă la animalele cu zgărzi antiparazitare.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se evita contactul cu ochii.
A se spăla mâinile imediat după utilizare.
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la una dintre componentele produsului trebuie să evite contactul cu acesta.
Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie și ouat:
Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea balanţei beneficiu/risc efectuată de către medicul veterinar responsabil de administrarea produsului.
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:
Nu se asociează cu produse ectoparazitare organofosforice, inclusiv zgărzi antiparazitare.
Nu se va administra concomitent cu agenţi antidepresivi ai sistemului nervos central (barbiturice, narcotice etc.) deoarece poate accentua starea depresivă.
Nu se administrează simultan cu chinidina (poate conduce la efecte secundare cumulative asupra sistemului cardiac), cu propranololul (poate provoca creşteri ale concentraţiei sanguine pentru ambele medicamente) şi cu epinefrina (cauzează vasodilataţie şi creşterea ritmului cardiac).
Nu se utilizează în combinaţie cu procaină clorhidrat, deoarece aceasta intensifică activitatea acepromazinei.
Produsele antidiareice şi antiacide pot cauza reducerea absorbţiei gastrointestinale a acepromazinei administrată pe cale orală.
Acepromazina încetineşte metabolismul fenitoinei, în cazul utilizării lor simultane.
Diazepamul şi glicopirolatul sunt incompatibile cu acepromazina.
Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:
Se vor respecta dozele recomandate.
Incompatibilităţi:
În absenţa studiilor de compatibilitate acest produs nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
10.2016

 
Natura și compoziția ambalajului: Flacoane din HDPE albă, opace, prevazute cu capac din LDPE albă x 20, 30, 50, 100 comprimate. Blister PVC/AL x 10 comprimate.
Ambalaj secundar: Cutii din carton cu 2 sau 10 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate fiecare.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

AMOXICILINĂ FP 60%

AMOXICILINĂ FP 60%

Pulbere pentru administrarea în apa de băut

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, viţei, miei, iezi, suine şi păsări (găini – tineret înlocuire, broileri)

citeste mai mult

GENTAMICINA FP 50%

GENTAMICINA FP 50%

SPECII ŢINTĂ: Suine, tineret bovin (viței).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor bacteriene gastrointestinale (gastrite, enterite, dizenterii

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image