DEXOGEN

SPECII ŢINTĂ: Câini şi pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: DEXOGEN este recomandat în tratamentul afecţiunilor auriculare de tip inflamator sau alergic, cu evoluţie acută sau cronică.

COMPOZIŢIE:
1 g suspensie otică conţine:
Substanțe active:
Gentamicină sulfat…………………………......................5 mg
Dexametazonă................................................................1 mg
Albendazol.....................................................................40 mg
Excipienţi:
Metil parahidroxibenzoat………………..……..……..1,8 mg
Propil parahidroxibenzoat……………………..…..….0,2 mg
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE
Nu s-au semnalat. Dacă observaţi orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se administrează prin instilaţii auriculare, 4–6 picături de 2 ori pe zi, timp de 5–6 zile, după o prealabilă curăţire auriculară cu soluţie cerumenolitică.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
A se agita flaconul înainte de utilizare.
După instilarea produsului se procedează la masarea uşoară a bazei urechii.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul. 

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se proteja de lumina directă. A se feri de îngheţ. A se păstra în flaconul bine închis. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenționări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A se spăla mâinile după folosirea produsului. A se evita contactul cu ochii. În caz de contact accidental se va spăla imediat zona afectată cu multă apă. Persoanle cu hipersensibilitate la substantele active, trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAŢIEI ŞI LACTAŢIEI
Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata lactaţiei. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE:
Utilizarea simultană de alte substanţe ototoxice şi/sau nefrotoxice potenţează ototoxicitatea şi/sau nefrotoxicitatea gentamicinei. Administrarea simultană de blocanţi neuromusculari potenţează blocajele neuromusculare preexistente.

SUPRADOZARE:
Rareori pot apărea reacţii alergice.

INCOMPATIBILITĂŢI:
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

DATA CÂND AFOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
August 2017

 
Flacoane din polietilenă, de înaltă densitate, opace, prevăzute cu picurător, cu 20 ml suspensie otică.
Cutie de carton colectivă cu 12 flacoane x 20 ml suspensie otică.
 
 

Alte produse

NEOMICINA FP 10%

NEOMICINA FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline de agrement, bovine (viţei), ovine (miei), caprine (iezi), suine (purcei), păsări (găini ouătoare şi pui broileri), câini

citeste mai mult

ENTEROXIN 40%

ENTEROXIN 40%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă la cabaline, bovine, câini, pisici în tratamentul următoarelor afecțiuni

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image