GENTOCIN OFTALMIC

SPECII ŢINTĂ: Câini şi pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Gentocin oftalmic – soluţie oftalmică este indicat în tratamentul infecţiilor oculare (conjunctivite, keratite, keratoconjunctivită, blefarite şi blefaroconjunctivită) cauzate de bacterii sensibile la gentamicină, la câini şi pisici.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie oftalmică conţine:
Substanță activă: Gentamicină sulfat..................5 mg
Excipienţi: Clorură de benzalconiu...................0,1 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE:
Ocazional se pot produce iritaţii locale sau reacţii alergice, în acest caz se întrerupe administrarea şi se aplică tratamentul adecvat.
Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Se instilează în sacul conjunctival 1 – 2 picături produs, de 2 – 4 ori/zi până la vindecare. Nu se vor depăşi 7 – 10 zile de tratament.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Nu sunt necesare.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Nu este cazul.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură mai mică de 25oC.
A se proteja de lumina directă.
A se feri de îngheţ.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Precauții speciale pentru utilizare la animale
Înainte de administrarea produsului este recomandată efectuarea antibiogramei.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care adminstrează produsul medicinal veterinar la animale
A nu se ingera. În caz de ingestie accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAȚIEI, LACTAȚIEI
Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestației și lactației. De aceea, produsul se utilizeaza numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE
Utilizarea simultană de alte substanţe ototoxice şi/sau nefrotoxice potenţează ototoxicitatea şi/sau nefrotoxicitatea gentamicinei.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI)
Tratamentul pe timp îndelungat cu GENTOCIN OFTALMIC poate favoriza suprainfecţiile cu fungi sau alte microorganisme rezistente.

INCOMPATIBILITĂȚI MAJORE
Incompatibilități în soluții cu: amfotericină B, ampicilină, benzilpenicilină, carbencilină, cefalotină, cloramfenicol, hemisuccinat de sodiu, heparină.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Aprilie 2017

 
Flacoane din polietilenă de joasă densitate prevăzute cu picurător a 7,5 ml produs.
Cutie de carton cu 12 flacoane din polietilenă de joasă densitate cu 7,5 ml produs.
 
 

Alte produse

NEOXIGAL

NEOXIGAL

SPECII ŢINTĂ: Găini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este recomandat la găini pentru tratamentul infecţiilor bacteriene, gastrointestinale şi infecţiilor

citeste mai mult

NEOXIVIT

NEOXIVIT

SPECII ŢINTĂ: Viţei, purcei, miei.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: În tratamentul infecţiilor digestive produse de germeni sensibili la oxitetraciclină şi neomicină la

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image