OPTI-CLOR- unguent oftalmic

SPECII ŢINTĂ: Câini şi pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este indicat în tratamentul conjunctivitei granuloase, keratoconjunctivitei epidermice, conjunctivitei cu incluzii, ulcerelor corneene sau în alte infecţii oculare superficiale produse de germeni sensibili la acţiunea cloramfenicolului.

COMPOZIŢIE:
1 g unguent conţine:
Substanţe active:
Cloramfenicol...........…….……........................................20 mg
Vitamina A...........…….…….........................................15000 UI
Excipienţi:
Metil parahidroxibenzoat...........…….…….................0,5 mg
Propil parahidroxibenzoat...........…….……................0,1 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE
Posibile reacţii alergice, locale sau sistemice.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Se introducere în sacul conjunctival inferior de cel puţin 4 ori pe zi (sau la intervale de 3 ore în primele 48 ore) o cantitate mică de unguent oftalmic. Tratamentul dureazǎ 5–7 zile. Se continuă 2 zile după ce ochiul capătă aspect normal.

RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ
Nu sunt necesare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se proteja de lumină directă. A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirării marcată pe tub. Perioda de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenționări speciale (pentru fiecare specie țintă):
Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia se va baza pe informațiile epidemiologice locale referitoare la susceptibilitatea bacteriior izolate.
Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor RCP, poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanțele active și poate determina scăderea eficacității tratamentelor ca urmare a rezistenței încrucișate.
Trebuie luate in considerare politicile antimicrobiene nationale si regionale, atunci cand se utilizeaza produsul.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A nu se ingera produsul. În caz de ingestie accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE ȘI LACTAȚIE:
Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi lactaţiei. De aceea produsul se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE:
Cloramfenicolul acţioneazǎ antagonist cu penicilina şi ampicilina influenţându-le mecanismul de antibiozǎ.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
După un tratament îndelungat cu cloramfenicol, au fost raportate cazuri rare de hipoplazie medulară osoasă. Se va respecta doza recomandată.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Februarie 2017

 
Tuburi multistrat (PE/Al/PE) x 4 g, 7 g, 10 g şi 20 g.
Cutii din carton cu 12 tuburi x 4 g, 7 g, 10 g şi 20 g.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

ENROFLOXACINA FP 10% solutie orala

ENROFLOXACINA FP 10% solutie orala

SPECII ŢINTĂ: Viţei, miei, iezi, purcei, câini, pisici, pui si curcani.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este recomandat la viţei, miei, iezi, purcei în

citeste mai mult

LINCOMICINA FP 11%

LINCOMICINA FP 11%

SPECII ŢINTĂ: Porci, păsări (găini, curcani, rate, găște, porumbei).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La porci:
- în prevenire și tratamentul enteritelor produse de

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image