GALIFOS

SPECII ŢINTĂ: Câini.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Combaterea ectoparaziților (căpușe, păduchi, purici) la câini.

CONTRAINDICAȚII
Nu se tratează animalele slăbite sau cu semne de boală
Nu se tratează animalele cu boli hepatice, cardiace, renale grave.
Nu se recomandă administrarea cu 14 zile inainte și după vaccinări.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la excipient.

COMPOZIŢIE:
1 g produs conține:
Substanță activă:
Triclorfon (metrifonat)............................................1,5 mg
 


REACȚII ADVERSE
În unele cazuri pot apare: neliniște, sialoree, tremurături, care dispar după încetarea tratamentului.
Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE
Produsul se pulverizează direct pe corpul animalului.
Tratamentul se repetă la 5 zile.


RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Numai pentru uz extern.


TIMP DE AȘTEPTARE
Nu este cazul.

 
 

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
A se păstra la temperatură mai mică de 250C.
A se păstra în ambalajul original.
A se păstra ambalajul bine închis.
A se proteja de lumină.
A se păstra în loc uscat.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni


ATENȚIONĂRI SPECIALE
Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Nu este cazul.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medical veterinar la animale:
A se evita contactul cu ochii, pielea și hainele.
A se evita ingestia și inhalarea. În caz de ingestie, contact cu ochii și pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.
Persoanele cu hipersensibilitate la substanța activă trebuie să evite contactul cu produsul.
La manipularea produsului trebuie purtat echipament de protecție.

UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAȚIEI, LACTAȚIEI:
Nu se utilizează în perioada de gestație și lactație.
Studiile de laborator efectuate au demonstrat existența efectelor teratogene, feto-toxice, materno-toxice.

INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE:
Animalele tratate cu GALIFOS nu se tratează simultan cu alte produse medicale veterinare similare care inhibă colinesteraza sau cu relaxante musculare, pesticide, insecticide organofosforice, insecticide carbamate.

SUPRADOZARE:
În cazul supradozării poate apare o intoleranță manifestată prin simptome parasimpaticotonice (inapetență, slăbire, diaree, tremurături musculare, tulburări de mers).
În caz de accidente se va utiliza ca antidot atropina soluție injectabilă 1%, sau Toxogonin.

INCOMPATIBILITĂȚI:
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medical veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicale veterinare.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.
Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

 
Dimensiuni de ambalaj:
Flacoane de HDPE x 100 g, pungi din polipropilenă multistrat x 1 kg și saci din PE/hârtie x 5 kg, 10 kg, 20 kg.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

SULFAMETROPRIM

SULFAMETROPRIM

SPECII ŢINTĂ: Câini şi pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul SULFAMETOPRIM comprimate este indicat pentru câini şi pisici în tratamentul afecţiunilor

citeste mai mult

ENTEROXIN CP

ENTEROXIN CP

SPECII ŢINTĂ: Câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este recomandat la câini şi pisici în tratamentul infecţiilor bacteriene cu germeni sensibili

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image