OPTI-CLOR- solutie oftalmica

SPECII ŢINTĂ: Câini şi pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: OPTI – CLOR, 1%, soluţie oftalmică este indicat în tratamentul trahomului, conjunctivitei granuloase, keratoconjunctivitei epidermice, conjunctivitei cu incluzii sau în alte infecţii oculare superficiale produse de germeni sensibili la acţiunea cloramfenicolului, la câini și pisici.

COMPOZIŢIE:
100 ml soluţie oftalmică conţine:
Substanță activă:
Cloramfenicol..................................................................................................1 g
Excipienţi:
Metil parahidroxibenzoat...................................................................0,030 g
Propil parahidroxibenzoat..................................................................0,010 g
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE:
Nu s-au constatat la dozele recomandate.
La unele animale pot apărea reacţii de hipersensibilitate cum ar fi: senzaţie de arsură, urticarie sau dermatite de contact. Tratamentul trebuie întrerupt în caz de apariție a reacțiilor alergice.
Dacă observaţi orice reacţie adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți ca medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează pe cale oculară, prin instilare în sacul conjunctival câte 2 – 3 picături de 3 ori pe zi, timp de 5 – 7 zile.

RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Se va respecta doza recomandată.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Nu este cazul.

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatura sub 25OC. A se proteja de lumină. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon. Perioda de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Precauții speciale pentru utilizare la animale
Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizează produsul. De câte ori este posibil, utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
A nu se ingera. În caz de ingestie accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la cloramfenicol trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În caz de contact accidental cu pielea, clătiți zona afectată cu apă curată.

UTILIZAREA ÎN TIMPUL GESTAȚIEI ȘI LACTAȚIEI
Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi lactaţiei. De aceea, produsul se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE ȘI ALTE FORME DE INTERACȚIUNE
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENȚĂ, ANTIDOTURI)
În caz de supradozare, după tratament îndelungat cu cloramfenicol au fost raportate cazuri rare de hipoplazie medulară osoasă.

INCOMPATIBILITĂȚI MAJORE
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Produsul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Aprilie 2017

 
Ambalaj primar: flacoane din polietilenă de înaltă densitate prevăzute cu picurător cu 7,5 ml produs.
Ambalaj secundar: cutie de carton cu 12 flacoane x 7,5 ml.
 
 

Alte produse

MASTIKER E

MASTIKER E

SPECII ŢINTĂ: Vaci (în perioada de lactație).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: MASTIKER E- suspensie pentru administrare intramamară este indicat la vaci în perioada de

citeste mai mult

ERITROMICINA FP 5% INJ

ERITROMICINA FP 5% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, porcine, găini și câini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine se recomandă pentru tratamentul afecţiunilor aparatului respirator

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image