CLOROSTATIC

SPECII ŢINTĂ: Câini şi pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: CLOROSTATIC soluție otică este indicat în tratamentul otitei externe și otitei medii supurate, produsă de germeni sensibili la acțiunea cloramfenicolului.

COMPOZIŢIE:
1 ml produs conține:
Substanțe active:
Cloramfenicol………………………….............................................5 mg
Dexametazonă fosfat disodic……………………………...……..1 mg
Excipienți:
Clorură de benzalconiu………………………………………...…0,1 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se va administra la animalele cu hipersensibilitate cunoscută față de substanțele active sau oricare dintre excipienți.

REACŢII ADVERSE:
În general produsul este bine tolerat. Rareori pot apărea reacții adverse care să necesite întreruperea tratamentului și măsuri terapeutice speciale.
Reacții adverse care să apară, mai ales după tratament îndelungat, sunt arsuri, prurit, iritații, uscăciune, foliculită, hiperticoză, erupții acneice, hipopigmentare, dermatite alergice de contact, macerarea pielii, infecții secundare și atrofierea pielii.
Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Produsul se administrează la câini și pisici prin instilare locală în canalul auricular extern.
Se curăță conductul auditiv extern cu o soluție cerumenolitică.
Se instilează produsul în conductul auditiv extern și se masează ușor baza urechii, în scopul unei bune difuziuni a produsului în conductul auditiv.
Se administrează următoarele doze:
- la câine: 4-6 picături de 2-3 ori/zi, timp de 5-6 zile.
- la pisică: 2-4 picături de 2-3 ori/zi, timp de 5-6 zile.
Pentru asigurarea unei dozări corecte trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Se recomandă să se inspecteze și să se curețe canalul auditiv înaintea aplicării produsului. Părul și obiectele care pot obstrua sau irita urechea trebuie eliminate.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Nu este cazul.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură mai mică de 25°C.
A se proteja de lumină.
A se feri de îngheţ.
A nu se utiliza după data expirarii marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE):
PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Produsul trebuie administrat cu prudență pisicilor și cățeilor tineri, precum și femelelor în perioada de gestație.
Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriene izolate de la animale. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale atunci când se utilizează produsul.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută substanțele active trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.
În caz de ingestie sau contact accidental cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta produsului. Persoana care manipulează produsul medicinal veterinar trebuie să poarte echipament de protecție.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE ŞI LACTAŢIE:
Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestației și lactației. De aceea, produsul se utilizează în această perioadă numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Cloramfenicolul acționează antagonist cu penicilina și ampicilina influențându-le mecanismul de antibioză. A se evita administrarea concomitentă cu produse pe baza de penicilină și ampicilină.
SUPRADOZARE (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:
Pisicile sunt mai sensibile decât câinii în cazul supradozării produsului datorită faptului că, la pisici timpul de înjumătățire al cloramfenicolului este mai mare.
Reacțiile adverse care pot să apară în urma supradozării sunt: arsuri, prurit, iritații, uscăciune, foliculită, hiperticoză, erupții acneice, hipopigmentare, dermatite alergice de contact, macerarea pielii, infecții secundare și atrofierea pielii.

INCOMPATIBILITĂŢI:
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.
Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.
Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

 
NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR:
Flacoane din HDPE, opace, prevăzute cu picurător x 7,5 ml, 10 ml, 30 ml soluție otică.
Ambalaj secundar:
Cutie de carton colectivă x 12 flacoane x 7,5 ml produs.
Cutie de carton colectivă x 12 flacoane x 10 ml produs.
Cutie de carton colectivă x 12 flacoane x 30 ml produs.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

PESARII SPUMANTE SI EFERVESCENTE CU OXITETRACICLINA SI NEOMICINA 25 CP

PESARII SPUMANTE SI EFERVESCENTE CU OXITETRACICLINA SI NEOMICINA 25 CP

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine şi câini

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul se recomandă pentru cabaline, bovine, ovine, caprine, suine şi

citeste mai mult

LIN-SPE-MIX 880

LIN-SPE-MIX 880

SPECII ŢINTĂ: Porcine, pui de găină (broileri).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Porcine
În tratamentul enteritelor provocate de/sau asociate cu Brachyspira

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image