EVOMEC

SPECII ŢINTĂ: Bovine, Ovine, Caprine, Suine

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: La bovine se administrează în tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu:
- Viermi gastrointestinali (forme larvare şi adulte): Ostertagia Spp., Haemonchus Spp., Trichostrongylus Spp., Cooperia Spp., Oesophagostomum radiatum, Nematodirus Spp., Strongyloides papillosus, Bunostomum phlebotomum, Toxocara vitulorum.
- Viermi pulmonari: Dictyocaulus viviparus.
- Miaze: Hypoderma bovis (asupra larvelor migratoare din stadiul L1), Dermatobia hominis.
- Păduchi: Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Solenopote capillatus, Damilinia bovis.
- Acarieni: Sarcoptes scabie var bovis, Chorioptes bovis, Psoroptes bovis.
- Căpuşe: Ixodes Spp., Rhipicephalus Spp., Boophilus microplus.
La ovine şi caprine se administrează în tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu:
- Viermi gastrointestinali: Haemonchus contortus, Ostertagia Spp., Trichostrongylus axei, Nematodirus Spp.,Cooperia curticei, Oesophagostum Spp., Chabertia ovina, Trichuris ovis, Strongyloides papillosus, Gaigeria pachyscelis.
- Viermi pulmonari: Dictyocaulus filiaria, Protstrongylus rufescens.
- Viermi nazali: Oestrus ovis.
- Acarieni: Psoroptes ovis, Sarcoptes scabie.
La suine se administrează în tratamentul şi prevenirea infestaţiilor cu:
- Viermi gastrointestinali: Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum, Oesophagostomum Spp., Strongyloides ransomi, Trichuris suis.
- Viermi pulmonari: Metastrongylus Spp
- Viermi ai rinichilor: Stephanurus dentatus.
- Păduchi: Haemotopinus suis.
- Acarieni: Sarcoptes scabie var. suis.

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Ivermectină……………………………………………..10 mg
Excipienţi: Glicerol formal, propilen glicol.
 

CONTRAINDICAŢII
Nu se injectează intramuscular sau intravenos.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
A nu se administra la alte specii decât cele indicate, deoarece pot apărea reacții adverse grave.


REACŢII ADVERSE
Pot apare edeme tranzitorii și o ușoară reacție inflamatorie la locul de inoculare. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
EVOMEC se administează subcutanat în următoarele doze, în funcţie de specie şi greutate:


BOVINE:
Se administrează 1 ml EVOMEC pentru 50 kg greutate corporală

tabel1 Evomec

Pentru profilaxia hipodermozei: 0,1 ml EVOMEC per animal (1 mg ivermectină), în perioada octombrie – decembrie.


OVINE, CAPRINE:
Se administrează 0,5 ml EVOMEC pentru 25 kg greutate corporală.

tabel2 Evomec

SUINE:
Se administrează subcutanat pe laturile gâtului 1 ml EVOMEC pentru 33 kg greutate corporală:

tabel3 Evomec

Programul de tratament recomandat pentru suine:
1. Animale de reproducţie:
Scroafele se tratează cu 7 – 14 zile înaintea fătării, pentru a diminua pericolul infestării purceilor;
Scrofiţele se tratează cu 7 – 14 zile înaintea montei şi tot cu 7 – 14 zile înaintea fătării.
Vierii trebuie trataţi de două ori pe an. Frecvenţa tratamentelor depinde de expunerea la infestare.
2. Animale la îngrăşat:
Toţi porcii care se transferă în îngrăşătorii trebuie trataţi înainte de a fi introduşi în boxe curate.
Într-un program de combatere a paraziţilor este important să fie tratat întregul efectiv de animale.
La rumegatoare tratamentul se aplica de doua ori pe an (primavara si toamna) in doza unica, iar in cazul scabiei tratamentul se repeta la 10 – 14 zile.


RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Pentru a se asigura un dozaj corect, greutatea corporală trebuie să fie determinată cât mai precis, iar precizia dispozitivului de dozare trebuie să fie verificată.


TIMP DE AŞTEPTARE
Carne şi organe: Bovine – 49 zile, caprine, suine – 28 zile, ovine – 21 zile.
Nu este autorizată utilizarea la animalele în lactaţie care produc lapte pentru consumul uman.

 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumină. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate: 3 ani de la data fabricaţiei.


ATENŢIONĂRI SPECIALE
Trebuie luate anumite măsuri de precauţie pentru evitarea practicilor următoare, care pot antrena un risc mărit de dezvoltare al rezistenţei, ducând la ineficienţa tratamentului:
-folosirea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă pe o durată de timp prelungită.
-sub-dozajul, care poate fi datorat unei subestimări a masei corporale, administrării greşite a produsului sau necalibrării dispozitivului de dozaj (dacă există unul).
Toate cazurile clinice suspecte de rezistenţă la antihelmintice trebuie să fie cercetate în continuare folosind teste potrivite (ex. Testul numărătoarei ouălelor din fecale). Acolo unde testele sugerează în mod clar rezistenţă la un anumit antihelmintic, se va utiliza un altul aparţinând unei alte clase farmacologice al cărui mod de acţiune este diferit.
În cazul supradozării poate apare o intoleranţă, manifestată prin simptome parasimpaticotonice (letargie, ataxie, tremurături musculare şi midriază). Produsul nu trebuie amestecat în aceiaşi seringă cu alte soluţii injectabile, pentru a evita precipitarea. În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.
A se evita contactul produsului cu ochii şi pielea. În caz de contact accidental cu ochii sau pielea spălaţi imediat cu apă.
Ivermectina este foarte eficientă împotriva tuturor stadiilor de miaze la bovine. Pentru obţinerea celor mai bune rezultate bovinele trebuie tratate imediat după terminarea sezonului cald. Ocazional larvele de Hypoderma lineatum moarte la nivelul ţesutului periesofagian pot cauza salivaţie şi umflături. Similar larvele de Hypoderma bovis moarte la nivelul canalului vertebral pot cauza afecţiuni neurologice. De aceea bovinele trebuie tratate fie înainte, fie după dezvoltarea acestor stadii larvare. Poate fi utilizat în perioada de gestaţie. Nu poate fi administrat în perioada de lactaţie. Pot apărea edeme tranzitorii și o ușoară reacție inflamatorie la locul de inoculare. În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal nu trebuie administrat concomitant cu alte produse medicinale veterinare.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Pentru împiedicarea difuzării în mediu, odată cu fecalele, a substanţei active din medicament recomandăm ca pe perioada tratamentului animalele să fie ţinute în padoc/grajd, iar materiile fecale vor fi depozitate la platforma de gunoi pentru a fi inactivate biologic şi chimic. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Flacoane din sticlă brună de tip II x 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml şi 500 ml, flacoane din PP natur x 250 ml, 500 ml, inchise cu dop de cauciuc halogenobutilic și sigilate cu capac din aluminiu şi fiole din sticlă de tip I x1 ml, 2 ml, 5 ml şi 10 ml. Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

ENROFLOXACINA FP 5% SOL INJ

ENROFLOXACINA FP 5% SOL INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine (vitei), ovine, caprine, porci, câini, pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Viței
Tratamentul infecţiilor tractului respirator determinate de

citeste mai mult

GENTOCIN DOSER

GENTOCIN DOSER

SPECII ŢINTĂ: Purcei în primele 15 zile de viaţă.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: GENTOCIN–DOSER soluţie orală se administrează la purcei în primele 15 zile de viaţă

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image