FASCIOZONE

SPECII ŢINTĂ: Bovine, Ovine, Caprine.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Este recomandat pentru tratamentul fasciolozei (Fasciola spp.), paramfistomozei (Paramphistomum spp.) şi cestodozelor (pentru eliminarea proglotelor) la bovine, ovine şi caprine.

COMPOZIŢIE:
1 ml suspensie orală conţine:
Oxiclozanid…………………….....................…..……….....50 mg
Excipienţi:
Acid benzoic…………………………….…...........................2 mg
Dioxid de siliciu coloidal, xantan gum, polisorbat 80, apă ultrapurificată.
 

CONTRAINDICAŢII:
Nu se va administra animalelor cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.


REACŢII ADVERSE:
După tratamentul poate sa apară o uşoară anorexie şi diaree. Dozele mari pot cauza orbire, hipertermie, convulsii şi moarte, acestea fiind semnele clasice ale inhibării reacţiilor de fosforilare de la nivel celular. Reacţiile adverse apar de obicei la animalele foarte stresate, la cele cu probleme severe de nutriţie sau de metabolism sau la animalele cu infestaţii parazitare puternice.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.


POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează pe cale orală în următoarele doze: Se va agita bine flaconul înainte de utilizare.
Dozele recomandate sunt:
• La bovine:
- 10 ml produs/50 kg greutate corporală (10 mg oxiclozanid/kg greutate corporală).
Se va evita depăşirea dozei de 80 ml produs pentru un animal.
• La ovine şi caprine:
- 3 ml produs/10 kg greutate corporală (15 mg oxiclozanid/kg greutate corporală).
Se va evita depăşirea dozei de 15 ml produs pentru un animal.
Pentru asigurarea unei doze corecte greutatea corporală trebuie să fie determinată cât mai exact posibil, pentru evitarea supradozării și a subdozării.


RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
A se agita flaconul înainte de utilizare.


TIMP DE AŞTEPTARE:
Bovine, ovine, caprine: carne şi organe – 14 zile
lapte – zero zile

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A se păstra în ambalajul original, bine închis, în locuri uscate, la temperaturi sub 25OC, ferit de îngheț și de acțiunea directă a luminii. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vanzare: 2 ani.


ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Înainte de alegerea dozei de tratament se va acorda o atenţie deosebită estimării greutăţii animalelor care se tratează.
Se va acorda o atenţie deosebită animalelor mari, gestante şi animalelor aflate sub stres din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a subnutriţiei, a staţionării în ţarc, etc.
FASCIOZONE are acţiune semnificativă asupra formelor mature de paraziţi.
Pentru evitarea dezvoltării rezistenţei paraziţilor la tratamentul cu antihelmintice se vor evita:
- utilizarea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă pentru o perioadă lungă de timp;
- subdozarea, prin subestimarea greutăţii corporale sau în urma administrării greşite a medicamentului.
Cazurile clinice suspectate de rezistența la antihlmintice trebuie investigate utilizând teste corespunzătoare (de ex. Testul de reducere a nr de ouă din fecale).
În cazul dezvoltării rezistenţei paraziţilor la anumite antihelmintice utilizaţi pentru tratament un antihelmintic din altă clasă farmacologică şi cu un mod de acţiune diferit.
Precauţii speciale pentru utilizarea la animale:
Pentru evitarea intoxicaţiilor nu se vor depăşi dozele indicate.
După tratament animalele trebuie să fie mutate pe o păşune fără gazde intermediare pentru a se evita reinfectarea.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oxiclozanid trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.
A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. A se evita contactul cu ochii. Evitați contactul cu pielea. A se spăla mâinile imediat după utilizare. Se vor îndepărta imediat eventualele urme de produs ajunse în mod accidental în ochi sau pe piele, prin spălare cu multă apă. În caz de contact accidental cu produsul solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.
Utilizare în perioada de gestație, lactație:
Nu există interdicții de utilizare
Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:
Nu se cunosc.
Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz:
Se vor respecta dozele recomandate. În cazul supradozării se observă semnele clinice clasice ale inhibării reacţiilor de fosforilare (sinteza ATP), cum sunt: orbirea, hipertermia, convulsiile şi moartea. În caz de supradozare consultaţi medicul veterinar.
Incompatibilităţi majore:
În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
-Flacoane din PVC x 50 ml închise cu capac din polietilenă de înaltă densitate.
-Flacoane din HDPE x 100 ml, 200 ml, 500 ml şi 1000 ml închise cu capac din polietilenă de înaltă densitate.
-Canistre din HDPE x 1L şi 5L închise cu capac din polipropilenă.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

ENROFLOXACINA FP  5 g/100 g PREMIX

ENROFLOXACINA FP 5 g/100 g PREMIX

SPECII ŢINTĂ: Porcine, pui de găină și curci.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor primare sau secundare produse de germeni Gram–pozitivi

citeste mai mult

NEOXIGAL

NEOXIGAL

SPECII ŢINTĂ: Găini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este recomandat la găini pentru tratamentul infecţiilor bacteriene, gastrointestinale şi infecţiilor

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image