PROGESTERON FP

SPECII ŢINTĂ: Vaci, iepe, scroafe, oi, capre, căţele, pisici..

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este recomandat la vaci, oi, capre, căţele în prevenirea avorturilor ovulare sau embrionare cauzate de insuficienţa funcţională a corpului galben sau ca urmare a unor intervenţii traumatizante pe femelele gestante. De asemenea este recomandat în hemoragii uterine estrale şi post-estrale la juninci şi vaci, nimfomanie, proliferare patologică şi hiperplazia mucoasei uterine. La ovine este indicat pentru inducerea căldurilor în contra sau extra sezon.

COMPOZIŢIE:
1 ml conţine:
Substanța activă: Progesteron .……………...... 10 mg
Excipienţi: Alcool benzilic .........................10 mg, propilenglicol, alcool etilic, macrogol 400.
 

CONTRAINDICAŢII:
Produsul este contraindicat în hipersensibilitate la progesteron, avort incomplet, în disfuncţii hepatice şi insuficienţă în estrogeni.

REACŢII ADVERSE:
Este un medicament bine tolerat, însă excipientul uleios folosit ca vehicul poate determina oleoame la locul injectării.

SPECII ŢINTĂ: vaci, oi, capre, cățele

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (Căi) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:
La vaci şi căţele:
- în tratamentul mortalităţii embrionare şi avort habitual doza este de 5 – 30 mg progesteron/animal, administrat pe cale intramusculară, în ziua 4 şi 7 după montă;
- pentru evitarea avortului după intervenţii chirurgicale traumatizante doza este între 5 și 100 mg progesteron/animal, intramuscular, timp de 3 zile consecutiv, administrată imediat după intervenţie;
- pentru tratamentul metroragiei de natură hormonală la căţele doza este de 2–5 mg progesteron/animal, intramuscular 3 inoculări din două în două zile.
La oi şi capre:
-pentru inducerea căldurilor în contra şi extra - sezon doza este de 10 mg progesteron/animal, pe cale intramusculară timp de 14 zile consecutiv.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Medicamentul va fi administrat numai la indicaţiile medicului veterinar.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Vaci, oi, capre:
Carne şi organe – zero zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25OC. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumină. A se păstra în ambalajul original. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

ATENŢIONĂRI SPECIALE
ATENȚIONĂRI SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ŢINTĂ:
Se administrează cu precauţie în afecţiuni cardiovasculare şi epilepsie, disfuncţii hepatice uşoare şi moderate. Tratamentul se întrerupe imediat în caz de exoftalmie, edem papilar şi pierderea parţială sau completă a vederii.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale
Medicamentul va fi administrat numai la indicaţiile medicului veterinar.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
A se evita autoinjectarea accidentală. În cazul autoinjectării accidentale obţineţi imediat asistenţă medicală şi arătaţi eticheta produsului.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE ŞI LACTAŢIE:
Produsul poate fi utilizat în perioada de gestaţie (este indicat pentru prevenirea avorturilor ovulare și embrionare) şi lactaţie.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Barbituricele stimulează metabolismul progesteronului, cu scăderea activităţii acestuia.

SUPRADOZARE:
Dozele în exces au acţiune antagonistă estrogenilor şi ocitocinei.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Progesteronul este incompatibil cu oxidanţii, cu substanţe alcaline.

 
PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

ALTE INFORMAŢII:
Proprietăţi farmacodinamice
Progesteronul este un hormon steroid. În medicina veterinară este folosit la vaci şi iepe în scop terapeutic în cazul tulburărilor de reproducţie şi zootehnic (sincronizarea căldurilor şi pregătirea animalelor donatoare şi receptoare în cazul transferului de embrioni). Progesteronul este un hormon cu diferite acţiuni dependente de perioada ciclului estral. Progesteronul reglează maturarea ovocitelor, ovulaţia, liniştirea miometrului, creşterea glandei mamare şi a enzimelor endometrului. În plus progesteronul acţionează şi are efect asupra metabolismului sistemului respirator şi SNC.

Proprietăţi farmacocinetice
 
Absorbţie
Progesteronul se administrează i.m. sau s.c.. Pe cale orală este distrus în mare parte de sucurile gastrice. După administrarea injectabilă a soluţiei uleioase se obţine o întârziere a absorbţiei progesteronului la locul injectării, nivelul sanguin al acestuia rămâne ridicat timp de 1 – 3 zile, în funcţie de doza administrată şi de activitatea enzimatică. Estrul va apare la 36 – 72 ore după sistarea administrării progesteronului, fertilitatea fiind normală. La vacile de lapte, tratamentul cu progesteron timp de 9 – 12 zile, în zilele 20 – 40 post-partum va induce ovulaţia, dar nu va induce comportamentul estral. Inseminarea la 56 şi 72 ore după sistarea administrării de progesteron se soldează cu rate satisfăcătoare ale gestaţiei.

Distribuţie
Concentraţiile de progesteron mari s-au constatat în lapte, de două ori mai mari decât în plasmă. Forma de vehiculare a progestinelor este de complexe cu proteinele plasmatice, care este transportat la celula ţintă din organe (uter, glanda mamară, oviduct). În sânge progesteronul este legat de proteine în procent de 97%. Forma liberă este metabolizată. În mare parte se depozitează în ţesutul adipos (de unde se poate elibera la nevoie) şi în ţesuturile sau organele care conţin receptori de progesteron.

Timpul de înjumătăţire plasmatic este de 15 – 30 de minute. Studiile farmacocinetice au demonstrat că la dozele recomandate de progesteron administrat injectabil sau intravaginal la vaci, concentraţiile plasmatice sunt ridicate numai timp de câteva ore după tratament, dar niciodată nu sunt mai mari decât valorile observate în condiţii fiziologice.

Eliminare
Hormonii cu structură steroidică sunt metabolizaţi în special la nivel hepatic, aceştia se oxidează şi hidroxilează rezultând metaboliţi cu acţiuni variate. Unii compuşi prin conjugare cu glucoronide sau sulfaţi devin hidrosolubili şi vor fi eliminaţi la nivel renal. Progesteronul se metabolizează la pregnadiol şi este excretat sub formă glucoronată prin urină. Eliminarea prin fecale şi lapte a hormonilor gestageni se realizează, de asemenea sub formă de metaboliţi, cum este acidul pregnadiol-glucoronic. La vacă după administrarea intravenoasă a progesteronului, timp de 24 – 48 de ore, 50% din doză este eliminată prin bilă/fecale şi numai 3% este eliminată prin urină. La cabaline principala cale de eliminare este cea urinară.
 
 
Flacoane din sticlă brună de tip II de 10 ml, 20 ml, 50 ml şi 100 ml.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

ENROFLOXACINA FP 25

ENROFLOXACINA FP 25

SPECII ŢINTĂ: Porci, câini, pisici şi păsări (broileri şi curcani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor primare şi secundare ale tractusului

citeste mai mult

NEOTYL

NEOTYL

SPECII ŢINTĂ: Bovine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul mastitelor (mamitelor) cu exprimare clinică (acute, subacute şi cronice) în perioada de lactaţie, cât

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image