PROLIZ

SPECII ŢINTĂCabaline (iepe), bovine (vaci și juninci), porcine (scroafe).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII:
Produsul se utilizează în:
A. PREVENIREA ŞI TRATAMENTUL UNOR TULBURĂRI ŞI BOLI DE REPRODUCŢIE
La vaci şi juninci – în subestru (călduri liniştite), corp galben persistent, chisti ovarieni, retenţie placentară şi distocie, endometrite cronice, piometrite, eliminarea fătului mumifiat, inducerea avortului (în gestaţii nedorite)
La iepe – în corp galben persistent şi anestru după fătare

B. BIOTEHNOLOGIA REPRODUCŢIEI
La vaci şi juninci – pentru sincronizarea căldurilor
La scroafe gestante – pentru inducerea parturiţiei, în vederea sincronizării şi grupării fătărilor.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Ester izopropilic al (±) cloprostenolului .………… 0,2 mg
Excipienţi: Alcool benzilic ……............. 9 mg
Edetat disodic, fosfat disodic, fosfat monosodic, polisorbat 80, clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile.
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se utilizează la femele gestante (cu exceptia cazurilor în care este necesară inducerea avortului sau a parturiției).

REACŢII ADVERSE:
La vacă nu s-au semnalat. La iapă şi scroafă pot apare unele semne de nelinişte, care dispar după 1 oră. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Administrare pe cale intramusculară.

A. PREVENIREA ŞI TRATAMENTUL UNOR TULBURĂRI ŞI BOLI DE REPRODUCŢIE
În subestru, după diagnosticul corpului galben persistent, administrarea se face în două variante:
1. administrare urmată de însămânţare artificială sau montă naturală la apariţia estrului; dacă acesta nu apare, se face a doua administrare la interval de 11 zile, iar la 72–96 ore de la aceasta, însămânțarea artificială sau monta naturală dublă şi oarbă;
2. fără depistarea estrului se fac două inoculări succesive, la interval de 11 zile, iar la 72–96 ore, însămânțarea artificială sau monta naturală dublă şi oarbă.

În cazul corpului galben persistent după o singură administrare apare estrul şi se face , însămânțarea artificială sau monta naturală.
În chisti ovarieni luteinici cu pereti groşi se face o singură administrare, iar în cei cu pereţi subţiri sau chisti foliculari, se provoacă în prealabil luteinizarea cu gonadoreline sau gonadotropine corionice, iar după 10–17 zile se administrează produsul.

În endometrite cronice si piometrite se practică 2 variante:
1. o administrare cu PROLIZ, care se repetă la 11 zile, apoi însămânțarea artificială sau monta naturală;
2. asocierea cu un estrogen:
ziua zero – estrogen; ziua a 4-a sau a 5-a – PROLIZ, cu repetare în ziua a 15-a sau a 16-a, urmată la 72 şi 96 ore de însămânțarea artificială sau monta naturală.
Pentru întreruperea gestaţiei nedorite administrarea se face începând cu a 7-a şi până în a 150-a zi.
La iepe – în corp galben persistent şi anestru după fătare -administrarea se face între a 4-a şi a 13-a zi a ciclului, pentru inducerea estrului.

B. ÎN BIOTEHNOLOGIA REPRODUCŢIEI
La vaci şi juninci – pentru sincronizarea căldurilor produsul se administrează în 2 situaţii:
1. când se cunoaste stadiul ciclului estral –administrarea se face între zilele a 5-a şi a 16-a;
2. când nu se cunoaste stadiul ciclului estral – se fac două administrări la interval de 11 zile, iar la 72 şi 96 ore de la a doua administrare se face însământare artificială sau montă naturală dublă şi oarbă.
La scroafe gestante – pentru inducerea parturiţiei, în vederea sincronizării şi grupării fătărilor –administrarea se face între a 110-a şi 113-a zi de gestaţie, obligatoriu cu 48 ore înainte de data fătării.

Doze:
Vaci, junici – 2 ml produs/animal (0,400 mg cloprostenol);
Iape şi scroafe – 1 ml produs/animal (0,200 mg cloprostenol)
Pentru prevenirea tulburărilor de reproducţie administrarea se repetă la un interval de 11–14 zile; în biotehnologia reproducţiei se utilizează de obicei doza unică.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Nu există.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: zero zile.
Lapte: zero zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la frigider (2 – 8OC). A se proteja de lumină.
A se feri de îngheţ. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.
Perioada de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei.

 

 

ATENȚIONĂRI SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ
Nu există.

PECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauții speciale pentru utilizare a animale: Nu există.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care adminstrează produsul medicinal veterinar la animale
Produsul poate fi absorbit prin piele și poate provoca bronhospasm sau avort spontan.
Se interzice manipularea produsului de către femei gravide ori persoane cu afecţiuni respiratorii.
Se va evita contactul direct cu pielea. În caz de contact accidental se va spăla imediat cu apă şi săpun.
A se evita autoinjectarea. În caz de autoinjectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAȚIEI, LACTAȚIEI:
Nu se utilizează în timpul gestației, cu excepția cazului în care se dorește inducerea avortului sau a purturiției. Poate fi utilizat în perioada de lactație.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE:
A nu se asocia cu hormonii gestageni (progesteron).
A nu se administra tratamentul împreună cu medicamente anti-inflamaorii nonsteroidiene deoarce aceste produse pot descrește sau anula efectul cloprostenolului.
Administrarea concomitentă cu oxitocina potențează efectul la nivel uterin.

SUPRADOZARE
Se vor respecta dozele recomandate.

INCOMPATIBILITĂȚI
În lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DESEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Februarie 2017

 
Flacoane din sticlă incoloră tip II prevăzute cu dop de cauciuc bromobutilic şi capsă de aluminiu x 2 ml, flacoane din sticlă brună tip II prevăzute cu dop de cauciuc bromobutilic şi capsă de aluminiu cu 10 ml .
Cutie de carton conţinând 55 flacoane cu 2 ml.
Cutie de carton conţinând 84 flacoane cu 10 ml .
 
 

Alte produse

GENTAMICINA FP 10% INJ

GENTAMICINA FP 10% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine, porcine, câini și pisici, în tratamentul infecțiilor locale sau sistemice

citeste mai mult

TIAMULIN FP 80%

TIAMULIN FP 80%

SPECII ŢINTĂ: Porci şi găini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: TIAMULIN FP 80% este indicat la porci şi găini în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image