IVER MITE OTIC

SPECII ŢINTĂ: Câini şi pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: În profilaxia şi tratamentul scabiei auriculare.

CONTRAINDICAŢII
Nu se utilizează în tratamentul parazitozelor la animale hipersensibile.
Nu se administrează ivermectina puilor sub 2 luni, animalelor convalescente sau slăbite.
Nu se utilizează la rasa Collie şi metişii săi (datorită efectelor secundare cu potenţial toxic), rasa fiind foarte sensibilă.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

COMPOZIŢIE:
1 g soluţie otică conţine :
Substanţa activă:
Ivermectină.....................................................................0,03 mg
Excipienţi:
Metil parahidroxibenzoat.............................................2,0 mg
Propil parahidroxibenzoat............................................1,0 mg
Glicerină, propilenglicol.
 

REACŢII ADVERSE
Nu s-au semnalat.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Se curăţă urechea animalului cu o soluţie cerumenolitică – Otto Cleans.
Se instilează 2 – 5 picături de produs şi se masează uşor baza urechii, favorizând astfel contactul direct medicament-ectoparazit.
După câteva minute se îndepărtează excesul de produs prin tamponare uşoară cu vată hidrofilă.
Se administrează 4 tratamente la interval de 3 zile sau la recomandarea medicului veterinar.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Nu sunt necesare.

TIMP DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25oC. A se proteja de lumină. A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

ATENŢIONĂRI SPECIALE
Trebuie luate anumite măsuri de precauţie pentru evitarea practicilor următoare, care pot antrena un risc mărit de dezvoltare al rezistenţei, ducând la ineficienţa tratamentului:
- folosirea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă pe o durată de timp prelungită
- sub-dozajul, care poate fi datorat administrării greşite a produsului.
Toate cazurile clinice suspecte de rezistenţă la antihelmintice trebuie să fie cercetate în continuare folosind teste potrivite. Acolo unde testele sugerează în mod clar rezistenţă la un anumit antihelmintic, se va utiliza un altul aparţinând unei alte clase farmacologice a cărui mod de acţiune este diferit.
Deşi este în general bine tolerată, ivermectina poate cauza efecte secundare neplăcute în cazul în care doza administrată este foarte mare. Simptomele supradozării sau ale toxicităţii medicamentului includ: tremurături, mers nesigur, împiedicat, orbire temporară, pupile dilatate, dezorientare, slăbiciune, lipsa poftei de mâncare, vomă, salivaţie abundentă, respiraţie îngreunată sau accelerată şi apar în general la 12 ore de la administrare.
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie.
A se spăla mâinile după utilizarea produsului.
A se evita contactul cu ochii. În caz de contact accidental spălaţi imediat cu apă.
Persoanele cu hipersensibilitate la substanţa activă trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

ALTE INFORMAŢII
Proprietăţi farmacoterapeutice:
Ivermectina, este o substanţă antiparazitară din clasa lactonelor macrociclice, izolată din produsul obţinut prin fermentarea unei actinomicete numită Streptomyces avermitilis.
Ivermectina, substanţă antiparazitară cu efect scabicid care acţionează prin creşterea permeabilităţii membranei celulare la ionii de clor cu hiperpolarizarea celulelor nervoase sau musculare, determinând paralizia şi moartea parazitului; de asemenea determină secreţia de acid gama aminobutiric (GABA) la nivelul sinapselor nervoase ale parazitului, ducând astfel la întreruperea impulsului nervos.
Particularităţi farmocinetice:
Ivermectina, indiferent de calea de administrare, este bine absorbită în patul vascular şi distribuită în întregul organism cu tendinţa de acumulare la nivelul ţesutului adipos şi la nivel hepatic, loc unde se produce metabolizarea şi eliminarea progresivă a acesteia.
Excreţia ivermectinei se realizează în proporţie de 90% prin bilă, implicit fecale şi doar 2% prin urină.

 
NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR:
Flacoane HDPE, opace, prevăzute cu picurător, cu 7,5 ml şi 30 ml soluţie otică.
Cutie de carton colectivă x 12 flacoane x 7,5 ml produs fiecare.
Cutie din carton colectivă x 12 flacoane x 30 ml produs fiecare.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

OXITETRACICLINA FP 20% RETARD

OXITETRACICLINA FP 20% RETARD

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, caprine şi suine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor gastrointestinale, pulmonare, genitale, pododermite

citeste mai mult

TILOZINA FP INJ

TILOZINA FP INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, ovine, caprine, câini, pisici, găini adulte.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă în tratamentul infecţiilor aparatului

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image