OTOSTATIC

SPECII ŢINTĂ: Câini şi pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul OTOSTATIC suspensie otică este indicat în tratamentul otitei externe produsă de bacteriile şi fungii sensibili la nistatin, neomicină şi bacitracină.

COMPOZIŢIE:
1 g produs conţine:
Substanţe active:
Nistatin................................................................10 mg
Neomicină sulfat................................................4 mg
Bacitracină..........................................................16 mg
Hidrocortizon acetat.......................................10 mg
Excipienţi:
Lanolină, ulei de parafină.
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE
Foarte rare (la mai puţin de 1 animal din 10000 animale). Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se administrează prin instilare locală în canalul auricular extern.
Doza este de 1 – 2 picături administrate de 2 – 3 ori pe zi, timp de 7 zile, după o prealabilă curăţire auriculară cu o soluţie cerumenolitică. După instilarea produsului se procedează la masarea uşoară a bazei urechii, pentru a asigura difuzarea suspensiei.

RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ
A se agita flaconul înainte de utilizare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură mai mică de 25ºC.
A se proteja de lumina directă.
A se feri de îngheţ.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilităţii bacteriene izolate de la animale. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naţionale şi regionale atunci când se utilizează produsul. A se agita flaconul înainte de utilizare.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.
În caz de ingestie sau contact accidental cu pielea solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul sau eticheta produsului.
Persoana care manipulează produsul medicinal veterinar trebuie să poarte echipament de protecţie.

UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAŢIEI, LACTAŢIEI:
Produsul poate fi utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Nu se cunosc.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Supradozarea poate cauza reacţii alergice.

INCOMPATIBILITĂŢI:
În absenţa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR:
Flacoane din HDPE, opace, prevăzute cu picurător, cu 7,5 ml şi 30 ml suspensie otică.
Cutie colectivă din carton pentru 12 flacoane x 7,5 ml.
Cutie colectivă din carton pentru 12 flacoane x 30 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

BISULFIM PREFIX

BISULFIM PREFIX

SPECII ŢINTĂ: Suine, păsări (găini, tineret înlocuire, broileri, curcani, gâște, rațe, fazani, bibilici)

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: BISULFIM - premix se recomandă

citeste mai mult

ENROFLOXACINA FP 50

ENROFLOXACINA FP 50

SPECII ŢINTĂ: Porci, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor primare şi secundare ale tractusului respirator, tractusului

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image