SEDAM

SPECII ŢINTĂ: Câini, pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: SEDAM este indicat la câini si pisici în următoarele situaţii: liniştirea animalelor în vederea unor intervenţii diagnostice şi terapeutice (deschidere de abcese, injecţii, puncţii), având efect relaxant asupra musculaturii netede; premedicaţia narcozei sau a anesteziei locale; prevenirea şi combaterea stărilor de şoc post-operator; calmarea durerilor şi a colicilor de diferite etiologii; tratamentul unor comportări anormale (agresivitate, etc); adjuvant în neoplazii şi dermatoze pruriginoase; stări neurotoxice grave.

COMPOZIŢIE:
1 ml produs conţine :
Substanţa activă:
Acepromazină maleat.........................................................10 mg
Excipienţi:
Metabisulfit de sodiu............................................................1 mg
Clorură de sodiu, citrat de sodiu, apă pentru preparate injectabile.
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează în stări de leucopenie (se va evita asocierea cu medicamente care deprimă funcţia măduvei osoase hematogene, ca: fenilbutazona, cforamfenicol, metiltiouracil, citostatice).
Nu se utilizează la animale care prezintă hipotermie, disfuncţii hepatice, cardiace şi renale grave.
Nu se utilizează la câinii din rasa Boxer care prezintă sensibilitate la efectele hipotensive şi bradicardice ale acepromazinei maleat.
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE
Produsul este bine tolerat, în general. Cele mai frecvente reacţii adverse ale administrării acepromazinei sunt cele cardiace (hipotensiune, bradicardie), manifestate îndeosebi la câini.
Ocazional, după administrarea produsului, animalele pot prezenta reacţii alergice sau simptome contradictorii de agresivitate ori stimulare a sistemului nervos central.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE Şl MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează pe cale intramusculară sau intravenoasă (lent) 0,02- 0,03 ml produs / kg g.c (0,2 - 0,3 mg acepromazină maleat / kg g.c ), o singura administrare.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Administrarea intravenoasă trebuie efectuată lent.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C. A se proteja de lumină directă.
A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Câinii din rasa Terrier pot prezenta rezistenţă. Acepromazina poate accelera leşinul la rasele de câini brahicefalice. Rasele mari de câini sunt în mod special sensibile la acepromazina și, de aceea, la aceste rase trebuie utilizata doza minima posibilă.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale
In cazul intervenţiilor chirurgicale, animalele tratate în prealabil cu acepromazina vor primi doze mai scăzute de anestezice generale. A se administra cu prudenţă la animalele cu zgărzi antiparazitare.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
În caz de autoinjectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.
NU CONDUCEŢI MAŞINA, deoarece pot apare sedarea și modificări ale tensiunii arteriale. Persoanele cu sensibilitate cunoscuta la acepromazina sau alte fenotiazine trebuie sa evite contactul cu produsul.
Persoanelor cu piele sensibilă sau în contact permanent cu produsul li se recomandă purtarea de mănuși impermeabile. După utilizare, spălaţi bine mâinile.

UTILIZAREA IN CAZUL GESTAŢIEI, LACTAŢIEI:
Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
A se evita asocierea cu medicamente care deprimă funcţia măduvei osoase hematogene, ca: fenilbutazona, cloramfenicol, metiltiouracil, citostatice. A nu se utiliza în asociere cu produse ectoparazitare organofosforice ( inclusiv zgărzi). A nu se utiliza în combinaţie cu procaină clorhidrat, deoarece aceasta intensifică activitatea acepromazinei. A nu se administra concomitent cu agenţi antidepresivi ai SNC (barbiturice, narcotice etc), deoarece pot accentua starea depresivă. A nu se administra simultan cu chinidina (poate conduce la efecte secundare cumulative asupra sistemului cardiac), cu propanololul (poate provoca creşteri ale concentraţiei sanguine pentru ambele medicamente) şi cu epinefrina (cauzează vasodilataţie şi creşterea ritmului cardiac).
Acepromazina încetineşte metabolismul fenitoinei, în cazul utilizării lor simultane

SUPRADOZARE:
Supradozarea produsului poate duce la stop cardio-respirator.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Studiile au demonstrat că diazepamul şi glicopirolatul sunt incompatibile cu acepromazina.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

ALTE INFORMAŢII
Acţiune farmacoterapeutică
Acepromazina maleat este un derivat al fenotiazinei cu proprietăţi neuroleptice. Acţiunile farmacodinamice sunt determinate de proprietăţile deconectante centrale, reprezentate prin inhibarea activităţii psihomotorii, cu relaxarea musculaturii netede intestinale şi producerea vasodilataţiei periferice. Somnul provocat de acepromazina maleat este identic din punct de vedere chimic şi electroencefaiografic cu cel fiziologic şi poate fi întrerupt cu uşurinţă.
Efectul se instalează după 5-7 minute în cazul administrării intravenoase sau după 20-30 minute în cazul administrării intramusculare.

 
Flacoane din sticlă brună, tip II cu 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml soluţie injectabilă, prevăzute cu dop de cauciuc şi capac de aluminiu.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

LINCOMICINA FP 11%

LINCOMICINA FP 11%

SPECII ŢINTĂ: Porci, păsări (găini, curcani, rate, găște, porumbei).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La porci:
- în prevenire și tratamentul enteritelor produse de

citeste mai mult

ENTEROXIN 12,5%

ENTEROXIN 12,5%

SPECII ŢINTĂ: Bovine (viţei pentru carne şi juninci ), găini (broileri) şi curci (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la bovine

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image