GENTOCIN PLUS

SPECII ŢINTĂ: Câini şi pisici.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: GENTOCIN PLUS este indicat la câini şi pisici în tratamentul infecţiilor oculare (conjunctivite, cheratite, cheratoconjunctivită, ulcere corneene, blefarite şi blefaroconjunctivită) cauzate de bacterii sensibile la gentamicină.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie oftalmică conţine:
Substanțe active:
Gentamicină sulfat.………………………….….....….……...….……......5 mg
Dexametazonă fosfat disodic…………………….…………..……….1 mg
Excipienţi:
Clorură de benzalconiu.......................…….………………......…..0,2 mg
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează la animalele care prezintă ulcere corneene şi la cele cu glaucom.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.

REACŢII ADVERSE:
Ocazional se pot produce iritaţii locale sau reacţii alergice. În acest caz se întrerupe administrarea şi se aplică tratamentul adecvat.
Dacă observaţi orice reacţie adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
GENTOCIN PLUS se administrează prin instilarea în sacul conjunctival a câte 1–2 picături de produs, de 2–4 ori pe zi până la vindecare.
Nu se vor depăşi 7–10 zile de tratament.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Nu sunt necesare.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Nu este cazul.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură mai mică de 25°C.
A se proteja de lumina directă.
A se feri de îngheț.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
A nu se ingera. În caz de ingestie accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.
Utilizarea în timpul gestației, lactației
Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestației și lactației. De aceea, produsul se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.
Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune
Utilizarea simultană de alte substanțe ototoxice și/sau nefrotoxice potențează ototoxicitatea și/sau nefrotoxicitatea gentamicinei.
Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)
Tratamentul pe timp îndelungat cu GENTOCIN PLUS poate determina creşterea presiunii intraoculare, poate provoca apariţia cataractei subcapsulare posterioare sau a glaucomului. Corticosteroizii sau antibioticele în tratament de lungă durată pot favoriza suprainfecţiile cu fungi sau alte microorganisme rezistente.
În concentraţii crescute aplicarea locală a corticosteroizilor poate inhiba epitelizarea corneei.
Incompatibilități majore
Incompatibilități în soluții cu: amfotericina B, ampicilina, benzilpenicilina, carbencilina, cefalotina, cloramfenicol, hemisuccinat de sodiu, heparina.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Aprilie 2017

 
Flacoane din polietilenă de joasă densitate, prevăzute cu picurător a 7,5 ml produs.
Cutie de carton cu 12 flacoane din polietilenă de joasă densitate cu 7,5 ml produs.
 
 

Alte produse

OXITETRACICLINA FP 10%

OXITETRACICLINA FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, caprine, suine, câini şi pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor aparatului respirator, digestiv, urogenital

citeste mai mult

NEOXIGAL

NEOXIGAL

SPECII ŢINTĂ: Găini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este recomandat la găini pentru tratamentul infecţiilor bacteriene, gastrointestinale şi infecţiilor

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image