HELMIX F

SPECII ŢINTĂ: Suine, păsări (broileri, găini, gâşte, curci).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Se recomandă în tratamentul helmintozelor produse de următorii paraziţi:
- La suine: Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Trichocephalus spp., Trichinella spiralis, Metastrongylus spp., Strongyloides ransomi.
- La păsări (broileri, găini, gâşte, curci): Ascaridia galli, Heterakis gallinae, Capillaria spp., Amidostomum anseris, Trichostrongylus spp., Syngamus trachea, Railletina spp.

COMPOZIŢIE:
1 g premix conţine:
Substanţa activă:
Flubendazol…………………….......………............................….50 mg
ExcipieNţi: Amidon.
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se administrează la porumbei şi papagali. Nu se administrează la animalele şi păsările care prezintă hipersensibilitate la flubendazol sau la oricare dintre excipienţii produsului.


REACŢII ADVERSE
Flubendazolul este în general bine tolerat. Rareori s-au semnalat dureri abdominale, stări de vomă şi diaree cu caracter trecător.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Premixul se administrează pe cale orală, încorporat în furaj.
Suine:
- Tratament masal: 600 g HELMIX F/tona de furaj/zi (30 g s.a./tona de furaj/zi) timp de 5 – 10 zile, în funcţie de tipul şi nivelul infestaţiei.
- Tratament individual: se încorporează HELMIX F în furaj astfel încât să se asigure doza de 5 mg s.a./kg g.c., respectiv 2 g HELMIX F/20 kg greutate corporală.
În tratamentul trichinelozei doza este de 1,2 kg HELMIX F/tona de furaj, timp de 7 zile în cazul tratamentului masal sau 4 g HELMIX F/20 kg g.c. (10 mg s.a./20 kg g.c.), timp de 5 zile în cazul tratamentului individual.
Frecvenţa tratamentului: de 2 ori pe an sau la recomandarea medicului veterinar.
Păsări:
- broileri, găini, gâşte: 600 g HELMIX F/tona de furaj/zi (30 g s.a./tona de furaj/zi) timp de 7 zile consecutiv. În caz de reinfestare cu Railletina spp. se încorporează 1,2 kg HELMIX F/tona de furaj (60 g s.a./tona de furaj/zi).
- curci: 400 g HELMIX F/tona de furaj/zi (20 g s.a./tona de furaj/zi) timp de 7 zile consecutiv.
Frecvenţa tratamentului: de 2 ori pe an sau la recomandarea medicului veterinar. În situaţii epidemiologice deosebite se poate repeta tratamentul la intervale de 3 săptămâni. Pentru a se asigura o administrare corectă a dozei terapeutice trebuie să se determine greutatea corporală cât mai precis. Când se tratează mai multe animale odată acestea trebuie grupate în funcţie de greutatea lor şi doza adaptată corespunzător, pentru a se evita sub- sau supradozarea.


RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
HELMIX F va fi bine omogenizat cu hrana. Se va efectua mai întâi un preamestec din cantitatea de pulbere prescrisă cu 5 kg hrană, se va amesteca bine şi apoi se va adăuga restul de furaj până la 1 tonă şi se va omogeniza de asemenea foarte bine. Pentru ca tratamentul să fie eficient este recomandat să se facă concomitent igienizarea spaţiilor de creştere.


TIMP DE AŞTEPTARE
Suine: Carne şi organe – 14 zile.
Păsări (broileri, găini, gâşte şi curci): Carne şi organe – 14 zile. Ouă – 7 zile.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A se păstra la temperatură mai mică de 25ºC. A se proteja de lumină. A se păstra în ambalajul original, bine închis.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani. Perioada de valabilitate a produsului după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. Perioada de valabilitate după încorporare în furaj: 7 zile.


ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale (pentru fiecare specie ţintă):
Alegerea dozei de tratament se va face pe baza estimării greutăţii animalelor care se tratează. Se va acorda o atenţie deosebită animalelor gestante şi animalelor stresate din cauza subnutriţiei, a condiţiilor meteorologice nefavorabile, a staţionării în ţarc, etc. Pentru evitarea dezvoltării rezistenţei paraziţilor la tratamentul cu antihelmintice se vor evita:
- utilizarea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă pentru o perioadă lungă de timp;
- subdozarea, prin subestimarea greutăţii corporale sau în urma administrării greşite a medicamentului.
Dozarea incorectă poate favoriza dezvoltarea rezistenţei la antihelmintice. În cazul dezvoltării rezistenţei paraziţilor la anumite antihelmintice, utilizaţi pentru tratament un antihelmintic din altă clasă farmacologică şi cu un mod de acţiune diferit.
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Pentru evitarea intoxicaţiilor nu se vor depăşi dozele indicate. Numai pentru uz veterinar. Pentru ca tratamentul să fie eficient este recomandat să se facă concomitent igienizarea spaţiilor de creştere.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu ochii. A se spăla mâinile imediat după utilizare. Se vor îndepărta imediat eventualele urme de produs ajunse în mod accidental în ochi sau pe piele prin spălare cu multă apă. Persoanele cu sensibilitate cunoscută la flubendazol sau la excipienții produsului trebuie să evite contactul cu produsul. Uneori pot apărea unele reacţii mai grave. Umflarea feţei, a pleoapelor sunt semne grave care necesită asistenţă medicală. Prezentaţi prospectul medicului.
Utilizarea în perioada de lactaţie, gestaţie şi în perioada de ouat:
HELMIX F poate fi administrat în siguranţa animalelor gestante şi în lactaţie. La păsări tratamentul cu HELMIX F chiar şi cu o doză de 3 ori mai mare decât cea prescrisă nu influenţeaza ouatul, calitatea ouălelor sau calitatea puilor eclozaţi.
Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:
Nu se cunosc.
Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz:
HELMIX F nu este toxic. Chiar şi la supradozări considerabile nu se produc efecte secundare.
Incompatibilităţi:
Nu se cunosc.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Animalele tratate vor fi ţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.


ALTE INFORMAŢII
Proprietăţi farmacodinamice:
Flubendazolul este un antiparazitar anthelmintic din grupa benzimidazolilor (albendazol, mebendazol). Se administrează pe cale orală şi este activ contra stadiilor mature şi imature ale nematodelor din tractul gastrointestinal, inclusiv a larvelor migratoare de Ascaris suum şi a helminţilor localizaţi în plămân la suine. La păsări este activ asupra nematodelor gastro-intestinale, cestodelor şi în particular asupra helminţilor cu localizare traheală. Flubendazolul distruge nu numai formele adulte ale paraziţilor ci şi stadiile larvare aflate în migraţie în corpul animalului. De asemenea, are efect ovocid. Flubendazolul are o acţiune selectivă asupra paraziţilor gastro-intestinali: interacţiunea flubendazolului cu sistemul microtubular al celulelor absorbante ale paraziţilor conduce la autoliza şi necroza completă a
celulelor. Rezultatul este moartea şi eliminarea acestora.
Proprietăţi farmacocinetice:
Flubendazolul este puţin solubil în mediu apos, cum ar fi cel din tractul gastro-intestinal. Rezultatul este o slabă dizolvare şi o scăzută biodisponibilitate orală care se evidenţiază prin eliminarea sa în proporţie mare în fecale, sub formă neschimbată. Fracţia absorbită este metabolizată în mare măsură în ficat, prin hidroliza carbamaţilor şi prin reacţii de reducere cetonică. Metaboliţii sunt conjugaţi cu acid glucuronic sau cu sulfaţi, fiind astfel transformaţi în metaboliţi inactivi, apoi sunt excretaţi prin bilă şi prin urină. Excreţia prin urină este relativ scazută şi constă în special din metaboliţi şi doar mici cantităţi de produs netransformat. La porci şi păsări timpul de înjumătăţire biologic al flubendazolului şi al metaboliţilor săi, în plasmă, este de la 12 ore la 2 zile.

 
Pungi din polietilenă multistrat x 50 g; 60 g; 100 g; 250 g; 600 g şi 1 kg premix şi saci de polietilenă/hârtie care conţin 10 kg şi 20 kg premix. Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

GERMOSTOP CICATRIZANT

GERMOSTOP CICATRIZANT

SPECII ŢINTĂ: Cabaline care nu sunt destinate consumului uman, bovine, ovine, suine, câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: În tratamentul plăgilor

citeste mai mult

AMOXICILINĂ FP 20% INJ

AMOXICILINĂ FP 20% INJ

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici, păsări (găini–tineret înlocuire, broileri).

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul se

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image