EVOMEC PLUS

SPECII ŢINTĂ: Bovine.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este recomandat în tratamentul parazitozelor produse de:


Nematode gastrointestinale (adulte, L3, L4, stadii inhibante):
– Ostertagia spp.
– Bunostomum spp.
– Haemonchus spp.
– Toxocara spp.
– Trichostrongylus spp.
– Trichocephalus spp.
– Cooperia spp.
– Oesophagostomum spp.
– Nematodirus spp.
– Chabertia spp.
– Strongyloides spp.


Nematode pulmonare:
– Dictyocaulus spp.


Entomoze:
– Hypoderma bovis (stadii larvare)
– Hypoderma lineatum (stadii larvare)
Trematode (adulte şi imature):
– Fasciola hepatica
– Fasciola gigantica


Ectoparaziţi:
– Linognatus vituli
– Haematopinus eurystemus
—Damalinia bovis
—Căpuşe


Scabii:
– Sarcoptes scabie var bovis
– Choroptes bovis
– Psoroptes bovis

COMPOZIŢIE:
1 ml soluţie injectabilă conţine:
Substanțe active:
Ivermectină……………………………………………..10 mg
Clorsulon.................................................................100 mg
 
CONTRAINDICAŢII:
Nu se injectează intramuscular sau intravenos.
Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.
 
REACŢII ADVERSE:
Pot apare edeme tranzitorii la locul de inoculare. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt
menţionate în acest prospect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează strict subcutanat la bovine în doză de 1 ml produs/50 kg greutate corporală (respectiv
0,2 mg ivermectină şi 2 mg clorsulon/ kg greutate corporală). Pentru a se asigura un dozaj corect, greutatea corporală trebuie să fie determinată cât mai precis, iar precizia dispozitivului de dozare trebuie să fie verificată.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:
Pentru a se asigura un dozaj corect greutatea corporală trebuie să fie determinată cât mai precis, iar precizia dispozitivului de dozare trebuie să fie verificată. Dozele mai mari de 10 ml se administrează în puncte separate.

TIMP DE AŞTEPTARE:
Carne şi organe: 66 zile.
Nu este autorizată utilizarea la animalele în lactaţie care produc lapte pentru consumul uman.
 
 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25°C. A se păstra în ambalajul original. A se feri de îngheţ. A se proteja de lumină. A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile. Perioada de valabilitate: 3 ani de la data fabricaţiei.


ATENŢIONĂRI SPECIALE:
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Trebuie luate anumite măsuri de precauţie pentru evitarea practicilor următoare, care pot antrena un risc mărit de dezvoltare al rezistenţei, ducând la ineficienţa tratamentului:
- folosirea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă pe o durată de timp prelungită.
- sub-dozajul, care poate fi datorat unei subestimări a masei corporale, administrării greşite a produsului sau necalibrării dispozitivului de dozaj (dacă există unul).
Toate cazurile clinice suspecte de rezistenţă la antihelmintice trebuie să fie cercetate în continuare folosind teste potrivite (ex. Testul numărătoarei ouălelor din fecale). Acolo unde testele sugerează în mod clar rezistenţă la un anumit antihelmintic, se va utiliza un altul aparţinând unei alte clase farmacologice al cărui mod de acţiune este diferit.


PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Precauții speciale pentru utilizarea la animale:
Dozele mai mari de 10 ml se administrează în puncte separate.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar
la animale:
În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. A se evita contactul produsului cu ochii şi pielea. În caz de contact accidental cu ochii sau pielea spălaţi imediat cu apă.


UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAŢIEI ŞI LACTAŢIEI:
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie.


INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE:
Nu se cunosc.


SUPRADOZARE:
În caz de supradozare (10 – 15 ori doza terapeutică) poate apare la locul de inoculare inflamaţie, edem, fibroză şi necroză tisulară.


INCOMPATIBILITĂŢI:
Produsul nu trebuie amestecat în aceiaşi seringă cu alte soluţii injectabile, pentru a evita precipitarea. În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal nu trebuie administrat concomitant cu alte produse medicinale veterinare.


PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:
Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi NU se vor folosi la fertilizarea solului.
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

 
Flacoane din sticlă brună de top II x 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml şi 500 ml, flacoane din PP natur x 250 ml, 500 ml, închise cu dop de cauciuc şi capac de metal şi fiole din sticlă tip I x 1 ml, 2 ml, 5 ml şi 10 ml soluţie injectabilă.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
 
 

Alte produse

ENTEROXIN 40%

ENTEROXIN 40%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă la cabaline, bovine, câini, pisici în tratamentul următoarelor afecțiuni

citeste mai mult

TIAMULIN FP 10%

TIAMULIN FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Suine.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: TIAMULIN FP 10% - soluţie injectabilă este indicat la suine în tratamentul infecţiilor digestive, respiratorii şi

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image