OXITOCINĂ FP

SPECII ŢINTĂ: Vaci, iepe, scroafe, oi, capre, căţele, pisici..

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul OXITOCINĂ FP este recomandat în următoarele situaţii:
Vaci, iepe, scroafe, oi, capre, căţele, pisici:
- Eliminarea conţinutului uterin patologic (retenţie placentară, lohiometrită, endometrită);
- Inducerea involuţiei uterine la animalele cu hipo– şi atonii uterine;
- Hemoragii uterine;
- Prolaps uterin;
- Inducerea fătării, dar numai după ce fătul s-a angajat în poziţie eutocică.

Vaci, scroafe:
- Pentru ejecţia laptelui în caz de agalaxie (în primele zile după fătare) şi mamite, pentru a goli cât mai complet sfertul bolnav.

Scroafe, căţele şi pisici:
- Inducerea fătării.

CONTRAINDICAŢII:
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la oxitocină sau la oricare din excipienţii produsului.
Nu se administrează în cazuri de exces de volum al fătului, distocii prin prezentări şi poziţii anormale, torsiune uterină, suferinţă fetală, toxicoze.

REACŢII ADVERSE:
După injectare i.v. rapidă se poate produce hipotensiune.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie conţine:
Substanță activă: Oxitocină ………………………..…………...... 10 UI
Excipienţi: Clorobutanol .............................................. 5 mg
 

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:

Produsul se administrează intramuscular, subcutanat, intramural sau intravenoas, asfel:
I. În administrarea intramusculară, subcutană şi intramurală, dozele recomandate în funcţie de greutatea corporală a animalelor sunt:

- Vaci: 40 – 60 UI s.a./animal (4 – 6 ml produs/animal)
- Iepe: 30 – 40 UI s.a./animal (3 – 4 ml produs/animal)
- Oi şi capre: 15 – 20 UI s.a./animal (1,5 – 2 ml produs/animal)
- Scroafe: 20 – 40 UI s.a./animal (2 – 4 ml produs/animal)
- Căţele: 2 – 10 UI s.a./animal (0,2 – 1 ml produs/animal)
- Pisici: 1 – 10 UI s.a./animal (0,1 – 1 ml produs/animal)
Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagnosticului.

II. În administrarea intravenoasă doza recomandată se injectează lent pentru obţinerea unui efect foarte rapid. Produsul va fi diluat în două volume de ser fiziologic.

Dozele recomandate sunt următoarele:
- Vaci: 20 – 40 UI s.a./animal (2 – 4 ml produs/animal)
- Iepe: 20 – 30 UI s.a./animal (2 – 3 ml produs/animal)
- Scroafe: 10 – 20 UI s.a./animal (1 – 2 ml produs/animal)
- Oi şi capre: 5 – 10 UI s.a./animal (0,5 – 1 ml produs/animal)
- Căţele: 2 – 10 UI s.a./animal (0,2 – 1 ml produs/animal)
- Pisici: 1 – 5 UI s.a./animal (0,1 – 0,5 ml produs/animal)

Dacă animalele nu prezintă o ameliorare a stării de sănătate se va consulta medicul veterinar pentru reevaluarea diagnosticului.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Medicamentul va fi administrat numai la indicaţiile şi sub supravegherea medicului veterinar.
Nu se va utiliza până când cervixul nu este dilatat. Adrenalina reduce efectul oxitocinei asupra uterului sau glandei mamare. De aceea, pentru a nu speria animalul, acesta va fi contenționat cu blândețe de stăpân și îngrijitor.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Vaci, iepe, scroafe, oi, capre: Carne şi organe – zero zile. Lapte – zero zile.
Căţele, pisici: Nu este cazul.

 

 
PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se proteja de lumină directă şi îngheţ. A se păstra în loc uscat. A se păstra în ambalajul original bine închis.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Oxitocina nu trebuie administrată în timpul sarcinii înainte de termen, ea declanşând prematur travaliul. Nu se utilizeză dacă sunt prezente piometre (infecţii ale uterului) deoarece poate produce ruperea uterului.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Medicamentul va fi administrat numai la indicațiile și sub supravegherea medicului veterinar. În cazul utilizării oxitocinei pentru inducerea fătării, se va ţine cont ca dilatarea cervicală să se fi produs înaintea administrării oxitocinei. În caz contrar se pot produce rupturi uterine şi chiar moartea fetusului. Adrenalina reduce efectul oxitocinei asupra uterului sau glandei mamare. De aceea, pentru a nu speria animalul, acesta va fi contenţionat cu blândeţe de stăpân şi îngrijitor.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Se va manipula produsul cu grijă pentru a se evita autoinjectarea accidentală. Femeile însărcinate trebuie să evite contactul direct cu produsul. În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi acestuia prospectul produsului sau eticheta.

REACȚII ADVERSE (FRECVENȚĂ ȘI GRAVITATE)
După injectare i.v. rapidă se poate produce hipotensiune.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŢIE:
Oxitocina nu trebuie administrată femelelor gestante înaintea parturiţiei, putând declanşa prematur travaliul. Oxitocina se administrează în perioada de gestaţie şi în cea de lactaţie.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Nu se administrează concomitent cu medicamente vasoconstrictoare sau simpaticomimetice, cu anestezice sau cu corticosteroizi. Astfel, activitatea oxitocinei este diminuată de progesteron, iar anestezia cu ciclopropan poate creşte riscul de aritmie. Administrarea simultană de medicamente simpaticomimetice poate produce hipertensiune postpartum.

SUPRADOZARE (SIMPTOME, PROCEDURI DE URGENŢĂ, ANTIDOTURI), DUPĂ CAZ:
Dozele în exces provoacă spasm miometrial, desprinderea prematură a placentei, bradicardie, aritmii şi chiar moartea fătului. În caz de supradozaj există risc de hipertonie uterină şi suferinţă fetală ireversibilă. În caz de supradozare tratamentul este paleativ. Nu există un antidot specific.

INCOMPATIBILITĂŢI:
Oxitocina se descompune în mediu alcalin, este incompatibilă cu soluţiile de plasmă şi cu varfarina sodică.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.
 
DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
Octombrie 2014
 
Flacoane din sticlă brună de tip II prevăzute cu dop de cauciuc şi capsulă de aluminiu a câte 10, 20, 50 ml soluţie injectabilă.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

TIASOL

TIASOL

SPECII ŢINTĂ: Porci, iepuri, găini, curcani, porumbei care nu sunt destinați consumului uman.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la porci, iepuri

citeste mai mult

FUROGAL T

FUROGAL T

SPECII ŢINTĂ: Păsări (găini, curci, pui de găină, pui de curca, fazani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul FUROGAL T se recomandă pentru prevenirea (în

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image